Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Septiyembre 2014

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Pag-ampo

Pag-ampo

Aduna bay mamati sa atong pag-ampo?

“Oh Tigpatalinghog sa pag-ampo, nganha kanimo moduol ang tanang matang sa katawhan.”—Salmo 65:2.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Ang uban moingon nga daw ang mga pag-ampo “kutob ra sa kisame.” Ang mga tawo nga nag-antos tingali magduhaduha kon dunggon ba sa Diyos ang ilang mga pag-ampo.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

“Ang mga mata ni Jehova [nga Diyos] anaa sa mga matarong, ug ang iyang mga igdulungog gikiling sa ilang pangamuyo; apan ang nawong ni Jehova maoy batok sa nagabuhat ug daotang mga butang,” nag-ingon ang Bibliya. (1 Pedro 3:12) Klaro nga ang Diyos mamati sa mga pag-ampo. Apan, siya ilabinang mamati niadtong motuman sa iyang mga sugo. Bahin sa pagkaandam sa Diyos sa pagpamati kanato dihang kita mag-ampo, laing teksto nag-ingon: “Kini ang pagsalig nga atong nabatonan diha kaniya, nga, bisan unsay atong pangayoon sumala sa iyang kabubut-on, siya magpatalinghog kanato.” (1 Juan 5:14) Busa, ang mga tawo nga tim-os nga mag-ampo kinahanglang makasabot kon unsang matanga sa mga hangyo ang mahiuyon sa kabubut-on sa Diyos.

 Sa unsang paagi kita mag-ampo?

“Dihang mag-ampo, ayaw balikbalika pagsulti ang samang mga butang.”—Mateo 6:7.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Ang mga membro sa lainlaing relihiyon—sama sa Budhismo, Katoliko, Hinduismo, ug Islam—gitudloan sa paggamit ug mga rosaryohan o lobitos dihang magsumaysumay ug mag-ihap sa ilang mga pag-ampo.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang pag-ampo kinahanglang kinasingkasing; dili sinag-ulo ug sinumaysumay. Ang Bibliya nag-awhag kanato: “Dihang mag-ampo, ayaw balikbalika pagsulti ang samang mga butang, ingon sa ginahimo sa katawhan sa mga nasod, kay sila naghunahuna nga sila pagadunggon tungod sa ilang paggamit sa daghang pulong. Busa, ayaw kamo panig-ingon kanila, kay ang Diyos nga inyong Amahan nahibalo sa mga butang nga inyong gikinahanglan sa wala pa gani kamo mangayo kaniya.”—Mateo 6:7, 8.

KON NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO

Kon ang paagi sa pag-ampo dili dalawaton sa Diyos, ang tawong nag-ampo basin nag-usik lang sa iyang panahon o nagpasuko sa Diyos. Ang Bibliya nagpasidaan nga ang pag-ampo niadtong dili motuman sa kabubut-on sa Diyos “dulumtanan” kaniya.—Proverbio 28:9.

Kang kinsa kita mag-ampo?

“Pangitaa ninyo si Jehova [nga Diyos] samtang siya makaplagan pa. Sangpita siya samtang siya anaa pa sa duol.”—Isaias 55:6.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Ang ubang deboto mag-ampo kang Maria, mga anghel, ug sa mga tawong giisip nga mga “santos.” Lakip kanila si “San” Antonio de Padua, nga mao kunoy tigtagana sa “espirituwal ug materyal nga mga panginahanglan,” ug si “San” Judas Tadeo, nga giilang patron niadtong anaa sa “lisod nga mga kahimtang.” Daghang tawo mag-ampo sa mga “santos” ug mga anghel nga magdahom nga sila maoy mangaliyupo sa Diyos para kanila.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang matuod nga mga magsisimba kinahanglang mag-ampo sa atong ‘Amahan nga anaa sa mga langit.’ (Mateo 6:9) Ang Bibliya nag-awhag kanato: “Ayaw kabalaka sa bisan unsang butang, apan sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos.”Filipos 4:6.