Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 PANGUNANG TOPIKO

Aduna bay Diyos? Importante ba Gyod nga Dunay Diyos?

Aduna bay Diyos? Importante ba Gyod nga Dunay Diyos?

Ang pangutana nga aduna bay Diyos daw dili matubag o dili importante para sa uban. Si Hervé nga nagdako sa France, miingon: “Bisag dili nako matawag ang akong kaugalingon nga ateyista o agnostiko, dili lang gyod ko motuo ug Diyos. Mas maayong gamiton na lang nato ang atong utok. Dili na kinahanglang motuo pa kitag Diyos.”

Ang uban tingali parehas ug panglantaw kang John nga taga-United States. Siya miingon: “Gipadako ko ug mga ginikanan nga dili motuo ug Diyos. Sa batan-on pa, dili ko interesado kon duna bay Diyos o wala. Pero usahay makapamalandong ko bahin niana.”

Nakapamalandong ka ba kon adunay Diyos ug, kon duna man, may katuyoan ba gayod ang kinabuhi? Tingali duna kay nahibaloan nga lisod sabton kon walay usa ka Maglalalang, sama pananglit sa datos sa siyensiya nga nagpakita nga maayong pagkagama ang kinaiyahan nga nakapahimo sa atong planeta nga hingpit alang sa kinabuhi ug sa ebidensiya nga ang kinabuhi wala maggikan sa walay kinabuhing butang.—Tan-awa ang kahon nga “ Susiha ang Ebidensiya.”

Tagda kon unsa ka hinungdanon kining gihisgotan nga mga impormasyon. Sama kinig mga karatula nga nagtudlo sa usa ka bahandi. Kon makakita kag lig-ong ebidensiya nga adunay Diyos ug may kasaligang impormasyon bahin kaniya, daghan kag matagamtam nga kaayohan. Aniay upat ka pananglitan.

 1. KAHULOGAN SA KINABUHI

Kon duna gayoy kahulogan ang kinabuhi, kita gustong mahibalo kon unsa kini ug unsay kalabotan niini kanato. Kon dunay Diyos ug wala kita mahibalo niana, nan nagkinabuhi kita nga walay alamag sa labing importanteng kamatuoran.

Ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos mao ang Tuboran sa tanang kinabuhi. (Pinadayag 4:11) Sa unsang paagi ang pagkahibalo bahin niini makahatag ug kahulogan sa atong kinabuhi? Tagda kon unsay gitudlo sa Bibliya bahin niini.

Sa tanang linalang sa yuta, ang tawo mao ang labing talagsaon. Ang Bibliya nag-ingon nga kita gilalang sa Diyos nga mahisama kaniya, nga magpabanaag sa iyang personalidad. (Genesis 1:27) Dugang pa, ang Bibliya nagtudlo nga ang tawo posibleng mahimong higala sa Diyos. (Santiago 2:23) Ang atong kinabuhi mas makahuloganon kon kita mahimong higala sa atong Maglalalang.

Unsay kahulogan sa pagkahimong higala sa Diyos? Ang mga higala sa Diyos makasulti direkta kaniya. Ug siya nagsaad nga siya mamati kanila ug molihok alang kanila. (Salmo 91:15) Ingong mga higala sa Diyos, mahimo natong mahibaloan ang iyang hunahuna bahin sa daghang butang. Tungod sa maong kahibalo, atong masabtan ang importanteng mga pangutana bahin sa kinabuhi.

Kon dunay Diyos ug wala kita mahibalo niana, nan nagkinabuhi kita nga walay alamag sa labing importanteng kamatuoran

2. KALINAW SA HUNAHUNA

Pananglitan, ang uban dili motuo ug Diyos tungod sa pag-antos nga ilang makita sa kalibotan. Sila mangutana, ‘Nganong gitugotan man sa gamhanan sa ngatanan nga Maglalalang ang pag-antos ug pagkadaotan?’

Ang makapahupayng tubag sa Bibliya mao nga dili gayod katuyoan sa Diyos nga ang tawo mag-antos. Sa gilalang ang tawo, ang tawhanong kinabuhi walay pag-antos. Bisan gani ang kamatayon dili bahin sa orihinal nga katuyoan sa Diyos alang sa tawo. (Genesis 2:7-9, 15-17) Lisod ba kining tuohan? Usa lang ka ilusyon? Dili. Kon dunay gamhanan sa ngatanan nga Maglalalang ug kon gugma ang iyang pangunang hiyas, nan ingon gayod niana nga kinabuhi ang atong madahom nga maoy iyang himoong katuyoan alang sa tawo.

Nganong naingon man niini ang kahimtang sa tawo karon? Ang Bibliya nag-ingon nga gilalang sa Diyos ang tawo nga dunay kagawasan sa pagpili. Kita dili mga robot, nga gipugos sa pagsunod sa Diyos. Ang unang magtiayon, diin naggikan ang tanan, mipili sa pagsalikway sa pagtultol sa Diyos. Hinunoa, mahakogon nilang gisunod ang ilang kagustohan. (Genesis 3:1-6, 22-24) Busa kita nag-antos karon sa mapait nga mga resulta.

