Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 PANGUNANG TOPIKO

Ang Relihiyon ba Himalatyon Na?

Ang Relihiyon ba Himalatyon Na?

Si Gaffar, nga natawo sa Turkey, natugaw sa gitudlo sa iyang relihiyon nga ang Diyos mapanimaslon. Ang iyang asawa nga si Hediye nagsugod pagduhaduha sa iyang relihiyon sa nuybe anyos pa siya. “Gipatuo ko nga tinuod ang kapalaran,” siya miingon. “Kay ilong tuwapos, nakapangutana ko, ‘Unsa may akong nahimo nga nahitabo man kini kanako?’ Maghilak ko sa tibuok gabii. Sa edad 15, nawad-an kog pagtuo sa relihiyon.”

IKAW, nawad-an ka ba usab ug pagtuo sa relihiyon? Kon mao, wala ka mag-inusara. Sa daghang nasod ang gidaghanon sa mga tawo nga miingon nga sila ‘dili relihiyoso’ nagkadaghan—nga nagpakita nga walay kasegurohan ang palaaboton sa relihiyon. Ang uban niini nga mga nasod makita sa ubos.

 Nganong Daghan ang Namiya?

Ang mga tawo nawad-an ug pagsalig sa relihiyon tungod sa daghang hinungdan. Lakip niini ang kapintasan ug pagpanghulga nga gipaluyohan sa relihiyon, sex scandal diin nalangkit ang mga lider sa relihiyon, ug uban pang hinungdan nga malinglahon, nga tingali maoy rason kon nganong mas daghan pa ang namiya sa relihiyon. Kana naglakip sa mosunod:

  • Materyal nga kauswagan: “Sa magkadato ka, magkawala ang imong pagkarelihiyoso,” nag-ingon ang Global Index of Religion and Atheism. Kana nga obserbasyon daw tinuod, kay sa daghang nasod, daghan ang nangadato. Sa ubang dapit, ang mga tawo “maluho ug kinabuhi nga kasinahan bisan sa bantogang mga hari nga nabuhi duha ka gatos ka tuig kanhi,” matod ni John V. C. Nye nga propesor sa economics.

    ANG GIINGON SA BIBLIYA: Ang Bibliya nagtagna nga sa “kataposang mga adlaw,” ang gugma sa salapi ug kalingawan maglabi kay sa gugma sa Diyos ug sa silingan. (2 Timoteo 3:1-5) Kay nahibalo nga ang bahandi makahatag ug kapeligrohan sa espirituwalidad, ang magsusulat sa Bibliya mihangyo kang Jehova nga Diyos: “Ayaw ako hatagi ug kakabos ni mga bahandi.” Nganong nakaingon siya niana? “Tingali unya ako mabusog ug magalimod kanimo,” matod pa niya.—Proverbio 30:8, 9.

  • Mga tradisyon sa relihiyon ug moralidad: Daghang tawo, ilabina mga batan-on, nag-isip sa relihiyon ingong kinaraan na ug dili na praktikal. Ang uban nawad-an nag pagsalig sa relihiyon. “Kon imong tan-awon ang ginahimo sa mga relihiyon sulod sa daghang katuigan,” miingon si Tim Maguire, opisyal sa media sa Humanist Society Scotland, “ang mga tawo namiya sa relihiyon kay sila wala na magtuo nga kini makahatag ug maayong giya sa moral.”

    ANG GIINGON SA BIBLIYA: Bahin sa mini nga mga magtutudlo, si Jesu-Kristo nagpasidaan: “Pinaagi sa ilang mga bunga kamo makaila kanila. . . . Ang matag maayong kahoy mamungag maayong bunga, apan ang matag daot nga kahoy mamungag walay pulos nga bunga.” (Mateo 7:15-18) Lakip sa “walay pulos nga bunga” niini mao ang pag-apil-apil sa politika ug pag-uyon sa mga buhat nga dulumtanan sa Diyos, sama sa homoseksuwalidad. (Juan 15:19; Roma 1:25-27) Dugang pa, ang hustong pagtulon-an sa Bibliya ilang giilisan ug mga rituwal ug tradisyon nga walay kapuslanan. (Mateo 15:3, 9) Si Jesus miingon: “Pakan-a ang akong gagmayng mga karnero.” (Juan 21:17) Apan karon, daghan ang gigutom sa espirituwal.

