Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Pebrero 2015

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Ang Mesiyas

Ang Mesiyas

Ang Bibliya nagtagna nga ang Mesiyas moanhi sa kalibotan sa pagluwas sa katawhan gikan sa sakit, pag-antos, ug kamatayon. Si Jesu-Kristo ba ang gitumong niini?

Unsaon pag-ila sa Mesiyas?

Sumala sa tagna sa Bibliya, ang Mesiyas, o Kristo, moanhi sa duha ka managlahi nga papel sa lahi nga yugto sa panahon. * Sa iyang unang papel, siya mahimong tawo. Aron siya mailhan, ang mga magsusulat sa Bibliya nagtagna ug daghang bahin sa iyang kinabuhi ug ministeryo. Gani, ang pangunang katuyoan sa tagna sa Bibliya maoy sa “pagpamatuod bahin kang Jesus.”—Pinadayag 19:10.

Ingong tawo, gipakita ni Jesus ang pipila ka pananglitan sa kon unsay iyang pagahimoon sa tibuok kalibotan ingong gamhanang espiritu nga linalang

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Mesiyas . . .

Natuman ni Jesus kining tanang tagna ug daghan pang uban. Nag-ayo usab siyag mga masakiton ug nagbanhaw ug mga patay. Busa siya naghatag ug dugang pamatuod nga siya ang Mesiyas ug siya naghatag usab ug lig-ong basehanan sa pagtuo sa mga saad sa Bibliya nga iyang himoon kining mga butanga sa umaabot. (Lucas 7:21-23; Pinadayag 21:3, 4) Human sa pagbanhaw kang Jesus, siya milingkod sa “tuong kamot” sa Diyos nga naghulat sa panahon nga iyang taposon ang iyang buluhaton ingong Mesiyas.—Salmo 110:1-6.

“Sa dihang ang Kristo moabot, himoon ba kaha niya ang mas daghang ilhanan kay sa gihimo niining tawhana?”Juan 7:31.

 Sa unsang paagi taposon sa Mesiyas ang iyang buluhaton?

Ang mga Hudiyo sa panahon ni Jesus naglaom nga ang Mesiyas magpahigawas kanila gikan sa pagmando sa Roma ug maghari sa napasig-uling gingharian sa Israel. (Buhat 1:6) Sa ulahi na lang nakasabot ang Hudiyong mga sumusunod ni Jesus nga didto niya taposon sa langit ang iyang papel ingong gamhanang espiritu nga linalang nga dunay dakong awtoridad.—Mateo 28:18.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Sa iyang ikaduhang papel, ang Mesiyas . . .

Natuman ni Jesus ang iyang unang papel ingong Mesiyas. Tumanon usab niya ang iyang ikaduhang papel. Busa maalamong magkuha kitag kahibalo bahin kang Jesus, kay siya nag-ingon: “Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi.”—Juan 14:6.

“Sa iyang mga adlaw molambo ang matarong, ug ang kadagaya sa pakigdait hangtod nga ang bulan mahanaw na. Ug aduna unya siyay mga sakop . . . hangtod sa mga kinatumyan sa yuta.”Salmo 72:7, 8.

^ par. 5 Ang pulong “Mesiyas” kinuha sa Hebreohanong pinulongan. Ang “Kristo” mao ang katumbas sa Grego nga pinulongan.—Juan 1:41.

^ par. 7 Ang unang mga teksto nga gihisgotan dinhi maoy bahin sa tagna; ang ikaduha, mao ang katumanan.