Kalibotan

Ang pagdagmal batok sa kababayen-an nahimong “dakong problema sa tibuok kalibotan,” sumala sa World Health Organization (WHO). “Mga 35% sa tanang kababayen-an madagmalan sa kapikas o kaipon,” nag-ingon ang WHO. “Ang pagdagmal batok sa kapikas mao ang labing komon . . . , diin apektado ang 30% sa mga babaye sa tibuok kalibotan.”

Britain

Sa usa ka surbi, 79 porsiyento sa 64,303 ka tawo nagtuo nga ang “relihiyon maoy hinungdan sa grabeng pag-antos ug kagubot sa kalibotan karon.” Dugang pa, ang 2011 nga senso sa England ug Wales nagpakita nga 59 porsiyento na lang sa populasyon ang nangangkong Kristiyano, gikan sa 72 porsiyento niadtong 2001. Niana gihapong mga tuiga, ang porsiyento sa nangangkong walay relihiyon misaka gikan sa 15 ngadto sa 25.

China

Sumala sa report, ang balaod nga dili pa dugayng gibag-o nagsugo sa mga anak sa pagduaw kanunay sa ilang tigulang nga mga ginikanan ug sa pagtagana sa ilang “emosyonal nga panginahanglan.” Kini nga balaod “walay gitakdang silot” ngadto sa mga anak nga dili motuman niini.

Europe

Ang gang sa mga kriminal naghimog peke nga mga produkto sama sa kosmetiko, sabong panglaba, ug pagkaon. “Halos tanang sambog bisag dili kaayo mahal mahimong mapeke,” nag-ingon ang presidente sa usa ka food-security consultancy. Gibanabana sa usa ka eksperto nga 10 porsiyento sa mga pagkaon nga mapalit diha sa dato nga mga nasod sinambogan.