ANG PROBLEMA

Kamo sa imong kapikas bag-o pang naglalis. ‘Dili ko mangayog pasaylo,’ moingon ka sa imong kaugalingon. ‘Maayog akoy nag-una-una!’

Imo na kining gikalimtan, pero nagpabilin gihapon ang tensiyon. Naghunahuna ka sa pagpangayog pasaylo, pero dili gyod ka makabungat sa pag-ingog “Pasensiya na.”

MGA HINUNGDAN

Garbo. “Usahay maglisod ko pagpangayog pasaylo tungod sa akong garbo,” miadmitir si Charles. * Tungod sa garbo, maulaw ka sa pag-angkon nga sad-an sab ka.

Panglantaw. Tingali para nimo angay ka lang mangayog pasaylo kon ikay nakaingon sa problema. Ang asawa nga si Jill miingon: “Kon ako gyoy sad-an, dali ra kaayo ang pag-ingon ug ‘Pasensiya na.’ Apan kon parehas kaming nakasultig sakit, lisod kaayo ang pagbungat niini. Nganong ako may mangayog pasaylo nga kaming duha man ang sayop?”

Tingali may katarongan ka sa pagbati nga ikay husto kon sa imong tan-aw ang imong kapikas gyod ang sad-an. “Kon nagtuo ka nga wala kay nahimong sayop,” miingon ang banang si Joseph, “ang dili pagpangayog pasaylo maoy imong paagi sa pagpakita nga dili ikaw ang sad-an.”

Pagmatuto kanimo. Tingali nagdako ka sa pamilya nga wala maanad sa pagpangayog pasaylo. Kon mao, basin wala ka makakat-on sa pag-angkon sa imong mga sayop. Kay wala maanad sa bata pa, wala pod nimo mabatasan ang pagpangayog pasaylo sa dako na ka.

 ANG IMONG MAHIMO

Ang pagpangayog pasaylo makapalong sa nagdilaab nga panag-away

Hunahunaa ang imong kapikas. Diha bay panahon nga may nangayo nimog pasaylo ug migaan ang imong pamati? Dili ba mas maayong mao pod kanay imong ipabati sa imong kapikas? Bisan pag nagtuo ka nga dili ikay sad-an, mahimo kang mangayog pasaylo sa nagdugo nga kasingkasing sa imong kapikas o sa epekto sa imong nahimo nga wala nimo tuyoa. Ang pagpangayog pasaylo makaalim sa pagbati sa imong kapikas.—Prinsipyo sa Bibliya: Lucas 6:31.

Hunahunaa ang imong kaminyoon. Ayawg isipa nga pildi ka kon mangayo kag pasaylo. Hinunoa, isipa kini ingong kadaogan alang sa imong kaminyoon. Timan-i nga ang tawong naghambin ug kasuko “labi pang malisod nga dag-on kay sa usa ka malig-on nga lungsod,” matod sa Proverbio 18:19. Lisod kaayong mabalik ang inyong kalinaw kon ang matag usa dili magpapildi. Pero kon mangayo kag pasaylo, ang inyong problema dili modako. Sa ato pa, mas nagpabili ka sa imong kaminyoon kay sa imong kaugalingon.—Prinsipyo sa Bibliya: Filipos 2:3.

Pangayo dayon ug pasaylo. Tinuod, lisod tingali mangayog pasaylo kon dili ra gyod ikaw ang mabasol. Pero sayop nga tugbangan nimo ang sayop sa imong kapikas. Busa ayaw pagpanuko sa pagpangayog pasaylo, nga maghunahuna nga malimtan ra ang panaglalis paglabay sa panahon. Kon mangayo kag pasaylo, ang imong kapikas dili usab maglisod sa pagpangayog pasaylo.—Prinsipyo sa Bibliya: Mateo 5:25.

Ipakita nga kinasingkasing ang imong pagpangayog pasaylo. Ang pagpangatarongan lahi sa pagpangayog pasaylo. Ug ang makantalitahong pag-ingon ug “Sorry ha, dalia ra pod nimong mahiubos” dili gayod maisip nga pagpangayog pasaylo! Angkona nga may sayop pod ka ug dawata nga nasakitan ang imong kapikas, nagtuo man ka nga siya tinuod nga nasakitan o wala.

Dawata ang realidad. Mapainubsanong dawata nga ikaw masayop. Ang tanan masayop gayod! Bisan pag sa tan-aw nimo dili ikay sad-an, dawata nga ang imong bahin sa estorya dili tingali ang tibuok dagan sa panghitabo. “Kadtong magalaban sa iyang katungod sa sinugdan daw matarung,” nag-ingon ang Bibliya, “apan ang iyang isigkatawo moabut ug magasusi kaniya.” (Proverbio 18:17, Ang Balaan nga Kasulatan) Mas dali para nimo ang pagpangayog pasaylo kon imong dawaton nga ikaw usab masayop ug dunay mga kahuyangan.

^ par. 7 Ang ubang ngalan giilisan.