  •   Relihiyon ug kuwarta: Sumala pa sa Pew Research Center, daghan ang nagtuo nga ang relihiyon sobrang nakahatag ug pagtagad sa kuwarta. Ang nakadugang pa sa problema kay ang ubang kadagkoan sa relihiyon maluho ug kinabuhi samtang ang ilang mga membro nagkalisod. Pananglitan, sa usa ka siyudad sa Germany diin daghang membro sa simbahan nagkalisod-lisod, ang obispo giakusar nga maluho kaayo ug kinabuhi. Kana nga estilo sa kinabuhi nakapasuko sa mga Katoliko sa maong dapit. Usa usab ka report sa magasin nga GEO nag-ingon nga sa Nigeria, “diin ang 100 ka milyong tawo nagkinabuhi nga walay usa ka euro ang kita sa usa ka adlaw, ang maluhong kinabuhi sa ubang mga pastor nahimong problema.”

    ANG GIINGON SA BIBLIYA: Ang magsusulat sa Bibliya nga si Pablo miingon: “Kami dili mga tigbaligya [o nanguwarta] sa pulong sa Diyos.” (2 Corinto 2:17) Bisan tuod si Pablo maoy usa ka prominenteng ministro sa unang Kristohanong kongregasyon, siya nagtrabaho aron dili makapabug-at sa uban. (Buhat 20:34) Makita sa iyang tinamdan nga siya nagsunod sa sugo ni Jesus nga nag-ingon: “Nadawat ninyo nga walay bayad, ihatag nga walay bayad.”—Mateo 10:7, 8.

Agig pagsunod niana nga mga prinsipyo, ang mga Saksi ni Jehova wala mangayog bayad sa ilang mga basahon ug sa ilang pagpanudlo ug Bibliya. Wala usab sila mangayog ikanapulo o mangolekta panahon sa ilang tigom. Hinunoa, ang ilang mga galastohan gikuha gikan sa kinabubut-ong donasyon.—Mateo 6:2, 3.

Ang Pagpamiya Gikan sa Relihiyon Gitagna Na!

Sa mga panahong nangagi, daw dili mahanduraw nga mahitabo ang gidangatan sa relihiyon karon. Apan dugay na kining gitagna sa Diyos ug gibutyag kini diha sa Bibliya. Sa mahulagwayong pagkasulti, ang tanang relihiyon nga dili matinumanon sa Diyos iyang gipakasama sa usa ka maluho nga babayeng bigaon nga gitawag ug “Dakong Babilonya.”—Pinadayag 17:1, 5.

Haom kana nga paghulagway kay ang bakak nga relihiyon nga kuno maunongon sa Diyos nakigsuod sa mga magmamando sa kalibotan aron makabaton ug gahom ug bahandi. “Ang mga hari sa yuta . . . nakighilawas kaniya,” nag-ingon ang Pinadayag 18:9. Ang pulong “Babilonya” haom usab kay daghang buhat ug doktrina sa bakak nga relihiyon, sama sa kalag nga dili mamatay, trinidad, ug okultismo, naggikan sa karaang Babilonya, usa ka siyudad nga daghan kaayog bakak nga relihiyon ug mga patuotuo. *Isaias 47:1, 8-11.

Ang gamhanang Babilonya napukan sa dihang ang katubigan nga naglibot niini—dako nga kanal nga ang tubig niini naggikan sa Suba sa Euprates—‘namad-an,’ busa nakasulod ang kasundalohan sa Media ug Persia ug gipukan ang siyudad. (Jeremias 50:1, 2, 38) Gani, ang Babilonya nailog sa usa lang ka gabii!—Daniel 5:7, 28, 30.

