ANG PROBLEMA

  • Tungod sa trabaho sa imong papa, kinahanglang mobalhin mog puyo.

  • Ang imong higala mibalhin sa laing lugar.

  • Ang imong magulang mohawa na sa balay kay magminyo.

Unsaon nimo pagpasibo sa maong mga kausaban?

Ang kahoy nga molubaylubay sa kusog nga hangin mas makalahutay sa bagyo. Sama niana nga kahoy, ikaw “makalubaylubay” o makapasibo sa mga kausaban nga wala kaayo kay mahimo o wala gyod kay mahimo. Pero sa dili pa nato hisgotan kon unsaon nimo pagpasibo, sayra una kon unsay angay nimong mahibaloan bahin sa kausaban.

ANG ANGAY NIMONG MAHIBALOAN

Ang kausaban dili kalikayan. Ang Bibliya nag-ingon: ‘Ang wala damhang panghitabo modangat sa tanan.’ (Ecclesiastes 9:11) Kitang tanan makasinati gayod ug mga panghitabo nga wala nato damha. Siyempre dili tanang wala damhang panghitabo daotan. Ug usahay ang ubang kausaban nga sa primero daw dili maayo, sa ulahi maayo diay. Bisan pa niana, ang kadaghanan kontento na sa pagbuhat sa ilang naandan, pero kon mag-atubang nag kausaban—maayo man o dili—sila maglisod.

Ang kausaban mas lisod para sa mga tin-edyer. Ngano? “Dunay nagakahitabong kausaban sa imong lawas,” miingon si Alex. * “Unya, duna pa gyoy ubang kausaban nga makadugang sa kalisod.”

Ania pay laing rason: Dihang mag-atubang ug kausaban ang mga hamtong, mahimo nilang balikan ang ilang nangaging kasinatian sa pagtan-aw kon giunsa nila pag-atubang ang susamang situwasyon. Pero ang mga batan-on wala kaayoy kasinatian nga mabalikan.

Makakat-on ka sa pagpasibo. Kon ang usa mapasiboon, dali siyang makabangon sa dili maayong kasinatian o makapasibo dayon sa kausaban. Siya dili lang makalahutay sa kausaban kondili positibog panglantaw sa problema. Ang mga tin-edyer nga mapasiboon lagmit dili magdroga o mag-inom-inom kon dunay problema.

 ANG IMONG MAHIMO

Dawata ang tinuod. Normal lang nga gusto nimo nga ikay magkontrolar sa imong kinabuhi, pero imposible kana. Ang imong mga higala mamalhin o magminyo; ang imong mga igsoon managko ug mobiya sa balay; tungod sa mga sirkumstansiya, mobalhig puyo ang imong pamilya, nga biyaan ang mga higala ug uban pa. Mas maayo nga dawaton na lang ang tinuod kay sa magsigeg kaguol.—Prinsipyo sa Bibliya: Ecclesiastes 7:10.

Lantaw sa umaabot. Kon magsige kag hunahuna sa nangagi, sama ra kanag nagdrayb ka nga kanunayng nagtan-aw sa side mirror. Ang pagtan-aw panagsa sa side mirror maayo, pero kinahanglang imong ipokus ang imong mata sa dalan. Tinuod usab kana dihang mag-atubang kag kausaban. Ipokus ang imong mata sa umaabot. (Proverbio 4:25) Pananglitan, unsay imong planong himoon sunod bulan, o sa sunod unom ka bulan?

Lantawa ang positibo. “Ang pagkamapasiboon nagdepende sa imong panglantaw,” miingon si Laura. “Pangitaa ang positibong bahin sa imong kahimtang.” Makalista ka bag bisag usa lang ka kaayohan sa imong kahimtang karon?—Prinsipyo sa Bibliya: Ecclesiastes 6:9.

Si Victoria nahinumdom nga sa tin-edyer pa siya, ang tanan niyang suod nga higala namalhig puyo. “Naguol kaayo ko, ug nangandoy nga maayo untag wala ra mausab ang kahimtang,” siya miingon. “Pero kadto nakatabang nako sa pagkahimong hamtong. Naamgohan nako nga aron mohamtong, gikinahanglan ang kausaban. Diha sab ko nakaamgo nga mahimong makakita kog bag-ong mga higala.”—Prinsipyo sa Bibliya: Proverbio 27:10.

“Dihang masulbad na ang problema, dili na nako kini hunahunaon.

Tabangi ang uban. Ang Bibliya nag-ingon: ‘Tan-awa dili lamang ang imong kaugalingong kaayohan, kondili ang kaayohan usab sa uban.’ (Filipos 2:4, Ang Biblia, NCV) Ang solusyon sa imong problema mao ang pagtabang sa problema sa uban. Si Anna nga 17 anyos miingon: “Sa nagkadako ko, akong nakita nga dihang motabang ko sa uban nga parehas nakog problema—o mas grabe pa—malipay ko!”

^ par. 11 Ang ubang ngalan niini nga artikulo giilisan.