Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Kalag

Kalag

Ang mga relihiyon dunay lainlaing opinyon bahin sa kalag ug sa kon unsay mahitabo niini dihang kita mamatay. Apan ang Bibliya naghatag ug tin-awng tubag.

Ang kalag ba dili mamatay?

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Daghan ang nagtuo nga ang kalag dili mamatay. Ang uban sab nagtuo nga ang kalag balikbalik nga matawo pag-usab, mabuhi sa bag-ong lawas human mamatay ang kanhing lawas. Ang uban nagtuo nga ang kalag moadto sa laing kalibotan, sa langit o kaha sa impiyerno.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya wala magtudlo nga ang kalag dili mamatay. Sa pagkatinuod, kini sagad maghisgot nga ang kalag mamatay. Ang manalagnang si Ezequiel, kinsa gisugo sa Diyos sa pagsulat ug usa ka bahin sa Bibliya, nag-ingon nga ang kalag mahimong silotan ug kamatayon. Sa laing higayon, ang Bibliya migamit ug terminong “patay nga kalag” nga nagtumong sa patayng lawas. (Levitico 21:11) Tin-aw nga ang Bibliya wala magtudlo nga ang kalag dili mamatay.

“Ang kalag nga makasala—kini mismo mamatay.”Ezequiel 18:20.

Ang kalag ba bulag gikan sa lawas?

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Ang kalag magpalihok sa lawas samtang buhi pa ang tawo apan mobulag kini sa lawas dihang mamatay ang tawo.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya naghisgot bahin sa usa ka inahan nga nanganak ug mga “kalag”—sa ato pa, buhi, nagginhawa nga mga tawo. (Genesis 46:18) Sa pagkatinuod, ang Hebreohanong pulong nga gigamit sa Bibliya alang sa “kalag” mahimong hubaron nga “usa ka tigginhawa.” Usahay kining pulonga gigamit pa gani sa pagtumong sa mga mananap. Dugang pa, ang Bibliya nag-ingon nga ang kalag nagkinahanglag pagkaon. (Deuteronomio 12:20) Kon ang kalag usa pa ka persona nga bulag sa lawas, unsaon man niini pagginhawa o pagkaon? Sa Bibliya ang pulong “kalag” sagad nagtumong sa buhi nga tawo, lakip ang lawas, emosyon, ug personalidad.

“Iyang gipanganak [ang] napulog-unom ka kalag.”Genesis 46:18.

 Unsay mahitabo sa kalag dihang kita mamatay?

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Inigkamatay sa atong lawas, “walay buluhaton ni lalang ni kahibalo ni kaalam sa Sheol [o lubnganan].” (Ecclesiastes 9:10) Ang Bibliya klarong nag-ingon nga kon ang tawo mamatay, “mobalik siya sa . . . yuta; nianang adlawa mahanaw ang iyang mga hunahuna.” (Salmo 146:4) Ang patayng kalag dili gayod molihok, busa gipakasama sa Kasulatan ang patay ingong “natulog.”—Mateo 9:24.

NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO?

Sa dihang mamatyan kag mga minahal, gusto kang mahibalo sa mga tubag niini nga mga pangutana: Asa na sila karon? Unsa nay ilang kahimtang? Sila ba nag-antos? Sanglit gipasaligan man kita sa Bibliya nga ang mga patay wala nay kalibotan, malipay kita sa pagkahibalo nga ang atong mga minahal nga namatay wala mag-antos. Malipay usab kita sa pagkahibalo nga si Jehova nagsaad nga iyang pukawon ang nangatulog sa kamatayon, patayng mga kalag nga buhion pag-usab sa umaabot nga panahon. —Isaias 26:19.

[Ang] mga patay . . . walay nahibaloan nga bisan unsa.”Ecclesiastes 9:5.