NAMUSILAK sa nagkalidadis nga mga kolor ang lasang dihang nagpanon sa pagpanglupad ang mga langgam! Ginindotan pag-ayo niini ang mga eksplorador sa Europe nga nangabot sa Central ug South America sa hinapos sa ika-15 nga siglo. Ang ilang nakita mao ang mga macaw, nga taas ug ikog nga mga periko nga nanimuyo sa tropikal nga mga lugar sa kayutaan sa Amerika. Sa ngadtongadto, ang mga letrato niining nindot kaayong mga langgam makita sa mga mapa sa maong rehiyon ingong simbolo sa bag-ong nadiskobrehang paraiso.

Ang laki ug baye nga macaw hayag ug mga kolor nga maoy nakapalahi sa tanang mabulokong mga langgam. Ang macaw brayt usab, dili idlas, kusog moiyagak ug mopiliik. Sayo sa buntag magpanon sila sa pagpanglupad mga 30 ka buok sa pagpangitag mga liso, prutas, ug ubang pagkaon. Ilang gamiton ang ilang kuyamoy sa paghawid sa pagkaon nga ilang kitkiton pinaagi sa ilang dagko ug bawog nga sungo. Mabuak pa gani nila ang gahi nga kabhang sa mga liso! Human mangaon, manglupad sila paingon sa mga pangpang o tampi sa suba aron manusiktusik ug lapokon nga yuta, nga pangontra sa hilo diha sa ilang pagkaon ug makatagana sa ilang gikinahanglang minerales.

“Ang tanang butang . . . gihimo [sa Diyos] nga matahom sa panahon niini.”Ecclesiastes 3:11

 Ang mga macaw usa ray paris sa tibuok nilang kinabuhi, ug magtinabangay sa pag-atiman sa ilang kuyabog. Ang lainlaing matang sa macaw maghimog salag sa mga lungaglungag sa kahoy, sa lungaglungag sa tampi sa suba ug mga bungdo sa anay, o sa mga bangag ug likiliki sa pangpang, diin ang laki ug baye makita nga nagsiksikanay. Bisag dako na sulod sa unom ka bulan, sila dili mobulag sa ilang ginikanan sa mga tulo ka tuig. Diha sa lasang, ang mga macaw mabuhi sa mga 30 ug 40 ka tuig, pero kon himoong binuhi, ang uban mabuhi ug kapin sa 60. Dunay mga 18 ka matang sa macaw, ang uban niini gipakita dinhi.

Green-winged macaw, gitawag usab ug red-and-green macaw. Gitas-on: hangtod 37 pulgadas

Scarlet macaw. Gitas-on: 33 pulgadas

Hyacinth macaw. Gitas-on: hangtod 39 pulgadas. Kini ang kinadak-an sa tanang periko nga motimbang ug 1.3 ka kilo