KON UNSAY IPASABOT

Ang sinserong pagpakig-estorya nagpasabot nga ikaw ug ang imong mga anak mag-estoryahanay bahin sa inyong mga hunahuna ug pagbati.

KON NGANONG IMPORTANTE

Lisod tingali ang pagpakig-estorya ilabina sa mga anak nga tin-edyer. Ang librong Breaking the Code nag-ingon nga dihang bata pa ang mga anak, sultian nila ang ilang ginikanan sa tanan pero dihang nagkadako na, dili na kaayo sila makig-estorya sa ilang ginikanan, maong wala na mahibalo ang mga ginikanan kon unsay gihunahuna ug gibati sa ilang anak. Bisag dili ganahan ang imong anak nga makig-estorya, importante kaayo nga imo siyang estoryahon.

KON UNSAY IMONG MAHIMO

Pakig-estorya sa imong anak. Himoa kana ilabina kon gusto niyang makig-estorya nimo, bisan pag gabii nang dako.

“Tingali moingon ka, ‘Nganong karon pa ka makig-estorya? Tibuok adlaw man unta tang nag-uban!’ Pero angay ba tang moreklamo kon ang atong anak gustong makig-estorya? Di ba kanay atong gusto?”​—Lisa.

“Gusto kong matulog ug sayo, pero ang pinakanindot namong panag-estoryahay sa akong mga anak sagad mahitabo sa tungang gabii.”​—Herbert.

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Magpadayon pagpangita ang matag usa, dili sa iyang kaugalingong kaayohan, kondili nianang sa laing tawo.”​—1 Corinto 10:24.

Ayaw pagpabalda. Usa ka amahan miingon: “Usahay daghan kaayo kog gihunahuna dihang makig-estorya nako ang akong mga anak. Ug makamatikod gyod sila nga naa koy laing gihunahuna ug nga wala ko mamati nila!”

Kon makig-estorya nimo ang imong anak, ayawg pabalda sa TV o sa imong gadyet. Pagpokus sa iyang isulti ug pabilhi kana, bisag para nimo dili ra na importante.

“Angay natong pasaligan ang atong mga anak nga importante nato ang ilang pagbati. Kay kon dili, iluom na lang nila ang ilang gibati o sa uban sila makig-estorya.”​—Maranda.

“Ayawg react dayon, bisag para nimo sayop ang gihunahuna sa imong anak.”​—Anthony.

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Tagda kon giunsa ninyo pagpatalinghog.”​—Lucas 8:18.

Pahimusli ang tanang higayon. Usahay mas ganahang makig-estorya ang mga anak kon dili sobra ka pormal ang paagi sa pagpakig-estorya kanila.

“Makig-estorya mi nila samtang nagbiyahe. Mas relaks among panag-estoryahay sa ingon ini nga kahimtang kay sa pormal kaayo nga paagi sa pagpakig-estorya.”​—Nicole.

Ang panahon sa pagpangaon maoy laing higayon nga maestorya ang mga anak.

“Panahon sa panihapon, mag-estoryahanay mi sa among mga nasinati sa tibuok adlaw, maayo man kana o dili. Kini nakapasuod namo ug nakapabati namo nga andam ming motabang sa problema sa usag usa.”—Robin.

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Magmaabtik sa pagpaminaw [ug] magmahinay sa pagsulti.”​—Santiago 1:19.