Ang balanseng panghunahuna bahin sa hitsura makatabang sa usa nga magmalipayon.

Nganong moapresyar kitag katahom?

Hangtod karon, misteryo gihapon kon sa unsang paagi ang utok sa tawo makaapresyar ug katahom. Walay detalyadong eksplinasyon ang Bibliya bahin niana, pero kini nag-ingon nga kita makaapresyar ug katahom tungod kay gihatagan kita sa Diyos ug mga hiyas nga sama sa iyang mga hiyas. (Genesis 1:27; Ecclesiastes 3:11) Gilalang usab niya ang komplikado kaayong lawas sa tawo, nga katingalahag disenyo ug obra. Tungod niana, ang karaang salmista miingon: “Pagadayegon ko ikaw [Diyos] tungod kay . . . ako katingalahan nga pagkabuhat.”—Salmo 139:14.

Pero karon, sagad dili balanseg panglantaw ang mga tawo bahin sa katahom kay sila naimpluwensiyahan sa gipauso sa fashion industry ug media. Sumala sa librong Body Image, nakita sa mga pagtuon nga ang mga tawo sa Kasadpan naghatag ug “dako kaayong importansiya sa ilang hitsura.” Pero kon kana ra gyoy imong hatagag pagtagad, dili nimo makita kon unsay mas importante—ang kasingkasing sa tawo.—1 Samuel 16:7.

Sa daghang kultura, gihatagan ug dakong pagtagad ang hitsura ug ang lawas nga makapapukaw sa pangibog

Gihatagan usab karon ug sobrang pagtagad ang lawas nga makapukaw sa pangibog, ilabina nianang lawas sa mga babaye. “Sa halos tanang media nga gisusi,” matod sa 2007 American Psychological Association (APA), “nakita nga ang mga babaye gihimong pangpukaw sa pangibog.” Ang Bibliya nagsugo nga kinahanglang dili kita magpaimpluwensiya niini—para sa atong kaayohan!—Colosas 3:5, 6.

“Himoa nga ang pagpaanyag sa inyong kaugalingon dili sa gawas lamang . . . hinunoa, tinguhaa ang katahom nga naggikan sa sulod ninyo—katahom nga walay paglubad nga mao ang malumo ug matam-is nga kinaiya nga bililhon kaayo sa atubangan sa Dios.”1 Pedro 3:3, 4, Maayong Balita Biblia.

Nganong gikinahanglan ang balanseng panglantaw?

Ang uban moingon: “Kon nindot kag lawas, ipasigarbo kana!” Sa mga kultura nga komon kana nga panghunahuna, ang mga batan-ong dalaga ug dalagita nakakat-on sa pag-isip sa ilang kaugalingon nga “pangpukaw sa pangibog sa uban . . . , aron tan-awon ug hukman base sa ilang hitsura,” matod sa APA. Makadaot kana nga panghunahuna. Gani,  dako kini nga problema sa katilingban ug sa panglawas, ug sumala sa APA, kini mahimong hinungdan sa “daghang problema sa emosyon.” Apil niini ang sobrang kabalaka ug “kalagot sa kaugalingon . . . , abnormalidad sa pagkaon, kawalay-pagsalig sa kaugalingon, ug depresyon.”

“Kuhaa ang kagul-anan sa imong kasingkasing, ug ipahilayo ang katalagman sa imong unod; kay ang pagkabatan-on ug ang kinabaskogan nga yugto sa kinabuhi kakawangan.”Ecclesiastes 11:10.

Unsaon nimo pagpakitag maayong panghunahuna?

Gilangkit sa Bibliya ang “maayong panghunahuna” sa pagkamakasaranganon. (1 Timoteo 2:9) Hunahunaa: Ang tawong makasaranganon dili puro hitsura lang ang hunahunaon, kondili balanse ang iyang panglantaw sa kaugalingon. Iyang ginakonsiderar ang pagbati sa uban ug busa siya dayegon, respetohon, ug labaw sa tanan, uyonan sa Diyos. (Miqueas 6:8) Dugang pa, siya posibleng mas daling makakitag tinuod nga higala ug pangasaw-onon o pamanhonon nga dili lang interesado sa pagtagbaw sa seksuwal nga panginahanglan kondili sa usa ka malipayong kaminyoon.

Busa may maayong rason nga giawhag kita sa Bibliya sa paghatag ug dakong pagtagad sa atong personalidad—ang “natago nga pagkatawo.” (1 Pedro 3:3, 4) Ang maayong personalidad walay paglubad. Gani, kini mas monindot pa paglabay sa panahon! “Ang pagkaubanon maoy usa ka purongpurong sa katahom sa dihang makaplagan kini sa dalan sa pagkamatarong,” nag-ingon ang Proverbio 16:31. Busa batan-on ka man o tigulang, kon imong sundon ang maayong tambag sa Bibliya, mahibalo ka dili lang sa sekreto sa katahom nga walay paglubad, kondili sa dignidad ug katagbawan usab.

“Ang pagkamadanihon mahimong malimbongon, ug ang kaanyag mahimong kawang; apan ang babaye nga nahadlok kang Jehova mao ang makabaton ug pagdayeg alang sa iyang kaugalingon.”Proverbio 31:30.