DIIN gikan ang balas? Daghan kinig gigikanan. Pero ang usa nga hisgotan niini nga artikulo tingali makapahibulong kanimo. Isda kini nga mogaling ug gasang nga mahimong balas—ang molmol!

Ang molmol mabuhi sa kadagatan sa mga nasod nga init ug klima. Human malamoy ang dugmok nga gasang, ilang kaonon ang gigming mga pagkaon nga namilit niini ug dayon ipagawas o ibuga ang nahibilin nga balas na. Aron mahimo kini, gamiton sa molmol ang kusgan nga daw sungo nga apapangig ug lig-ong bag-ang. Ang ubang matang niini 20 ka tuig nga mabuhi nga dili mapudpod ang ngipon.

Sa ubang kadagatan, pinaagi sa pagpangitkit ug patayng mga gasang, ang molmol mas daghag balas nga mahimo kay sa ubang linalang sa dagat nga mohimog balas. Gibanabana sa mga tigdukiduki nga ang komon nga molmol makahimog mga 100 ka kilong balas tuigtuig.

Swarthy nga molmol

Ang molmol may lain pang importanteng trabaho. Samtang kini maningaon sa patay, punog lumot nga gasang ug mga sagbot sa dagat, gimentinar usab niini ang kahinlo sa mga gasang. Busa kining partikular nga pagkaon sa molmol nakatabang sa gasang sa pagpabiling himsog. Kon wala ang mga molmol ug ubang tigkaog sagbot sa dagat, ang mga gasang mangamatay tungod sa lumot ug ubang sagbot. “Ang uban miingon nga dili unta mahimong ingon niini ang kahimtang sa gasang karon kon dili pa tungod sa mga molmol ug ubang tigkaog sagbot sa dagat,” matod sa librong Reef Life.

Tungod sa tibuok adlawng kalihokan, ang molmol nagkinahanglag maayong pahulay magabii, ug talagsaon na usab ang molmol niining bahina. Sa gabii, delikado ang palibot kay daghan ang manunukob. Busa ang molmol manago sa kilidkilid sa bato dihang matulog, apan kini dili gihapon makahatag ug proteksiyon batok sa gutom nga mga iho.

Alang sa dugang proteksiyon, puston sa ubang molmol ang ilang kaugalingon dihang matulog. Kini magpagawas ug pilitpilit nga laway nga moputos niini, nga samag sihag nga sininang pangkatulog. Ang mga siyentista nga nagtuon maylabot sa kadagatan nagtuo nga kining baho kaayong putos nagsilbing proteksiyon sa molmol batok sa mga manunukob.

Ang molmol mao ang usa sa hayag ug nindot ug kolor nga isda sa bato. Ang laki ug baye nga molmol nagkalidadis ug kolor, nga mausab sa dihang kini magkahingkod. Apan labaw sa tanan, ang molmol mahimong anad sa dagat nga wala kaayoy mangisda. Busa usa kini sa mga isda nga daling maobserbahan.

Ang pagkakitag molmol diha sa duol samtang mag-obserbar ug mamati sa pagpaningaon niinig gasang maoy kasinatian nga dili malimtan sa mga mananan-aw ug mga kalalangan sa dagat. Ug samtang magpagarbo sa ilang nindot nga kolor, gihimo sa mga molmol ang palibot nga himsog alang sa ubang mananap sa dagat ug alang sa atong ikalipay.