Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Agosto 2015

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Mapahiuyonon

Mapahiuyonon

Ang pagkamadinawaton, pagpasaylo, ug pagkamapahiuyonon makatabang sa pagpatunhay ug malinawong relasyon. Apan duna bay limitasyon ang pagkamapahiuyonon?

Unsay sekreto sa pagkahimong mapahiuyonon?

ANG REALIDAD KARON

Sa tibuok kalibotan, nagkadaghan ang dili mapahiuyonon, nga gisugnoran pag diskriminasyon sa rasa ug tribo, nasyonalismo, ug sa mga ekstremistang relihiyon.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Panahon sa ministeryo ni Jesu-Kristo, daghan ang dili mapahiuyonon. Ang mga Hudiyo ug Samarianhon nagdumtanay. (Juan 4:9) Ang babaye gilantaw nga ubos kay sa lalaki. Ug gitamay sa Hudiyong mga lider sa relihiyon ang mga tawong ordinaryo. (Juan 7:49) Pero lahi kaayo si Jesus. “Kining tawhana nagaabiabig mga makasasala ug nakigpangaon uban kanila,” miingon ang iyang mga kaaway. (Lucas 15:2) Si Jesus buotan, mapailobon, ug mapahiuyonon kay siya mianhi, dili sa paghukom sa tawo, kondili sa pag-ayo kanila sa espirituwal. Ang gugma maoy nagpalihok kaniya.—Juan 3:17; 13:34.

Ingong sulondan sa pagkamapahiuyonon, si Jesus mianhi, dili sa paghukom sa tawo, kondili sa pag-ayo kanila sa espirituwal

Tungod sa gugma, nga sekreto sa pagkahimong mas mapahiuyonon, mabuksan ang atong kasingkasing sa pagdawat sa uban bisan pa sa ilang kahuyangan ug lahi nga mga kinaiya. Ang Colosas 3:13 nag-ingon: “Magpadayon sa pag-antos sa usag usa ug kinabubut-on nga magpasaylo sa usag usa kon ang usa adunay reklamo batok sa lain.”

“Labaw sa tanang butang, batoni ang mainit nga gugma alang sa usag usa, kay ang gugma magatabon sa daghang sala.”1 Pedro 4:8.

 Nganong kinahanglang dunay limitasyon ang pagkamapahiuyonon?

ANG REALIDAD

Kadaghanan sa katilingban naningkamot sa pagmentinar sa balaod ug kahusay. Tungod niana, sila magtakdag rasonableng mga limitasyon sa panggawi.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

“[Ang gugma] dili bastos.” (1 Corinto 13:5) Bisan tuod si Jesus sulondan sa pagkamapahiuyonon, siya dili mokonsentir sa kalaw-ayan, pagkasalingkapaw, ug ubang matang sa pagkadaotan. Hinunoa, walay lipodlipod niyang gisaway kining mga buhata. (Mateo 23:13) “Siya nga nagbuhat ug mangil-ad nga mga butang nagdumot sa kahayag [sa kamatuoran],” siya miingon.—Juan 3:20.

Si apostol Pablo misulat: “Kasilagi ang daotan, hawiri ang maayo.” (Roma 12:9) Siya nagkinabuhi sumala nianang mga pulonga. Pananglitan, dihang gilain sa ubang Hudiyong Kristohanon ang ilang kaugalingon gikan sa dili Hudiyong mga magtutuo, si Pablo—kinsa usa ka Hudiyo—prangkang misulti apan sa malumong paagi. (Galacia 2:11-14) Nahibalo siya nga ang Diyos, kinsa “dili mapihigon,” dili motugot nga magmapihigon ang Iyang katawhan.—Buhat 10:34.

Ingong Kristohanon, ang mga Saksi ni Jehova nagsunod sa moral nga sukdanan sa Bibliya. (Isaias 33:22) Busa sila dili motugot ug pagkadaotan taliwala sa ilang mga membro. Ang hinlong Kristohanong kongregasyon kinahanglang dili mahugawan sa mga tawo nga wala manumbaling sa mga sukdanan sa Diyos. Busa ang mga Saksi nagsunod sa klarong sugo sa Bibliya: “Kuhaa ang tawong daotan gikan sa inyong taliwala.”—1 Corinto 5:11-13.

“Oh kamong mga nahigugma kang Jehova, dumti ninyo ang daotan.”Salmo 97:10.

Tugotan ba sa Diyos ang pagkadaotan hangtod sa hangtod?

ANG GITUOHAN SA KADAGHANAN

Tungod sa kinaiya sa tawo, ang pagkadaotan dili gyod mawala.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang manalagnang si Habacuc miampo kang Jehova: ‘Nganong ikaw nagatan-aw lamang sa kasamok? Ug nganong ang pagpanglaglag ug kapintasan ania sa akong atubangan, ug nganong adunay panag-away, ug panagbangi?’ (Habacuc 1:3) Siya gipasaligan sa Diyos nga Iyang papanubagon ang mga daotan. Bahin niini nga saad, ang Diyos miingon: “Kini matuman gayod. Kini dili maulahi.”—Habacuc 2:3.

Sa pagkakaron, ang mga naghimog daotan may higayon pa sa pagbiya sa ilang daotang dalan. Si Jehova miingon: “Dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala. Palabihon ko pa hinuon nga maghinulsol siya sa iyang sala aron mabuhi siya.” (Ezequiel 18:23, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Kadtong mangita kang Jehova pinaagi sa pagbiya sa ilang daotang dalan dunay nindot nga paglaom sa umaabot. “Kon bahin sa nagapatalinghog kanako, siya magapuyo sa kasegurohan ug dili matugaw sa kalisang sa katalagman,” nag-ingon ang Proverbio 1:33.

“Sa dili na madugay, ug ang daotan mawala na . . . Ang mga maaghop magapanag-iya sa yuta, ug sila makakaplag gayod sa ilang tumang kalipay sa kadagaya sa pakigdait.”Salmo 37:10, 11.

Pagkat-og Dugang

ANG BANTAYANANG TORRE

Unsang Matanga sa Persona ang Diyos?

Unsay imong nahibaloan bahin sa Diyos? Sa unsang paagi kita makaila pag-ayo kaniya?

ANG BANTAYANANG TORRE

Kon Unsay Buhaton sa Diyos sa Pagkadaotan

Gusto ka bang mopuyo sa usa ka kalibotan nga dili na mag-antos ang maayong mga tawo?