Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Num. 2 2016

 PANGUNANG TOPIKO

Ang Bibliya Maayong Libro Lang Ba?

Ang Bibliya Maayong Libro Lang Ba?

Ang Bibliya natapos pagsulat mga duha ka libo ka tuig kanhi. Sukad niadto, daghan nang libro ang nanungha ug nangawala. Apan ang Bibliya nagpabilin. Tagda ang mosunod.

  • Ang Bibliya nakalahutay bisan pa sa mga pag-atake sa impluwensiyadong mga tawo. Pananglitan, niadtong 1300-1500 C.E., diha sa pipila ka nasod nga nag-angkong Kristiyano, “ang pagbaton ug pagbasag Bibliya sa komon nga pinulongan giisip nga pagbatok sa simbahan,” nag-ingon ang librong An Introduction to the Medieval Bible. Gipameligro sa mga eskolar ang ilang kinabuhi tungod sa ilang paghubad sa Bibliya diha sa komon nga pinulongan o pag-awhag sa mga tawo sa pagtuon sa Bibliya. Gani ang uban gipamatay pa.

  • Bisag daghan kinig kaaway, ang Bibliya mao gihapon ang labing kaylap nga napanagtag nga libro sukad. Tibuok Bibliya man o Bag-ong Tugon lang, gibanabana nga lima ka bilyong kopya na ang naimprenta sa kapig 2,800 ka pinulongan. Kini lahi kaayo kon itandi sa mga libro sa pilosopiya, siyensiya, ug uban pang susama niini, nga tingali diyutay ra ang napanagtag ug lagmit gihiklin na lang.

  • Ang Bibliya nakatabang sa pagpatunhay ug pagpauswag sa pipila ka pinulongan diin kini gihubad. Ang German nga hubad ni Martin Luther dako kaayog impluwensiya niana nga pinulongan. Ang unang edisyon sa King James Version gikaingon nga “lagmit mao ang labing tinamod nga libro nga napatik sukad” sa Iningles.

  • Ang Bibliya “dako kaayog epekto sa kultura sa Kasadpan, dili lang sa mga pagtulon-an ug tradisyon sa relihiyon, kondili sa natad usab sa arte, literatura, pamalaod, politika, ug daghan pa.”—The Oxford Encyclopedia of the Books of the Bible.

Pipila lang kana sa pamatuod nga nakapalahi sa Bibliya. Apan, nganong popular kaayo kini? Nganong gipameligro sa mga tawo ang ilang kinabuhi alang niini? Kini ang mga rason: Ang Bibliya dunay mga impormasyon kon unsaon nato pagkinabuhi ug paghupot ug maayong relasyon sa Diyos. Ang Bibliya makatabang kanato sa pagsabot sa hinungdan sa pag-antos sa tawo ug kagubot. Labaw sa tanan, kini nagsaad sa pagtapos niana nga mga problema ug nagbutyag kon sa unsang paagi kana matuman.

 Ang Bibliya Naundan ug Giya sa Moral ug Espirituwal

Ang edukasyon importante. Apan ang “edukasyon . . . nga makapahimo nimong titulado . . . dili garantiya nga ikaw makahimog hustong desisyon bahin sa moralidad,” matod sa mantalaang Ottawa Citizen sa Canada. Gani, daghang tawong edukado—lakip sa kadagkoan sa negosyo ug gobyerno—manglimbong, manikas, ug mangawat, nga “makawala sa pagsalig sa mga tawo kanila,” sumala sa tibuok kalibotang pagtuon nga gipatik sa Edelman, usa ka kompaniya bahin sa public relations.

Ang Bibliya nagtudlo ug moral ug espirituwal nga edukasyon. Kini naghatag kanato ug klarong pagsabot “kon unsay husto, matarong, ug angay.” (Panultihon [Proverbio] 2:9, Maayong Balita Biblia) Pananglitan, si Stephen, 23 anyos, napriso sa Poland. Samtang napriso, siya nagtuon ug Bibliya ug iyang nakita nga praktikal ang tambag niini. “Nasabtan na nako karon kon unsay kahulogan sa ‘pagpasidungog sa imong amahan ug imong inahan,’” siya misulat. “Nakakat-on ko sa pagpugong sa akong emosyon, ilabina sa grabeng kasuko.”—Efeso 4:31; 6:2.

