ANG Nicaragua nailhan ingong yuta nga daghag lanaw ug bolkan. Didto makita ang kinadak-ang lanaw sa Central America—ang Lake Nicaragua. Gitawag kini sa mga nitibo ug Cocibolca, nga nagkahulogag “Tab-ang nga Dagat.” Daghag isla dinhi ug kini lang ang lanaw nga dunay mga iho, malasugi, ug buwan-buwan.

Kalatsutsi ang nasodnong bulak sa Nicaragua

Sa Nicaragua makita ang usa sa kinahilitang lugar sa Central America—ang Mosquito Coast. Kini nga lugar moabot ug 65 kilometros ang gitas-on ubay sa sidlakang kabaybayonan hangtod sa kanait nga Honduras. Ang Miskito (laing espeling sa Mosquito) maoy usa sa nitibong mga grupo sa Nicaragua nga ang kasaysayan masubay sa wala pa mangabot ang mga taga-Europe niadtong ika-16 nga siglo.

Ang mga Miskito suod nga komunidad ug talagsaog mga kostumbre. Pananglitan, ang mga Miskito walay mga pulong sa pagsangpit, sama sa “Mister” o “Miss.” Sa baryo, sangpiton sa mga bata ang mga edaran ug “Tiyo” o “Tiya,” paryente man o dili. Ang karaang paagi sa mga babayeng Miskito sa pagtimbaya sa suod nga  mga higala o paryente mao ang pagdip-ig sa aping ug aping. Dayon, ang babaye nga unang mitimbaya moginhawag lawom.

Mga nitibo

Basahon nga binase sa Bibliya sa pinulongang Mayangna ug Miskito, nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova