NAGGAKSANAY si Natalya ug ang iyang 9 anyos nga anak lalaki, si Aslan, tupad nilang Zarina ug sa 12 anyos niyang dalagita, si Anzhelika. Kauban nila ang kapin sa 1,000 ka bata ug hamtong nga nangyaka sa salog, samtang gibantayan sa mga armadong lalaki.

Miyerkoles kadto sa buntag, Septiyembre 1, 2004. Nangandam sa gawas ang mga bata ug ginikanan aron saulogon ang unang adlaw sa klase sa eskuylahan sa Beslan, usa ka gamayng lungsod sa Alania, Russia. Sa kalit lang, nanulod ang mga armadong lalaki ug suicide bomber, nga nagpasalba ug naninggit. Gidala sa kapig 30 ka lalaki ang nalisang nga mga tawo ug mga bata ngadto sa gymnasium ug gitaorag mga bomba ang sulod niini.

Pagpang-hostage ug Engkuwentro

Kadto maoy sinugdanan sa tulo ka adlaw nga way klarong negosasyon tali sa mga terorista ug militar. “Kadto pa ko sukad nakaampo ug ingon ato ka dugay,” matod ni Natalya, nga nagtuon ug Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova.

Ting-init niadto, mao nga puwerteng inita sa gym. Sugod sa ikaduhang adlaw, wala pakan-a ug paimna ang mga hostage, mao nga sa ikatulong adlaw—Biyernes—ang uban kanila napugos pag-inom ug ihi ug pagkaog bulak nga gidala sa mga bata para sa ilang titser. “Dihay batang lalaki tupad namo nga nagbutang ug dahon sa akong palad,” miingon si Natalya. “Gitunga nako ni ug gihatag kang Anzhelika ug Aslan.”

Pagkahapon sa ikatulong adlaw, nagsugod ang panag-engkuwentro. “Natumba ko sa kusog nga pagbuto,” asoy ni Natalya. “Naputos sa aso ang gym, ug nagsugod ang rinakrakay.” Samtang nagbinaslanay ug bala ang mga sundalo ug mga terorista, mikamang si Natalya ug Aslan. Si Alan nga taga-Ossetia  nagdala kanila sa luwas nga dapit. Pero daghan ang wala makaikyas.

Human sa Kalbaryo

Namatay si Anzhelika panahon sa binutohay

Gatosan ka bata ang namatay, apil si Anzhelika. Pipila ka semana nga madunggan sa Beslan ang pagbinakhoay ug paghinilakay. Bantaaw gikan sa apartment ni Natalya ang eskuylahan, ug bisan may bag-ong eskuylahan na sa duol, dili gihapon kaya ni Aslan moadto didto. Dili pod siya mogawas para magdula. “Nangamuyo mi kang Jehova nga tabangan siya nga madaog ang iyang kahadlok,” matod ni Natalya. Paglabay sa panahon, nakabaton ra siyag kaisog ug mibalik pag-eskuyla.

Maglisod pod si Natalya pagtambong ug tigom sa Kingdom Hall. “Kon naa ko sa sirado nga dapit, ug daghag tawo, kuyawan ko kay basig sulongon mi,” siya miingon. “Mag-ampo ko nga wala ra untay mahitabo. Sa kadugayan, wa na ko motambong. Gihasol ko sa akong hunahuna nga daghan ang namatay, samtang kami buhi.”

Pagkaalim sa Samad

“Dako kog pasalamat sa kongregasyon nga padayong mitabang kanako,” miingon si Natalya. “Kada tulo ka adlaw, dihay Saksi nga tigduawan nako nga si Tatyana. Sa ulahi, nagkuyog siya ug usa pa ka Saksi nga si Ulyana. Buotan siya, mahunahunaon, ug lumong manulti, ug kabisado niya ang Bibliya. Dayegon ko niya sa akong mga paningkamot, ug maminaw gyod siya sa akong isulti.

“Masulti na nako ang among kaagi nga dili masakitan o mahadlok”

“Gibasa ni Ulyana kanako ang giingon sa Kristohanong apostol nga si Pablo diha sa 2 Corinto 1:9. Human sa mapait nga kaagi sa Asia, si Pablo miingon: ‘Among gibati sa among kahiladman nga amo nang nadawat ang sentensiya sa kamatayon.’ Gibasa usab niya ang Isaias 40:31: ‘Kadtong naglaom kang Jehova maulian sa kusog. Sila manglupad pataas pinaagig mga pako nga sama sa mga agila.’ Kana nga mga teksto ug mga pagsuportar ni Ulyana ug sa uban pa, nakadasig kanako nga motambong pag-usab sa Kristohanong tigom. Pero, kulbaan gihapon ko kon naa ko sa usa ka tigomanan.”

Ngadtongadto, si Zarina nahimong Saksi ni Jehova ug naghinamhinam nga makita pag-usab si Anzhelika sa pagkabanhaw diha sa matahom, ug malinawong yuta, ubos sa pagmando sa Gingharian sa Diyos. (Mateo 6:9, 10; Buhat 24:15) Si Natalya ug ang iyang mga anak nabawtismohan pagka-2009. Nagpuyo gihapon sila duol sa natadtad sa bala nga gymnasium, pero ila nang gikalimtan ang kalbaryo nga ilang naagoman. “Masulti na nako ang among kaagi nga dili masakitan o mahadlok. Sa tabang sa Diyos, naalim ra ang among samad.”