Ang Bibliya nagpasiugdag hustong panglantaw sa kalamposan. Kini wala magtudlo nga ang kalamposan makab-ot lang sa pipila nga bulahan. Sa laing bahin, kini wala magrekomendar ug inimbentong estorya sa mga libro nga kon imong ‘kab-oton ang imong mga damgo’ ang tanan nimong pangandoy matuman. Kini nga panglantaw—nga sagad maoy itudlo bisan ngadto sa gagmayng bata—makapahigawad lang.

Ang tinuod nga kalamposan makab-ot sa tanan—apan kini nagkinahanglag paningkamot. Tagda ang mosunod nga mga prinsipyo.

 • ANG GIINGON SA BIBLIYA:

  “Ang mahigugmaon lamang sa salapi dili matagbaw sa salapi, ni sa kinitaan si bisan kinsa nga mahigugmaon sa bahandi.”—Ecclesiastes 5:10.

  ANG KAHULOGAN NIINI. Ang materyalistiko nga pagkinabuhi dili makagarantiya ug katagbawan. Sukwahi hinuon ang epekto niini. “Ang tawo nga grabeng makapangagpas ug kuwarta dakog purohan nga mabalaka ug maguol kay sa tawo nga naghatag ug importansiya sa maayong relasyon sa uban,” sumala ni Dr. Jean M. Twenge sa iyang librong Generation Me. Siya midugang: “Nakita sa panukiduki nga dili mapalit sa kuwarta ang kalipay—kon duna kay igong kuwarta aron mabuhi, ang kita dili makahatag ug kalipay.”

  ANG IMONG MAHIMO. Pangagpasa ang usa ka butang nga mas mapuslanon kay sa bahandi ug kabtangan. Si Jesus miingon: “Pagbantay batok sa tanang matang sa hakog nga pangibog, tungod kay bisag ang usa ka tawo adunay kadagaya ang iyang kinabuhi wala magagikan sa mga butang nga iyang gipanag-iya.”—Lucas 12:15.

 •  ANG GIINGON SA BIBLIYA:

  “Ang garbo nagauna sa pagkahagsa, ug ang mapahitas-ong espiritu nagauna sa pagkapukan.”—Proverbio 16:18.

  ANG KAHULOGAN NIINI. Ang ambisyon ug pagkamapahitas-on dili makatabang sa pagkaplag ug tinuod nga kalamposan. Gani, ang librong Good to Great miingon nga ang malamposong mga lider sa kompaniya “mapaubsanon, dili magpaimportante sa kaugalingon, ug simple lang. Sa kasukwahi, kapig 60 porsiyento sa gitandi nga mga kompaniya may mga lider nga hambogiro kaayo nga maoy hinungdan usab sa pagkahapay o kawalay asenso sa kompaniya.” Ang leksiyon? Ang taas kaayong paglantaw sa kaugalingon lagmit moresultag kapakyasan imbes kalamposan.

  ANG IMONG MAHIMO. Imbes mangagpas nga mainila, ugmara ang pagkamapaubsanon. Ang Bibliya nag-ingon: “Kon usa ka tawo maghunahuna nga importante siya bisan kon sa tinuoray wala siyay bili, naglimbong siya sa iyang kaugalingon”—dili kini timaan sa tinuod nga kalamposan!—Galacia 6:3, Ang Biblia—Bag-ong Hubad Nga Binisaya.

 •  ANG GIINGON SA BIBLIYA:

  “Wala nay laing mas maayo alang sa tawo kay sa . . . makapahimulos ug maayo sa iyang kahago.”Ecclesiastes 2:24.

  ANG KAHULOGAN NIINI. Kon maayo kag pagtamod sa trabaho, lagmit ganahan ka sa imong trabaho. Sa iyang librong Teach Your Children Well, si Dr. Madeline Levine misulat: “Mobati kang malamposon sa usa ka butang kon maayo ka niana ug aron mahimong maayo sa usa ka butang, gikinahanglan ang kakugi ug determinasyon.” Lakip usab niana ang kalig-on sa pag-atubang sa panalagsang mga kapakyasan.

  ANG IMONG MAHIMO. Pagkugi aron ka mahanas, ug ayawg surender kon makaatubang ug problema. Kon duna kay mga anak, hatagi sila (depende sa ilang edad ug sa ilang mahimo) ug higayon sa pagsulbad sa ilang problema. Ayaw pagdalidalig sulbad sa ilang problema. Ang mga batan-on magmalipayon—ug mabansay—kon ilang ugmaron ang hiyas nga pagkamalahutayon.

 • ANG GIINGON SA BIBLIYA:

  “Ang buhing iro mas maayo pa kay sa patay nga leyon.”—Ecclesiastes 9:4.

  ANG KAHULOGAN NIINI. Kon duna kay trabaho, kini maoy bahin lang sa imong kinabuhi—apan dili maoy tibuok nimong kinabuhi. Makaingon ka ba nga malamposon ka kay taas kag posisyon sa trabaho pero dili na maayog panglawas ug wala nay pagtahod ang imong pamilya kanimo? Ang tawong tinuod nga malamposon balanse sa iyang trabaho, panglawas, ug pamilya.

  ANG IMONG MAHIMO. Atimana ang imong kaugalingon. Pahulayg sakto. Walay kapuslanan ang pagsigeg trabaho kon imong mapasagdan ang tanan—panglawas, pamilya, ug mga higala—alang sa dili tinuod nga kalamposan.

 • ANG GIINGON SA BIBLIYA:

  “Malipayon kadtong mahunahunaon sa ilang espirituwal nga panginahanglan.”—Mateo 5:3.

  ANG KAHULOGAN NIINI. Ang pagtuon sa Bibliya ug ang pagsunod sa mga prinsipyo niini hinungdanon sa pagkab-ot sa tinuod nga kalamposan. Gani, nakita sa mga Saksi ni Jehova nga ang pag-una sa espirituwal nga mga butang nakapamenos sa ilang kabalaka sa materyal nga mga butang.—Mateo 6:31-33.

  ANG IMONG MAHIMO. Sayra kon sa unsang paagi ang Bibliya makatabang kanimo sa pagkaplag sa tinuod nga kalamposan. Alang sa dugang impormasyon, kontaka ang mga Saksi ni Jehova diha sa inyong lugar o ablihi ang among Web site nga www.jw.org/ceb.