KON UNSAY IPASABOT

Ang kasaligang tawo makakuhag pagsalig gikan sa iyang ginikanan, higala, ug amo. Iyang ginasunod ang mga balaod, ginatuman ang mga saad, ug nagasultig tinuod.

KON NGANONG IMPORTANTE

Paglabay sa panahon, sagad ang imong kagawasan nagdepende sa pagsalig nga imong nabatonan gikan sa uban.

“Aron makuha nimo ang pagsalig sa imong mga ginikanan, ipakita kanila nga hamtong ug responsable ka, kauban man nimo sila o dili.”​—Sarahi.

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Padayong pamatud-i kon unsa kamo sa inyong kaugalingon.”​—2 Corinto 13:5.

KON UNSAY IMONG MAHIMO

Ang mosunod nga mga paagi makatabang nimo aron makakuhag pagsalig sa uban o mabalik ang ilang pagsalig nimo.

Magmatinud-anon. Dali rang mawad-ag pagsalig ang uban nimo kon dili ka matinud-anon. Kon matinud-anon ka—ilabina sa imong mga sayop​—makuha nimo ang pagsalig sa ubang tawo.

“Sayon rang magmatinud-anon sa mga butang nga pabor nimo. Pero kon matinud-anon ka bisan sa mga butang nga dili pabor nimo, ang mga tawo mas mosalig nimo.”​—Caiman.

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Buot namong magmaminatud-on sa tanang butang.”​—Hebreohanon 13:18.

Pagkahimong responsable. Sa usa ka survey sa U.S., 78 porsiyento sa mga propesyonal nga naga-hire ug mga trabahante miingon nga ang pagkahimong responsable maoy “usa sa tulo ka pinakaimportanteng ginasusi sa kompaniya kon angayan bang dawaton ang aplikante o dili.” Ang pagkahimong responsable karon makatabang ug dako inigkahingkod nimo.

“Ang akong ginikanan makamatikod kon responsable ba ko ug kon ginahimo ba nako ang trabahoon sa balay bisag dili ko nila pirmeng sultihan. Dihang makita nila nga responsable ko, mas mosalig sila nako.”​—Sarah.

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Masaligon sa imong pagkamasinugtanon, . . . kay nahibalong buhaton gani nimo ang labaw pa kay sa mga butang nga akong giingon.”​—Filemon 21.

Magpailob. Dili sama sa pagtubo sa lawas, nga mamatikdan dayon sa uban, nagkinahanglag panahon aron mamatikdan sa uban ang imong emosyonal ug mental nga pag-uswag.

“Nagkinahanglag panahon ug paningkamot aron mabatonan nimo ang pagsalig sa imong ginikanan ug sa uban. Pero anam-anam nimo nang maangkon, ilabina kon makita nilang responsable na ka.”​—Brandon.

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Isul-ob ninyo ang . . . hataas-nga-pailob.”​—Colosas 3:12.