Minilyong debotado nga mga tawo naggamit ug mga imahen sa ilang pagsimba. Apan giuyonan ba kini sa Bibliya? Malipay ba ang Diyos niini?

Ang matinumanon bang mga Hudiyo panahon sa Bibliya naghimayag mga imahen?

“Dili ka magbuhat alang kanimo ug usa ka linilok nga larawan o usa ka dagway nga sama sa bisan unsa nga anaa sa kalangitan sa itaas o anaa sa yuta sa ubos o anaa sa mga tubig ilalom sa yuta. Dili ka magyukbo kanila ni maaghat sa pag-alagad kanila.”—Exodo 20:4, 5.

Ang paghimayag mga imahen gidili sa Hebreohanong Kasulatan, nga sagad gitawag ug Daang Tugon

ANG GIINGON SA KADAGHANAN

Sumala pa sa New Catholic Encyclopedia, ang mga Hudiyo daghan kaayog imahen nga gigamit sa ilang pagsimba “ug kini nga mga imahen gipasidunggan, gidayeg, ug gihimaya.” * Agig mga pananglitan, ang maong ensiklopedia naghisgot nga ang templo sa Jerusalem nadayandayanan ug kinulit nga mga prutas, bulak, ug mga mananap.—1 Hari 6:18; 7:36.

ANG ANGAY NIMONG MAHIBALOAN

Sukwahi sa giingon sa New Catholic Encyclopedia, ang matinumanong mga Hudiyo wala maghimayag bisan unsang kinulit o mga larawan nga anaa sa templo. Gani, walay mabasa diha sa Bibliya nga may matinumanong Israelitas nga migamit ug imahen diha sa pagsimba.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

“Dili ko ihatag kang bisan kinsa ang akong kaugalingong himaya,” miingon ang Diyos ngadto kang manalagnang Isaias, “ni ang akong pagdayeg ngadto sa kinulit nga mga larawan.”—Isaias 42:8.

 Ang una bang mga Kristohanon migamit ug mga imahen sa ilang pagsimba?

“Aduna bay panag-uyon ang templo sa Diyos uban sa mga idolo? . . . Hunong na sa paghikap sa mahugaw nga butang.”—2 Corinto 6:16, 17.

“Ang unang mga Kristohanon lagmit makurat bisan sa sugyot pa lang nga butangag mga imahen ang ilang mga simbahan, kay para nila pagsimbag idolo ang pagyukbo o pag-ampo atubangan niini.”—History of the Christian Church

ANG GIINGON SA KADAGHANAN

“Dili kaduhaduhaan nga ang unang Kristohanong pagsimba migamit ug mga imahen,” nag-ingon ang New Catholic Encyclopedia. “Ang lubnganan sa mga Kristohanon morag galeriya sa arte sa unang mga Kristohanon. . . . Gani, may mga karakter sa mitolohiya nga nakulit ug nadibuho diha sa balaang mga lawak sa sagradong pagsimba ug sa lubnganan.” *

ANG ANGAY NIMONG MAHIBALOAN

Ang labing antigo nga mga imahen nga makita diha niini nga mga lubnganan—tunel ilalom sa yuta nga gihimong sementeryo—gikan pa sa ikatulong siglo. Si Jesus nianang panahona mga 200 ka tuig nang namatay. Sa ato pa, kanang giingon sa New Catholic Encyclopedia nga “unang Kristohanong pagsimba” dili mao ang labing unang Kristohanong pagsimba—paagi sa pagsimba sa unang-siglong mga tinun-an ug gihisgotan diha sa Kristohanon Gregong Kasulatan, nga sagad gitawag ug Bag-ong Tugon. Busa, kini nga mga imahen nga makita diha niini nga mga lubnganan nagpadayag nga sa pagka-ikatulong siglo, ang nag-angkong mga Kristohanon misagop sa paganong kostumbre sa paggamit ug mga imahen, tingali aron makapangombertir ug daghan. *

ANG GIINGON SA BIBLIYA

“Kalagiw gikan sa idolatriya.”—1 Corinto 10:14.

Angay bang mogamit ug mga imahen agig tabang sa pagsimba?

“Pagbantay kamo gikan sa mga idolo.”1 Juan 5:21.

Ang paghimayag mga imahen maoy usa ka relihiyosong buhat nga wala itudlo sa Bibliya. Tungod niini, ang mga Saksi ni Jehova dili maghimayag mga imahen, ni sila dunay relihiyosong mga imahen diha sa ilang mga balay o sa ilang dapit sa pagsimba

ANG GIINGON SA KADAGHANAN

“Sanglit ang pagsimba sa usa ka imahen makaabot man sa persona nga gilarawanan niini,” nag-ingon ang New Catholic Encyclopedia, “ang pagsimba mahimong itumong na lang ngadto sa imahen nga naglarawan sa maong persona.”

ANG ANGAY NIMONG MAHIBALOAN

Dihang gitudloan ni Jesus ang iyang mga sumusunod sa pag-ampo, wala siya magsugo kanila sa paggamit ug mga imahen. Ang paggamit ug imahen sa pagsimba sa matuod nga Diyos dili mabasa diha sa Kristohanon Gregong Kasulatan.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

“Si Jehova nga imong Diyos ang imong pagasimbahon, ug siya lamang ang imong pagahatagan ug sagradong pag-alagad.”—Mateo 4:10.

^ par. 7 Gihubit sa New Catholic Encyclopedia ang pulong paghimaya ingong “usa ka relihiyosong buhat, usa ka buhat sa pagsimba.”

^ par. 13 Ang mga imahen nga gihisgotan dinhi naglakip sa mga larawan, estampa, rebulto, simbolo, ug bisan unsa nga gisimba.

^ par. 14 Ang paggamit ug mga imahen komon sa daghang karaang kultura, lakip nianang sa Ehipto, Gresya, ug India.