ANG UBAN MOINGON NGA KABTANGAN O KUWARTA ANG SUKDANAN SA KALIPAY UG KALAMPOSAN. Tungod niana nga panghunahuna, milyonmilyon ang nangamas sa pagtrabahog daghang oras aron mokitag dako. Pero ang kuwarta o kabtangan ba ang makahatag ug tinuod nga kalipay? Unsay gipakita sa mga ebidensiya?

Matod pa sa Journal of Happiness Studies, kon matagan-an na ang atong pangunang mga panginahanglan, ang dugang nga kitâ dili makahimo natong mas malipayon. Dili kuwarta ang problema kondili “ang pagpangamas alang niini nga moresulta sa pagkawala sa kalipay,” matod sa magasing Monitor on Psychology. Susama kini sa giingon sa Bibliya mga 2,000 ka tuig na kanhi: “Ang gugma sa salapi maoy gamot sa tanang matang sa makadaot nga mga butang, ug tungod sa pagpangab-ot niini nga gugma ang pipila . . . nagtusaktusak sa ilang kaugalingon sa daghang kasakitan.” (1 Timoteo 6:9, 10) Unsa kini nga mga kasakitan?

KABALAKA UG WALAY TARONG NGA TULOG TUNGOD SA KABTANGAN. ‘Tam-is ang katulog sa usa nga nag-alagad, walay sapayan kon diyutay o daghan ang iyang gikaon; apan ang kadagaya sa dato dili magpakatulog kaniya.’​—Ecclesiastes 5:12.

PAGKADISMAYA DIHANG ANG GIDAHOM NGA KALIPAY DILI MABATONAN. Sagad, makapadismaya kana kay ang pagtinguhag daghang kuwarta walay katagbawan. ‘Ang mahigugmaon sa salapi dili matagbaw sa salapi.’ (Ecclesiastes 5:10) Dugang pa, mahimong isakripisyo sa tawong mahigugmaon ug bahandi ang importanteng mga butang nga makahatag ug kalipay, sama sa pagpakig-uban sa pamilya ug mga higala o sa pagsimba sa Diyos.

KAGUOL DIHANG DILI MABAWI ANG KUWARTA NGA GIPUHUNAN. “Pagmatngon nga dili ka maugtas sa imong pagpaningkamot nga madato. Sa usa ka pagpamilok mahimong mahanaw lamang ang imong salapi [nga] daw gitugkan kinig pako ug molupad sa halayo sama sa usa ka agila.”​—Panultihon [Proverbio] 23:4, 5, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

 MGA KINAIYA NGA MAKAHATAG UG KALIPAY

PAGKAKONTENTO. “Kita walay gidalang bisan unsa nganhi sa kalibotan, ug kita walay madala nga bisan unsa sa atong paggawas niini. Busa, kon kita adunay makaon ug ikabesti, kita magmakontento na niining mga butanga.” (1 Timoteo 6:7, 8) Ang tawong kontento dili bagulbolan ug dili masina. Ug kay wala mangandoy ug mga butang nga dili nila kayang paliton, dili sila makasinatig sobrang kabalaka ug stress.

PAGKAMAHINATAGON. “Adunay labaw nga kalipay sa paghatag kay sa pagdawat.” (Buhat 20:35) Ang mahinatagon malipayon kay gusto nila nga magmalipayon sab ang uban, bisag gamayng panahon lang o kusog ang ilang ikahatag. Sila sagad dagaya sa mga butang nga dili mapalit ug kuwarta, sama sa gugma, pagtahod, ug tinuod nga mga higala nga mahinatagon usab!​—Lucas 6:38.

PAG-UNA SA TAWO KAY SA MATERYAL NGA MGA BUTANG. “Mas maayo pa ang pagkaong utanon diin anaay gugma kay sa pinatambok nga torong baka nga inubanan sa pagdumot.” (Proverbio 15:17) Ang punto? Ang atong maayong relasyon sa uban mas bililhon kay sa materyal nga mga butang. Ug ang gugma, nga hisgotan unya, importante aron magmalipayon ta.

Si Sabina, nga taga-South America, nakakat-on sa kaimportante sa mga prinsipyo sa Bibliya. Kay gibiyaag bana, si Sabina naglisod sa pagtagana sa iyang panginahanglan ug sa iyang duha ka anak. Duha ang iyang trabaho ug mobangon siyag alas kuwatro sa buntag kada adlaw. Bisag busy, si Sabina midesisyon nga magtuon ug Bibliya. Unsay resulta?

Ang iyang pinansiyal nga kahimtang wala mausab. Pero nausab gyod ang iyang panglantaw sa kinabuhi! Pananglitan, malipayon na siya kay natagan-an ang iyang espirituwal nga panginahanglan. (Mateo 5:3) Nakakita siyag tinuod nga mga higala nga sama niyag tinuohan. Ug mibati siyag kalipay tungod sa pagtudlo niya sa uban sa mga butang nga iyang nakat-onan.

Ang Bibliya nag-ingon: “Ang kaalam mapamatud-ang matarong pinaagi sa mga buhat niini.” (Mateo 11:19) Busa ang pagkakontento, pagkamahinatagon, ug ang pag-una sa tawo kay sa materyal napamatud-ang matarong.