ANG Kyrgyzstan, nga nalibotag mga bukid nga naputos sa yelo, nahimutang sa Central Asia ug natung-an sa Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, ug China. Halos 90 porsiyento sa nasod puro bukid. Dinhi nahimutang ang kinahabogang taluktok sa kabukiran sa Tian Shan, nga may gihabogong 7,439 metros gikan sa lebel sa dagat. Kalasangan ang kuwatro porsiyento niini nga nasod. Gani sa tibuok kalibotan, sa Kyrgyzstan makita ang usa sa kinadak-ang lasang nga punog ihalas nga kahoyng walnut.

Ang mga Saksi ni Jehova nagtudlog Bibliya sa libolibo ka tawo sa Kyrgyzstan

Ang mga Kyrgyz maabiabihon ug matinahoron. Kon makig-estorya sila sa mga edaran, mogamit silag mga pulong sa pagtahod; kon sa publikong mga sakyanan, ipalabi nila ang lingkoranan sa mga edaran; ug kon mangaon, ang mga edaran maoy ilang palingkoron sa lingkoranan para sa mga tinahod.

Komon didto nga tulo o mas daghan pa ang anak sa magtiayon. Ang kamanghorang anak nga lalaki, bisag minyo na, moipon gihapon sa iyang ginikanan ug maoy mag-atiman kanila inigkatigulang.

 Sa bata pa, ang mga babaye tudloan nag mga buluhaton sa balay aron mahimong maayong asawa. Pagkatin-edyer nila, makamao na silang moatiman ug panimalay. Ang paghatag ug bugay para sa pangasaw-onon maoy ilang naandan. Puwedeng mohatag ug habol, ponda, bedsheet, sinina, ug carpet. Ang pamanhonon mohatag sab ug kuwarta ug mga hayop.

Sa mga selebrasyon ug paglubong, sila mag-ihaw ug karnero o kabayo. Kini hiwahiwaon, ug ang matag hiniwa ihatag para ra gyod sa usa ka tawo. Ang ihatag nga parte magdepende sa edad ug estado sa kinabuhi sa bisita; nianang paagiha, sila nagpakitag pagtahod. Dayon ilang idalit ang ilang naandang pagkaon, ang beshbarmak. Kaonon nila kini nga magkinamot.

Ang komuz, komon nga instrumento sa pagtugtog