Sa susama, ang Dakong Babilonya “naglingkod ibabaw sa daghang katubigan.” Kini, matod sa Bibliya, nagtumong sa “panon sa katawhan”—ang milyonmilyong membro sa bakak nga relihiyon. (Pinadayag 17:1, 15)  Ang Bibliya nagtagna nga kining simbolikong katubigan maughan—usa ka panghitabo nga nagtagna sa duol na ug kalit nga kalaglagan sa simbolikong Babilonya karon. (Pinadayag 16:12; 18:8) Pero, kinsay molaglag? Ang iyang kakunsabo nga politika, kansang gugma kaniya mahimong pagdumot. Ila usab siyang lungkaban sa iyang bahandi, o kaonon ang iyang simbolikong unod.—Pinadayag 17:16, 17. *

Ang nagkahubas nga katubigan nga naglibot sa Babilonya nagsimbolo sa pagpanggula sa mga tawo gikan sa Dakong Babilonya

“Gumula Kamo Kaniya”!

Sanglit hapit nang laglagon ang Dakong Babilonya, ang Diyos mahigugmaong nagpasidaan: “Gumula kamo kaniya, katawhan ko, kon dili kamo buot makaambit sa iyang mga sala, ug kon dili kamo buot makadawat ug bahin sa iyang mga hampak.” (Pinadayag 18:4) Matikdi nga ang pulong “kon,” kaduha gihisgotan. Ang maong pasidaan sa Diyos maoy para sa mga tawo nga natugaw sa makadaot nga mga doktrina sa relihiyon ug gustong mauyonan sa Diyos—sama kang Gaffar ug Hediye nga gihisgotan sa sinugdan.

Sa wala pa magtuon ug Bibliya, gilantaw ni Gaffar ang Diyos ingong Usa nga kinahanglang sundon tungod sa kahadlok. “Nalipay ko sa pagkahibalo nga si Jehova maoy usa ka mahigugmaong Diyos,” siya miingon, “ug nga gusto niya nga kita mosunod kaniya tungod sa gugma.” (1 Juan 4:8; 5:3) Nahupayan si Hediye dihang iyang nakat-onan nga dili ang Diyos maoy hinungdan sa iyang pagkailong tuwapos ug nga ang nahitabo kaniya dili maoy tungod sa kapalaran. Siya nalipay sa mga teksto sa Bibliya sama sa Santiago 1:13, nga nag-ingon nga dili sulayan sa Diyos ug daotan ang tawo. Siya ug si Gaffar midawat sa kamatuoran sa Bibliya ug migula sa “Babilonya.”—Juan 17:17.

Sa dihang ang Dakong Babilonya malaglag, maluwas kadtong nanggula kaniya aron sa ‘pagsimba sa Amahan uban sa espiritu ug sa kamatuoran.’ (Juan 4:23) Ang ilang paglaom mao nga makita ang yuta nga “mapuno sa kahibalo kang Jehova ingon sa katubigan nga nagtabon sa dagat.”—Isaias 11:9.

Oo, ang bakak nga pagsimba ug ang daot nga mga bunga niini mahanaw, kay ang Diyos ‘dili magbakak.’ (Tito 1:2) Apan ang matuod nga pagsimba magpabilin hangtod sa hangtod!

^ par. 16 Alang sa dugang impormasyon bahin sa Dakong Babilonya ug kon unsay gitudlo sa Bibliya bahin sa kahimtang sa patay, kinaiyahan sa Diyos, ug sa kulto, tan-awa ang Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? Anaa online sa www.jw.org/ceb.

^ par. 18 Tan-awa “Ang Hunahuna sa Bibliya—Kataposan sa Kalibotan,” niini nga gula sa Pagmata!