PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Isul-ob ninyo ang gugma, kay kini maoy usa ka hingpit nga bugkos sa panaghiusa.”Colosas 3:14.

MGA KAAYOHAN: Ang gugma nga sagad gihisgotan sa Bibliya dili ang romantikong pagbati. Hinunoa, kini maoy de-prinsipyo nga gugma nga mailhan sa mga hiyas nga sama sa kahingawa, pagkamapinasayloon, pagkamapaubsanon, pagkamaunongon, pagkabuotan, kalumo, ug pailob. (Miqueas 6:8; Colosas 3:12, 13) Lahi sa romantikong pagbati, nga sagad molubad ra paglabay sa panahon, ang gugma magkalawom.

Si Brenda, nga halos 30 ka tuig nang minyo, miingon: “Ang gugma sa bag-ong kinasal layo ra kaayo sa gugma sa magtiayon sa magkadugay ang kaminyoon.”

Si Sam, nga kapig 12 ka tuig nang minyo, miingon: “Ako ug ang akong asawa nakadayeg gayod sa pagkaepektibo ug pagkasimple sa tambag sa Bibliya! Kon imo kining ipadapat, wala kay problema. Pero bisag moingon pa ko nga gusto nakong ipadapat kini kanunay, usahay masipyat ko, sama sa dihang makikaugalingon ra kaayo ko, sobra ra ka sensitibo, o gikapoy. Dihang mahitabo kana, mangayo kog tabang kang Jehova sa pagwala sa bisan unsang dili maayong mga pagbati. Dayon gakson nako akong asawa ug human niana, morag wala ray nahitabo!”

“Ang kaalam mapamatud-ang matarong pinaagi sa mga buhat niini”

Si Jesu-Kristo miingon nga “ang kaalam mapamatud-ang matarong pinaagi sa mga buhat niini.” (Mateo 11:19) Busa ang Bibliya naundan sa tanang tinuod nga kaalam. Ang mga pagtulon-an ug prinsipyo niini epektibo. Kini walay pagkalubad. Kini dili mababagan sa kultura ug nasyonalidad. Ug ang Bibliya nagpadayag ug lawom nga pagsabot sa kinaiyahan sa tawo nga nagpakita nga kini naggikan sa usa ka mas hataas nga Tinubdan—ang atong Maglalalang, si Jehova nga Diyos. Siyempre, ang pamatuod niana makita pinaagi sa pagpadapat sa mga prinsipyo niini. Busa gidapit kita sa Bibliya sa ‘pagtilaw ug pagtan-aw nga si Jehova maayo.’ (Salmo 34:8) Dawaton ba nimo kana nga pagdapit?