KON UNSAY IPASABOT

Ang kugihang mga tawo dili molikay ug trabaho. Hinuon, manarbaho sila aron matagan-an ang personal nga mga panginahanglan ug makatabang sa uban​—bisan pag ubos nga mga trabaho.

KON NGANONG IMPORTANTE

Gusto man nato o dili, ang kinabuhi punog responsibilidad. Karon, kadaghanan sa mga tawo dili ganahang maghago. Pero maayo ang mga resulta kon kugihan ka.​—Ecclesiastes 3:13.

“Akong nakat-onan nga kon kugihan ka, mas malipayon ka ug kontento. Kana nakatabang nako nga ma-enjoy sa akong trabaho. Kon kugihan ka sa imong trabaho, makabaton sab kag maayong reputasyon.”​—Reyon.

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Sa tanang matang sa pagbudlay adunay bentaha.”​—Proverbio 14:23.

KON UNSAY IMONG MAHIMO

Ang mosunod nga mga paagi makatabang nimo aron mabatonan ang positibong panglantaw sa trabaho.

Ihatag ang imong kinamaayohan. Buhata ang imong kinamaayohan diha sa buluhaton sa balay, homwork, o sa imong sekular nga trabaho. Bisag nahimo nimog maayo ang imong trabaho, pangitag paagi nga mouswag​—sa paghimo niana nga mas paspas ug mas maayo. Kon mas hanas na ka, mas mag-enjoy ka sa imong trabaho.

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Nakakita ka na ba ug usa ka tawo nga hanas sa iyang buhat? Siya magatindog sa atubangan sa mga hari; siya dili magatindog sa atubangan sa ordinaryong mga tawo.”​—Proverbio 22:29.

Hunahunaa ang kaayohan sa uban. Ang tinuod, kon tumanon nimo ang imong mga responsibilidad, makatabang ka sa uban. Pananglitan, kon kugihan ka sa imong mga buluhaton, dili mabug-atan ang ubang membro sa imong pamilya.

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Adunay labaw nga kalipay sa paghatag kay sa pagdawat.”​—Buhat 20:35.

Ihatag ang mas labaw pa. Imbes ihatag kon unsa lang ang gipangayo kanimo, sulayi ang paghimo ug mas labaw pa. Nianang paagiha, kontrolado nimo ang imong kinabuhi—gihatag nimo ang mas labaw pa kay mao nay imong desisyon, dili kay gisugo ka o napugos lang.​—Mateo 5:41.

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Ang imong maayong buhat dili mahimong pinugos, kondili kinabubut-on.”​—Filemon 14.

Magmabalanse. Ang kugihang tawo dili tapolan, pero wala na magpasabot nga magsige na lang siyag trabaho. Siya balanse sa iyang panahon sa trabaho ug sa pahulay.

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Mas maayo pa ang usa ka hakop nga pahulay kay sa duha ka hakop nga kahago ug paggukod sa hangin.”​—Ecclesiastes 4:6.