Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Num. 3 2016

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Pagtuo

Pagtuo

Ang uban nangangkon nga relihiyoso, pero naglibog sila kon unsay kahulogan sa “pagtuo.” Unsa ang pagtuo, ug nganong kini hinungdanon?

Unsa ang pagtuo?

ANG GIINGON SA UBAN

Daghan ang naghunahuna nga ang tawo nga dunay pagtuo modawat dayon sa usa ka pagtulon-an bisag walay lig-ong pamatuod. Pananglitan, ang usa ka tawong relihiyoso tingali moingon, “Nagtuo kog Diyos.” Kon siya pangutan-on, “Nganong nagtuo ka?” siya tingali motubag, “Mao nay akong namat-an” o, “Mao na kanay gitudlo kanako.” Kon mao, daw wala ray kalainan ang pagbaton ug pagtuo ug ang pagkadaling motuo.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

“Ang pagtuo mao ang masaligan nga pagpaabot sa mga butang nga gilaoman, ang dayag nga pagpasundayag sa mga katinuoran bisan tuod wala makita.” (Hebreohanon 11:1) Aron ang usa ka tawo makasalig sa iyang gilaoman, siya nagkinahanglag lig-ong katarongan sa maong pasalig. Sa pagkatinuod, ang orihinal nga mga pulong alang sa “masaligan nga pagpaabot” nagkahulogan ug labaw pa kay sa pagbati o pagpangandoy lang. Busa ang pagtuo naglangkit ug kombiksiyon nga gisuportahan ug ebidensiya.

“Ang . . . dili-makita nga mga hiyas [sa Diyos], nga mao ang iyang walay kataposang gahom ug pagka-Diyos, tin-awng makita sukad sa paglalang sa kalibotan padayon, tungod kay kini sila maila pinaagi sa mga butang nga gihimo.” Roma 1:20.

Nganong hinungdanon ang pagbaton ug pagtuo?

ANG GIINGON SA BIBLIYA

“Kon walay pagtuo imposible ang pagpahimuot kaniya, kay siya nga moduol sa Diyos angay nga motuo nga siya mao ug nga siya maoy tigganti sa mga matinuorong nagapangita kaniya.”—Hebreohanon 11:6.

Sa nahisgotan na, daghan ang nagtuog Diyos kay mao kanay gitudlo kanila nga tuohan. Ang uban tingali moingon, ‘Mao nay akong namat-an.’ Pero buot sa Diyos nga kadtong mosimba kaniya kinahanglang kombinsido gayod nga siya naglungtad ug kombinsido sa iyang gugma. Usa kana sa katarongan kon nganong ang Bibliya nagpasiugda nga kinahanglang kinasingkasing nato siyang pangitaon aron kita bug-os nga makaila kaniya.

“Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo.”Santiago 4:8.

 Sa unsang paagi ikaw makabaton ug pagtuo?

ANG GIINGON SA BIBLIYA

“Ang pagtuo mosunod sa butang nga nadungog,” nag-ingon ang Bibliya. (Roma 10:17) Busa ang unang lakang sa pagbaton ug pagtuo sa Diyos mao ang pagpamati kon unsa gayod ang gitudlo sa Bibliya bahin kaniya. (2 Timoteo 3:16) Ang pagtuon ug Bibliya makatabang kanimo sa pagkakaplag sa kasaligang tubag sa hinungdanong mga pangutana, sama sa: Kinsa ang Diyos? Unsay pamatuod nga dunay Diyos? Ang Diyos ba may pagtagad kanako? Unsa ang katuyoan sa Diyos sa umaabot?

Ang mga ebidensiya nga magpamatuod nga dunay Diyos makita sa atong palibot

Ang mga Saksi ni Jehova malipay sa pagtabang kanimo sa pagtuon sa Bibliya. Sama sa mabasa diha sa among website nga jw.org/ceb, “Gusto namong tudloan ang mga tawo bahin sa Bibliya, apan dili namo pugson si bisan kinsa nga magpamembro sa among relihiyon. Hinuon, matinahoron namong ipakita kon unsay gitudlo sa Bibliya, kay among giila nga ang matag usa may katungod sa pagpili kon unsay iyang tuohan.”

Sa ato pa, ang imong pagtuo kinahanglang ipasukad sa ebidensiya nga imong makita samtang magtimbangtimbang ka kon unsa ka tinuod kanang imong nabasa diha sa Bibliya. Nianang paagiha, imong masundog ang panig-ingnan sa mga estudyante sa Bibliya sa unang siglo kinsa ‘midawat sa pulong uban ang tumang kaikag sa hunahuna, nga sa adlaw-adlaw maampingong nagasusi sa Kasulatan kon tinuod ba kining mga butanga.’—Buhat 17:11.

“Kini nagkahulogan ug kinabuhing walay kataposan, ang ilang pagkuha ug kahibalo bahin kanimo, ang bugtong matuod nga Diyos, ug sa usa nga imong gipadala, si Jesu-Kristo.”Juan 17:3.

Pagkat-og Dugang

MAAYONG BALITA GIKAN SA DIYOS!

Sa Unsang Paagi Masuod Ka sa Diyos?

Sayra kon pamatian ba sa Diyos ang tanang pag-ampo, kon unsaon nato pag-ampo, ug kon unsa pay atong buhaton aron masuod sa Diyos.

LIBRO UG BROSYUR

Asa Makita ang Tubag sa Importanteng mga Pangutana sa Kinabuhi?

Sa siyensiya ba, sa pilosopiya, o sa Bibliya?

KOMON NGA MGA PANGUTANA

Unsa ang Pagtuon sa Bibliya?

Sayra ang tubag sa mga pangutana bahin sa among libreng programa sa pagtuon sa Bibliya.