“Ang bahandi sa usa ka tawo makahimo sa paglukat sa iyang kinabuhi, apan ang tawong kabos walay hulga nga madungog.”—PROBERBIO 13:8, Ang Biblia, NCV.

BISAG ang pagkadato dunay mga bentaha, ang bahandi makahatag usab ug mga problema, ilabina niining atong makuyawng panahon. (2 Timoteo 3:1-5) Sa ubang nasod, ang mga dato, lakip sa mga turista nga sapian tan-awon, mahimong target sa mga kawatan ug mga kidnaper nga mangayog ransom.

Bahin sa usa ka kabos nga nasod, usa ka balita nag-ingon: “Tungod sa pagpanulis, pagpanglimbong ug pagpangidnap, ang sapian ug kabos mahimong magkaaway. Ang mga restawran dunay armadong mga guwardiya; ang paril sa balay sa mga dato dunay barb wire, mga suga, kamera ug mga security guard.” Ingon niana usab ang kahimtang sa daghang nasod.

Apan ang Bibliya nag-ingon nga “ang tawong kabos walay hulga nga madungog.” Sa unsang paagi makabenepisyo ka niana nga kaalam? Kon nagpuyo ka sa dapit nga daghag krimen ug kapintasan o kon moadto ka sa maong dapit, ayaw paghatag ug impresyon nga dato ka. Hunahunaa pag-ayo ang imong isul-ob ug dad-on, ilabina kon kini makadani sa mata sa tawong daotan ug tuyo. “Maalamon ang tawo nga nakakita sa katalagman,” nag-ingon ang Proverbio 22:3, “apan ang walay kasinatian moagi ug magaantos sa silot.”

Ang kaalam diha sa Bibliya nagpadayag sa kahingawa sa atong Maglalalang kanato. Gusto niya nga malayo kita sa kapeligrohan. Ang maong “kaalam usa ka panalipod,” nag-ingon ang Ecclesiastes 7:12, kay kini “nagatipig nga buhi sa mga nanag-iya niini.”