Usa ka prinsipyo nga nakatandog kang Stephen mao kanang mabasa sa Proverbio 19:11: “Ang hait nga salabotan sa usa ka tawo magapahinay gayod sa iyang kasuko, ug katahom sa iyang bahin ang pagpalabay sa kalapasan.” Kon si Stephen makaatubang ug lisod nga situwasyon, pamalandongon una niya kini ug dayon ipadapat ang haom nga mga prinsipyo sa Bibliya. Siya miingon: “Nakita nako nga ang Bibliya mao ang kinamaayohang basahon nga naghatag ug giya.”

Si Maria nga Saksi ni Jehova gipakaulawan sa babayeng mapihigon nga tungod niana ang mga tawo nanan-aw kanila. Imbes mobalos, si Maria kalmadong milakaw. Unya, ang babaye nakonsensiya sa iyang gihimo ug nangita sa mga Saksi. Paglabayg mga usa ka bulan, pagkakita niya kang Maria, iya siyang gigakos ug nangayog pasaylo. Dugang pa, sakto ang iyang pagsabot nga ang relihiyon ni Maria maoy hinungdan kon nganong malumo ug mapailobon si Maria. Ang resulta? Ang babaye nga kaniadto mapihigon ug ang lima ka  sakop sa iyang pamilya nagtuon na ug Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova.

Ang kaalam mapamatud-ang matarong pinaagi sa mga resulta niini, nag-ingon si Jesu-Kristo. (Mateo 11:19) Tin-aw nga ang mga prinsipyo sa Bibliya mapuslanon gayod! Mapagawas niini ang atong maayong mga kinaiya. Kini ‘maghimo nga maalamon sa walay kasinatian,’ ‘makapalipay sa kasingkasing,’ ug ‘makapadan-ag sa mga mata’ tungod sa klarong pagsabot bahin sa moralidad ug espirituwalidad.—Salmo 19:7, 8.

Ang Bibliya Nagpatin-aw sa Pag-antos sa Tawo ug Kagubot

Dihang magtuon sa usa ka sakit nga daghan ang naapektohan—susihon una sa mga tigdukiduki sa medisina kon unsay nakaingon niini. Ingon usab niana ang paagi sa pagsabot sa hinungdan sa tawhanong pag-antos ug kagubot. Ang Bibliya dakog tabang kay narekord niini ang atong kasaysayan sukad pa sa sinugdan, ang panahon diin nagsugod ang atong mga problema.

Ang basahon sa Genesis nagpakita nga ang pag-antos nagsugod sa dihang ang unang magtiayon misupak sa Diyos. Sila nagtakda ug kaugalingong mga sukdanan sa kon unsay maayo ug daotan—katungod nga iya lang sa atong Maglalalang. (Genesis 3:1-7) Ikasubo, sukad niadto, daghan ang ingon niana ug kaisipan. Ang resulta? Ang kasaysayan sa tawo maoy usa ka rekord, dili sa kagawasan ug kalipay, kondili sa kagubot, pagdaogdaog, ug panagsumpaki sa moral nga sukdanan ingon man sa espirituwal nga mga sukdanan. (Ecclesiastes 8:9) Husto ang Bibliya sa pag-ingon: “Dili iya sa tawo . . . ang pagtultol sa iyang lakang.” (Jeremias 10:23) Pero dunay maayong balita, ang pag-eksperimento sa tawo sa pagkinaugalingon nga nakahatag ug kadaot sa katawhan hapit nang matapos.

