Daghang organisasyon ug mga tawo naningkamot sa pagpauswag sa kalidad sa kinabuhi sa Africa. Apan kining nasora gihampak kanunay ug daw dili mabangbang nga mga problema.

Ilegal nga Pagpamatay ug Rhino

Usa ka libog upat ka rhino sa South Africa ilegal nga gipamatay sa tuig 2013, kon itandi niadtong 2007 nga 13 lang. Bisan pa niining pagdaghan sa suplay sa sungay sa rhino, himalitan gihapon kini mao nga ang presyo niini mas mahal pa kay sa usa ka kilong bulawan. Ang usa ka sungay sa rhino mahimong mokantidad ug kinyentos mil dolyares.

PALANDONGA: Masumpo kaha sa mga gobyerno ang ilegal nga mga buhat?—Jeremias 10:23.

Sekretong Pagpanghiphip

Ang pipila ka nasod sa East Africa maoy kinadaghanan ug pagpanghiphip sa tibuok kalibotan, nag-ingon ang Transparency International. Apan mga 90 porsiyento niadtong gitanyagan ug hiphip dili mosumbong bahin niana. Usa ka tigpamaba sa organisasyon sa Kenya miingon: “Ang mga tawo daw walay pagsalig sa ilang gobyerno sa paghimog aksiyon sa mga report labot sa korapsiyon.”

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “Ang hiphip makapabuta sa mga tawong tin-awg panan-aw.”—Exodo 23:8.

Ang Paggamit sa mga Aprikano ug Internet

Mga 20% sa mga Aprikano gibanabana nga mogamit ug Internet sa hinapos sa 2014, sumala sa International Telecommunication Union. Ang gidaghanon sa mga mobile Internet subscription sa Africa nag-usbaw ug duha ka pilo sa aberids sa tibuok kalibotan.