Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Nobyembre 2014

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Kahinlo

Kahinlo

Hinungdanon ba sa Diyos ang atong pisikal nga kahinlo?

“Hinloan nato ang atong kaugalingon sa tanang kahugawan sa unod ug espiritu.”—2 Corinto 7:1.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Gihigugma kita sa atong Maglalalang ug gusto niya nga makabaton kitag maayong panglawas ug taas nga kinabuhi. Ang Diyos nag-ingon: “Bantayan unta sa imong kasingkasing ang akong kasugoan, tungod kay ang daghan nga mga adlaw ug mga tuig sa kinabuhi ug pakigdait igadugang kanimo.” (Proverbio 3:1, 2) Ang gugma sa Diyos alang sa mga tawo makita diha sa iyang mga sugo ngadto sa Israel, nga naglakip ug espesipikong mga direksiyon bahin sa kahinlo ug sanitasyon. (Deuteronomio 23:12-14) Dihang gisunod sa mga Israelitas ang maong mga sukdanan, sila nakatagamtam ug maayong panglawas ug wala mataptig mga sakit nga mihampak sa ubang nasod, sama sa Ehipto, nga walay sama niana nga balaod.—Deuteronomio 7:12, 15.

Karon usab, ang mga tawong ‘naghinlo sa ilang kaugalingon sa tanang kahugawan sa unod,’ nga naglakip sa pagpanigarilyo, paghuboghubog, ug pag-abuso sa droga, menos ug risgo sa sakit—sa pisikal ug mental—ug sa ahat nga kamatayon. Ug kay sagad daghan mang tawo sa atong palibot, ang atong pagsunod sa mga sukdanan sa Diyos sa kahinlo nagpakitag konsiderasyon sa uban.—Marcos 12:30, 31.

 Hinungdanon ba sa Diyos ang moral ug espirituwal nga kahinlo?

“Patya ang inyong mga sangkap sa lawas . . . maylabot sa pakighilawas, kahugawan, seksuwal nga gana, makadaot nga tinguha, ug hakog nga pangibog, nga maoy idolatriya. Tungod sa maong mga butang ang kapungot sa Diyos moabot.”—Colosas 3:5, 6.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Sa nahisgotan na, ang Bibliya nag-awhag kanato sa ‘paghinlo sa atong kaugalingon sa tanang kahugawan sa unod ug espiritu.’ Sa panahon ni Jesu-Kristo, daghang tawo, lakip ang relihiyosong mga lider sa mga Hudiyo, naghinobra sa pagpabiling hinlo sa pisikal apan wala magtagad sa moral ug espirituwal nga mga sukdanan. (Marcos 7:1-5) Sa pagtul-id sa ilang sayop nga panglantaw, si Jesus miingon: “Walay bisan unsa nga gikan sa gawas nga mosulod sa tawo ang makapahugaw kaniya, sanglit mosulod kini . . . sa iyang mga tinai, ug mogawas kini sa awasanan sa hugaw.” Siya midugang: “Kanang mogula gikan sa sulod sa tawo ang magapahugaw sa tawo; kay gikan sa sulod, gikan sa kasingkasing sa mga tawo, ang makadaot nga mga pangatarongan mogula: mga pakighilawas, mga pagpangawat, mga pagbuno, mga pagpanapaw, mga hakog nga pangibog, mga buhat sa pagkadaotan, panglimbong, malaw-ayng panggawi, mata nga masinahon, . . . pagkadili-makataronganon. Kining tanang daotang mga butang . . . magapahugaw sa usa ka tawo.”—Marcos 7:18-23.

Sumala ni Jesus, ang tawong sobrag pagtagad sa pisikal nga kahinlo apan nagbalewala sa moral ug espirituwal nga mga sukdanan sa Diyos nahisamag kopa nga limpiyong tan-awon sa gawas apan hugaw sa sulod.—Mateo 23:25, 26.

Makataronganon ba ang mga sukdanan sa Bibliya?

“Kini ang kahulogan sa paghigugma sa Diyos, nga atong bantayan ang iyang mga sugo; ug bisan pa ang iyang mga sugo dili mabug-at.”—1 Juan 5:3.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Miqueas 6:8 nag-ingon: “Unsa ba ang gipangayo ni Jehova kanimo kondili ang pagbuhat sa hustisya ug ang paghigugma sa kalulot ug ang paglakaw nga makasaranganon uban sa imong Diyos?” Makataronganon gayod kana nga hangyo. Dugang pa, buot sa atong Maglalalang nga kita mosunod kaniya tungod sa gugma. Kon himoon nato kana, kita magmalipayon. (Salmo 40:8) Dihang kita masayop, kita makasalig sa kaluoy sa Diyos. “Ingon sa usa ka amahan nga magapakitag kaluoy sa iyang mga anak, si Jehova nagpakitag kaluoy kanila nga nahadlok kaniya. Kay siya nahibalo pag-ayo sa atong pagkaumol, nga nahinumdom nga kita abog,” o may mga kahuyangan ug dili hingpit.—Salmo 103:13, 14.

Sa ato pa, ang mga sukdanan sa Diyos sa pisikal, moral, ug espirituwal nga kahinlo nagpakita sa iyang kaayo ug gugma kanato. Ang atong kinabubut-ong pagsunod sa iyang mga sukdanan nagpakita sa atong kaalam ug sa atong gugma kaniya.