Ang atong hunahuna magmalinawon dihang mahibalo kita nga ang pag-antos sa tawo dili bahin sa katuyoan sa Diyos. Siyempre, gusto usab kitag kahupayan. Kita nagkinahanglag paglaom alang sa umaabot.

 3. PAGLAOM

Human dayon sa pagrebelde sa tawo, ang Diyos nagsaad nga iyang tumanon sa umaabot ang iyang orihinal nga katuyoan sa yuta. Sanglit gamhanan, walay makababag kaniya sa paghimo niana. (Isaias 55:11) Sa dili madugay, iyang wagtangon ang mga epekto sa pagrebelde sa tawo ug ipasig-uli ang iyang orihinal nga katuyoan sa yuta ug sa katawhan.

Unsay kahulogan niini alang kanimo? Tagda ang duha sa daghang saad sa Diyos nga iyang himoon sa umaabot, ingon sa makita diha sa Bibliya.

  • DUNAY PAKIGDAIT SA TIBUOK YUTA UG ANG PAGKADAOTAN WAGTANGON. “Sa dili na madugay, ug ang daotan mawala na; ug pagasusihon mo gayod ang iyang dapit, ug siya mawala diha. Apan ang mga maaghop magapanag-iya sa yuta, ug sila makakaplag gayod sa ilang tumang kalipay sa kadagaya sa pakigdait.”—Salmo 37:10, 11.

  • WALA NAY SAKIT UG KAMATAYON. “Walay pumoluyo nga moingon: ‘Ako masakiton.’” (Isaias 33:24) “Iyang lamyon gayod ang kamatayon hangtod sa kahangtoran, ug ang Soberanong Ginoong Jehova tinong magpahid sa mga luha gikan sa tanang nawong.”—Isaias 25:8.

Nganong makasalig kita sa mga saad sa Diyos nga mabasa diha sa Bibliya? Tungod kay daghang tagna niini nangatuman na. Bisan pa niana, ang paglaom sa umaabot nga kahupayan gikan sa pag-antos dili makawala sa kalisod sa kinabuhi karon. Unsang dugang tabang ang itagana sa Diyos?

4. TABANG SA PROBLEMA UG DESISYON

Ang Diyos naghatag ug giya sa pagtabang kanato sa pagsulbad sa atong mga problema ug sa paghimog hustong mga desisyon. Kadaghanan sa atong mga desisyon gagmay, apan ang uban niini dunay tibuok kinabuhi nga epekto. Walay tawo ang makahatag kanatog kaalam nga sama ka epektibo sa kaalam nga mahatag sa atong Maglalalang. Siya nahibalo sa tanang nagakahitabo ug sa mahitabo pa, ug siya ang Tuboran sa kinabuhi. Busa siya nahibalo kon unsa ang labing maayo alang kanato.

Ang Bibliya naundan sa hunahuna ni Jehova nga Diyos sanglit iyang giinspirar ang lainlaing tawo sa pagsulat niini. Atong mabasa sa Bibliya kining mga pulonga: “Ako, si Jehova, mao ang imong Diyos, ang Usa nga nagtudlo kanimo aron ikaw makabaton ug kaayohan, ang Usa nga nagpalakaw kanimo sa dalan nga angay mong pagalaktan.”—Isaias 48:17, 18.

Ang gahom sa Diyos walay kinutoban, ug siya andam sa paggamit sa iyang gahom alang kanato. Gihubit sa Bibliya ang Diyos ingong mahigugmaong amahan nga nagtinguha sa pagtabang kanato. Kini nag-ingon: “Ang inyong Amahan sa langit mohatag ug balaang espiritu niadtong nagapangayo kaniya!” (Lucas 11:13) Kini nga gahom sa Diyos makagiya ug makapalig-on kanato.

Sa unsang paagi mabatonan nimo kini nga tabang sa Diyos? Kini ang tubag sa Bibliya: “Siya nga moduol sa Diyos angay nga motuo nga siya mao ug nga siya maoy tigganti sa mga matinuorong nagapangita kaniya.” (Hebreohanon 11:6) Aron makombinsir nga dunay Diyos, susiha ang ebidensiya.

 MOSUSI KA BA?

Ang pagpangita sa kamatuoran bahin sa Diyos nagkinahanglag panahon, pero makabenepisyo ka gayod kon mosusi ka. Tagda ang kasinatian ni Xiujin Xiao, nga natawo sa China ug karon nagpuyo sa United States. Siya miingon: “Bisag nagtuo ko sa teoriya sa ebolusyon, gusto kong mahibalo bahin sa Bibliya. Busa nagtuon ko ug Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova. Sa akong kataposang tuig sa kolehiyo, daghan kog giakatar mao nga wala kaayo koy panahon alang sa akong nakat-onan sa Bibliya. Apan dili ko malipayon. Dihang gihatagan na pod nakog pangunang pagtagad ang pagtuon sa Bibliya, ako nagmalipayon.”

Gusto ka bang makakat-on ug dugang bahin sa atong Maglalalang, si Jehova nga Diyos? Makagahin ka bag panahon sa pagsusi niini?