Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Ang Yuta

Ang Yuta

Unsay katuyoan sa Diyos alang sa yuta?

“Kay mao kini ang giingon ni Jehova, . . . ang Mag-uumol sa yuta, . . . nga wala maglalang niini sa wala lamay kapuslanan, nga nag-umol niini aron pagapuy-an.”—Isaias 45:18.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Daghan ang moingon nga ang yuta mitungha lag iya. Ang ubang relihiyon nagtudlo nga ang yuta maoy temporaryong dapit diin sulayan sa Diyos ang tawo kon sila ba takos moadto sa langit o silotan didto sa impiyerno.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya nag-ingon nga “gilalang sa Diyos ang mga langit ug ang yuta.” (Genesis 1:1) Iyang gisugo ang unang magtiayon: “Magmabungahon ug magdaghan kamo ug pun-a ang yuta ug gamhi kini, ug pagabut-i . . . ang matag buhing linalang nga nagalihok diha sa yuta.” (Genesis 1:28) Ang kamatayon nahisgotan lang ingong silot sa pagkadili-masinugtanon. (Genesis 2:17) Busa, katuyoan sa Diyos nga ang yuta mahimong puy-anan sa tawo hangtod sa hangtod. Kini pun-on ug masinugtanong mga tawo nga mag-atiman ug magpuyo niini sa walay kataposan.

 Malaglag ba ang yuta?

“Gitukod niya ang yuta ibabaw sa pihong mga dapit niini; kini dili matarog hangtod sa panahong walay tino, o hangtod sa kahangtoran.”—Salmo 104:5.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Ang mga siyentista naghisgot ug mga situwasyon diin ang yuta malaglag o dili na mapuy-an. Kini gikaingong mga hulga sa paglungtad sa tawo, nga naglakip sa mga kalamidad nga ipahinabo sa kinaiyahan—sama sa pagkahagsa sa asteroid o kometa dinhi sa yuta, grabeng pagbuto sa mga bolkan, pagkamatay sa adlaw, o pag-init sa yuta—ug kalamidad nga ipahinabo sa tawo—sama sa nukleyar nga gubat o terorismo pinaagig biolohikal nga mga hinagiban.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang katuyoan sa Diyos alang sa yuta wala mausab. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang yuta magpabilin bisan hangtod sa panahong walay tino.” (Ecclesiastes 1:4) Dugang pa, kini pagapuy-an hangtod sa hangtod: “Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.”—Salmo 37:29.

NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO?

Tungod sa pagtuo nga ang yuta malaglag, giabusohan sa uban ang bililhong mga kahinguhaan niini. Ang uban nawad-ag paglaom sa umaabot ug nagkinabuhi nga daw wala nay ugma. Kini moresultag kinabuhi nga walay kahulogan o katuyoan. Apan, kon kita nagtuo nga mabuhi ta sa walay kataposan dinhi sa yuta, posible nga kita makahimog mga desisyon nga mapuslanon kanato ug sa atong pamilya—bisan sa umaabot.

Langit ba ang dulnganan sa tawo?

“Kon bahin sa mga langit, iya ni Jehova ang mga langit, apan ang yuta iyang gihatag sa mga anak sa mga tawo.”—Salmo 115:16.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Daghan ang nagtuo nga ang tanang maayong tawo moadto sa langit.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang langit iya sa Diyos, apan ang yuta para sa tawo. Ang Bibliya naghisgot ug “puloy-anang yuta sa umaabot.” (Hebreohanon 2:5) Si Jesus ang unang tawo nga misaka sa langit, ug gipakita sa Bibliya nga pipila lang nga pinili ang moadto sa langit alang sa linaing katuyoan. Sila magmando uban kang Jesus “ingong mga hari ibabaw sa yuta.”—Pinadayag 5:9, 10; Lucas 12:32; Juan 3:13.

NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO?

Ang Bibliya wala magtudlo nga ang tanang maayong tawo moadto sa langit. Kon moadto pa sila sa langit, nan napakyas ang Diyos sa pagtuman sa iyang orihinal nga katuyoan sa yuta ug nga ang iyang mga saad bahin sa kinabuhing walay kataposan dinhi sa yuta dili tinuod. Sa kasukwahi, ang Pulong sa Diyos nagsaad: “Laom kang Jehova ug bantayi ang iyang dalan, ug siya magabayaw kanimo aron sa pagpanag-iya sa yuta.”—Salmo 37:34.