LISOD gayod magpadako ug mga anak. Pero, mas molisod kini kon dili nimo ihatag ang disiplina nga ilang gikinahanglan. Ngano? Kay kon walay disiplina (1) ang bata magsigeg pabadlong nga makaugtas sa ginikanan, ug (2) mahimong mausab-usab ang desisyon sa ginikanan, nga makapalibog sa anak.

Sa laing bahin, ang mahigugmaon, balanse nga disiplina makabansay sa kaisipan sa bata ug makatabang kaniya sa pag-ugmad ug maayong pamatasan. Motabang usab kini kaniya nga makabatog pagsalig sa kaugalingon samtang magdako nga responsable. Apan asa ka makakitag maayong giya sa pagdisiplina sa imong mga anak?

Praktikal ang mga Prinsipyo sa Bibliya

Ang mga Saksi ni Jehova nga nagpatik niining magasina, nagtuo nga ang Bibliya “mapuslanon sa pagpanudlo, sa pagpamadlong, sa pagpanul-id sa mga butang, sa pagdisiplina.” (2 Timoteo 3:16) Ang Bibliya dili lang usa ka basahon nga magtudlo kanimo kon unsaon pagpadako ug mga anak. May mga prinsipyo usab kini nga naghatag ug praktikal nga giya alang sa pamilya. Tagda ang pipila ka pananglitan.

ANG BIBLIYA NAG-INGON: “Ang mga binuang nabugkos sa kasingkasing sa usa ka bata.”—Proverbio 22:15.

Bisan pag makapahimuot ang mga bata kay sila mahunahunaon ug buotan, sila usab may pagkabadlongon. Busa ang bata nagkinahanglag disiplina. (Proverbio 13:24) Kon imong dawaton kini nga kamatuoran, kini makatabang nimo sa pagtuman sa imong responsabilidad isip ginikanan.

ANG BIBLIYA NAG-INGON: “Ayaw ihikaw ang disiplina gikan sa bata.”—Proverbio 23:13.

Ayaw kahadlok nga ang balanse nga disiplina basin makadaot sa imong mga anak, o basin maglagot sila nimo inigdako nila. Kon ang disiplina ipatuman uban ang gugma, kini makatabang nila nga magpaubos—kinaiya nga ilang gikinahanglan bisan managko na sila—ug modawat sa pagbadlong.—Hebreohanon 12:11.

ANG BIBLIYA NAG-INGON: “Bisan unsay ginapugas sa usa ka tawo, kini usab iyang anihon.”—Galacia 6:7.

 Natural lang nga panalipdan sa mga ginikanan ang ilang anak. Pero, sa nahisgotan na, kinahanglan nga magmabalanse. Dili makakat-on ang mga bata kon “salbaron” nimo sila sa mga resulta sa nahimo nilang sayop o labanan sila kon dunay mosumbong nimo nga titser o hamtong sa ilang pagpabadlong. Isipa hinuon kining mga tawhana nga imong mga higala. Sa pagbuhat niini, nagtudlo ka sa imong anak sa pagtahod sa awtoridad—lakip sa imong awtoridad.Colosas 3:20.

ANG BIBLIYA NAG-INGON: “Ang usa ka bata nga pinasagdan maghatag ug kaulawan sa iyang inahan.”—Proverbio 29:15.

Magmahigugmaon, ayaw usab-usaba ang imong desisyon, ug magmakataronganon

Bisan tuod ang ginikanan dili angayng sobra ka estrikto sa ilang anak, dili pod maayo nga sobra sila ka luag o konsentidor. Ang librong The Price of Privilege nag-ingon: “Ang mga anak sa konsentidor nga ginikanan dili makaamgo nga ang mga hamtong maoy masunod sa pamilya.” Kon dili nimo ipakita ang imong awtoridad, ang imong anak magtuo nga siya ang angayng masunod. Segurado nga makahimo siyag dili hustong mga desisyon nga makapaguol kaniya ug kanimo.—Proverbio 17:25; 29:21.

ANG BIBLIYA NAG-INGON: “Ang usa ka lalaki . . . moipon sa iyang asawa, ug ang duha mahimong usa ka unod.”—Mateo 19:5.

Sumala sa Bibliya, kinahanglang makasal una ang lalaki ug babaye ayha pa magmabdos ug kinahanglang mag-inunongay hangtod ang ilang mga anak managko ug magkinaugalingon nag puyo. (Mateo 19:5, 6) Sa ato pa, ang una ninyong papel mao ang pagkahimong kapikas—ikaduha ang pagkahimong ginikanan. Apan kon mabali kini, ang imong anak “maghunahuna ug labaw bahin sa iyang kaugalingon kay sa angay nga hunahunaon.” (Roma 12:3) Kon ang magtiayon nakapukos lang sa ilang anak, mohuyang ang ilang kaminyoon.

Tabang Alang sa Ginikanan

Aron molampos ka sa pagkaginikanan, angay nimong sundon kini nga mga prinsipyo dihang magdisiplina.

Magmahigugmaon. “Ayaw palagota ang inyong mga anak, aron sila dili masubo.”—Colosas 3:21.

Ayaw usab-usaba ang imong desisyon. “Himoa lang ang inyong pulong nga Oo magkahulogan ug Oo, ang inyong Dili, Dili.”—Mateo 5:37.

Magmakataronganon. “Pagatul-iron ko ikaw sa hustong paagi.”—Jeremias 30:11. *

^ par. 21 Alang sa dugang impormasyon, ablihi ang jw.org/ceb. Tan-awa ang MGA DOKTRINA SA BIBLIYA > MAGTIAYON UG GINIKANAN, diin imong mabasa ang mga artikulo sama sa “Pagdisiplina sa mga Anak,” “Kon Unsay Himoon Kon ang Imong Bata Magmanya,” “Isilsil sa Imong mga Anak ang Moral nga mga Prinsipyo,” ug “Kon Unsaon Pagdisiplina sa Imong Anak nga Tin-edyer.”