Ang Bibliya Naghatag ug Paglaom

Ang Bibliya nagpasalig kanato nga ang Diyos, tungod sa iyang gugma niadtong  nagtahod sa iyang awtoridad ug mga sukdanan, dili motugot nga magpadayon ang pagkadaotan ug pag-antos. Ang daotan “magakaon o mag-antos sa bunga sa ilang dalan.” (Proverbio 1:30, 31) Pero “ang mga maaghop magapanag-iya sa yuta, ug sila makakaplag gayod sa ilang tumang kalipay sa kadagaya sa pakigdait.”—Salmo 37:11.

“Kabubut-on [sa Diyos] nga ang tanang matang sa mga tawo mangaluwas unta ug makadangat sa tukmang kahibalo sa kamatuoran.”1 Timoteo 2:3, 4

Tumanon sa Diyos ang iyang katuyoan nga ang yuta magmalinawon pinaagi sa “Gingharian sa Diyos.” (Lucas 4:43) Kana nga Gingharian maoy usa ka tibuok kalibotang gobyerno, ug pinaagi niini ipakita sa Diyos nga siya ang may katungod sa pagmando sa katawhan. Sa iyang modelong pag-ampo, ang maong Gingharian gilangkit ni Jesus sa yuta dihang siya miingon: “Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on . . . sa yuta.”—Mateo 6:10.

Sa pagkatinuod, tumanon sa mga sakop sa Gingharian sa Diyos ang kabubut-on sa Diyos, nga mag-ila sa Maglalalang—dili ni bisan kinsang tawo—ingong ang may katungod nga Magmamando. Ang korapsiyon, kahakog, dili patas nga pagkabutang sa kinabuhi, diskriminasyon sa rasa, ug gubat mawala na. Sa umaabot, literal nga usa na lang ang kalibotan, usa ka gobyerno, ug usa ka hugpong sa moral ug espirituwal nga mga sukdanan.—Pinadayag 11:15.

Ang sekreto aron makita kana nga bag-ong kalibotan mao ang edukasyon. Ang 1 Timoteo 2:3, 4 nag-ingon: “Kabubut-on [sa Diyos] nga ang tanang matang sa mga tawo mangaluwas unta ug makadangat sa tukmang kahibalo sa kamatuoran.” Kana nga kamatuoran  naglakip sa mga pagtulon-an sa Bibliya bahin sa matawag nato nga konstitusyon sa Gingharian—mga balaod ug mga prinsipyo nga maoy ipatuman niini nga pagmando, sama pananglit nianang makita diha sa Wali sa Bukid ni Jesu-Kristo. (Mateo, kapitulo 5-7) Sa magbasa ka nianang tulo ka kapitulo, handurawa kon unsa unyay kahimtang sa kinabuhi kon ipadapat sa matag usa ang kaalam ni Jesus.

Ikatingala pa ba nato kon nganong ang Bibliya mao ang kinadaghanan nga naapod-apod nga libro sa tibuok kalibotan? Dili gayod! Klaro kaayo nga ang mga pagtulon-an niini inspirado sa Diyos. Ug ang kaylap nga pagkaapod-apod niini nagpakita sa tinguha sa Diyos nga ang mga tawo sa tanang pinulongan ug kanasoran makakat-on bahin kaniya ug makapahimulos sa mga panalangin nga ipadangat sa Gingharian.—Buhat 10:34, 35.

Pagkat-og Dugang

MAAYONG BALITA GIKAN SA DIYOS!

Pulong ba gayod sa Diyos ang Bibliya?

Kon Diyos ang Awtor sa Bibliya, kinahanglang way basahon nga sama niini.

Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Ang Bibliya—Usa ka Basahong Gikan sa Diyos

Nganong makatabang nimo ang Bibliya sa pagsagubang sa mga problema? Nganong makasalig ka sa mga tagna niini?

PROGRAMA SA PAGTUON SA BIBLIYA

Nganong Tun-an ang Bibliya?

Ang Bibliya nagtabang sa minilyong tawo sa tibuok kalibotan nga masayran ang tubag sa dagkong pangutana bahin sa kinabuhi. Gusto ba sab nimong masayran kini?