Dunay panultihon nga 21 ka adlaw ang gikinahanglan aron makaugmad ug bag-ong batasan. Pero sumala sa pagtuon, para sa uban, mubong panahon lang ang gikinahanglan—ug sa uban, taas nga panahon—sa paghimog dagkong kausaban. Makapaluya ba ni nimo?

Hunahunaa kini nga esena: Gusto nimong batasanon ang pag-ehersisyo tulo ka beses sa usa ka semana.

  • Sa unang semana, nakab-ot nimo ang imong tumong.

  • Sa ikaduhang semana, misipyat kag usa ka adlaw.

  • Sa ikatulong semana, nakab-ot na sab nimo ang imong tumong.

  • Sa ikaupat nga semana, wala ka makaehersisyo bisag kausa.

  • Sa ikalimang semana, nakab-ot na sab nimo ang imong tumong, ug sukad niana kada semana ka nang nag-ehersisyo.

Miabot ug lima ka semana ayha nimo naugmad ang bag-ong batasan. Morag dugay kana, pero kon makab-ot na nimo ang imong tumong, malipay ka nga nakaugmad ug bag-ong batasan.

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Ang tawong matarong mahimong matumba sa makapito, ug siya mobangon gayod.”Proverbio 24:16.

Ang Bibliya nagdasig nato nga dili mosurender. Dili importante kon kapila kita matumba, kondili kon kapila kita mobangon.

Dili importante kon kapila kita matumba, kondili kon kapila kita mobangon

ANG IMONG MAHIMO

  • Ayawg hunahunaa nga kon mapakyas ka, dili na gyod ka molampos. Dahoma nga duna gyoy panahon nga mapakyas ka.

  • Hunahunaa ang panahong nahimo nimo ang husto. Pananglitan, aron mahimong maayo ang imong pagpakig-estorya sa imong anak, pangutan-a ang imong kaugalingon: ‘Kanus-a ang kataposang higayong kasingkahon ko sa akong anak, pero wala ko mosingka? Unsa hinuoy akong gihimo? Unsaon nako kana paghimo pag-usab?’ Kanang pangutanaha makatabang aron kanunay kang magmalamposon.

Gusto ka bang mahibalo sa mga prinsipyo sa Bibliya nga makatabang nimo, sama sa kon unsaon pagsagubang sa kabalaka, paghimo sa pamilya nga mas malipayon, ug pagkaplag ug tinuod nga kalipay? Pakig-estorya sa mga Saksi ni Jehova, o ablihi ang www.jw.org/ceb.