Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Kakabos

Kakabos

Bisan pa sa kinasingkasing nga mga paningkamot sa pagsulbad sa problema, milyonmilyon sa kalibotan nag-ilaid sa kakabos.

Magmalipayon kaha ang kabos?

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Daghan ang nagtuo nga ang tawo magmalipayon lang ug mobatig katagbawan kon haruhay ang iyang pagkabutang ug siya matawag nga malamposon kon siya daghag kuwarta. Kay walay kahigayonan nga makaeskuyla, makapatambal, ug walay ubang benepisyo nga madawat, ang mga kabos dili makalaom nga magmalipayon.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya nagtudlo nga ang tinuod nga kalipay sa tawo nagdepende, dili sa kon dato ba siya o pobre, kondili sa iyang suod nga relasyon sa Maglalalang. Ang Bibliya nag-ingon: “Malipayon kadtong mahunahunaon sa ilang espirituwal nga panginahanglan.” (Mateo 5:3) Bisag unsa pay ilang pagkabutang, kadtong mahunahunaon sa ilang espirituwalidad mapukaw sa pagsusi sa panglantaw sa Diyos sa mga butang ug busa makakat-on sa mga kamatuoran sa Bibliya nga makahatag ug kahupayan ug kalinaw sa hunahuna. Mao kanay makahatag ug tinuod nga kalipay.

Kadtong nakasabot ug nagsunod sa tambag sa Bibliya mas makamaong modala sa kinabuhing kabos. Pananglitan, ang tambag sa Bibliya makatabang sa tawo sa paglikay sa makadaot nga mga bisyo, sama sa pagpanigarilyo ug paghuboghubog. Kini nga mga bisyo makausik ug kuwarta ug posible pa nga masakit ug makagastog dako sa pagpatambal.—Proverbio 20:1; 2 Corinto 7:1.

Ang Bibliya nagpasidaan usab batok sa makadaot nga epekto sa kahakog ug materyalismo. (Marcos 4:19; Efeso 5:3) Kini nga tambag makatabang sa tawo sa dili pagwaldas sa kuwarta pinaagig pagpanugal o pag-ugmad ug “gugma sa salapi,” nga matod sa Bibliya maoy “gamot sa tanang matang sa makadaot nga mga butang.” (1 Timoteo 6:10) Kini usab nag-ingon: “Bisag ang usa ka tawo adunay kadagaya ang iyang kinabuhi wala magagikan sa mga butang nga iyang gipanag-iya.” (Lucas 12:15) Sa ato pa, ang kuwarta dili gayod makapalit ug kinabuhi. Apan, ang pagsunod sa maayong tambag sa Bibliya makahatag ug kahulogan sa kinabuhi ug tinuod nga kalipay.

Bisan pag ang mga kabos mangamas tingali aron dunay makaon, ikabesti, ug kapuy-an, sila mahimong magmalipayon pinaagi sa pagkakontento, sa paggamit sa ilang kinabuhi sa pagpahimuot sa ilang Maglalalang, ug sa pagkinabuhi uyon sa iyang kabubut-on. Ilang nakita nga tinuod ang saad sa Bibliya nga “ang panalangin ni Jehova . . . makapadato, ug dili niya kana dugangan ug kasakit.”—Proverbio 10:22.

TEKSTONG MAKATABANG: “Malipayon kadtong mahunahunaon sa ilang espirituwal nga panginahanglan.”Mateo 5:3.

 Matapos pa kaha ang kakabos?

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang mga paningkamot sa tawo sa pagwala sa kakabos dili malamposon, pero sa takdang panahon, wagtangon sa Diyos ang hinungdan sa problema—ang tendensiya sa hakog nga mga tawo ug mga gobyerno sa pag-una sa ilang interes. (Ecclesiastes 8:9) Pulihan sa atong Maglalalang ang mga gobyerno nga kaugalingong interes ray gihunahuna. Ang iyang Gingharian, o langitnong gobyerno, magtagana nga walay pagpihig sa panginahanglan sa tanang residente sa yuta. Ang Bibliya nagsaad nga ang Hari sa Gingharian sa Diyos mahigugmaong magtagad sa panginahanglan sa mga kabos. “Pagaluwason niya ang kabos nga nagatuaw alang sa tabang . . . Maluoy siya sa timawa ug sa kabos, ug pagaluwason niya ang mga kalag sa mga kabos.”—Salmo 72:12-14.

Ang yuta mahimo na unyang paraiso diin ang tanan dunay kaugalingong balay, pagkaon, ug wala nay kabos. Sa Bibliya, ang Diyos nagsaad nga ang iyang katawhan “magtukod ug mga balay ug magpuyo niini; ug sila gayod magtanom ug kaparasan ug magkaon sa ilang mga bunga. . . . Gamiton sa bug-os sa akong mga pinili ang buhat sa ilang mga kamot.” (Isaias 65:21, 22) Imbes mangamas aron lang mabuhi, ang tanan magkombira sa lamiang mga pagkaon ug matagbaw sa ubang maayong butang nga itagana ni Jehova.—Isaias 25:6.

NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO?

Ang pagpamalandong sa saad sa Diyos sa usa ka kalibotan nga wala nay kakabos makapahupay niadtong mga naglisod sa kinabuhi nga sila gimahal sa Diyos ug nga hapit nang matapos ang ilang pag-antos. Ang paghunahuna niini nga paglaom makahatag ug kusog sa paglahutay sa lisod nga mga situwasyon.

TEKSTONG MAKATABANG: “Pagaluwason niya ang kabos nga nagatuaw alang sa tabang . . . Maluoy siya sa timawa ug sa kabos, ug pagaluwason niya ang mga kalag mga kabos.”Salmo 72:12, 13.