Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Septiyembre 2014

 TABANG ALANG SA PAMILYA | KAMINYOON

Kon Unsaon Pagwala sa Kayugot

Kon Unsaon Pagwala sa Kayugot

ANG PROBLEMA

Dili ka makalimot sa dili maayong gipanulti o gihimo sa imong kapikas; ang sakit nga mga pulong ug buhat klaro pa kaayo sa imong hunahuna. Tungod niini, ang gugma nga imong gibati kaniadto napulihan ug kayugot. Daw wala kay kapilian kondili antoson na lang ang kaminyoon nga wala nay gugma. Ug nakadugang usab kana sa imong kayugot ngadto sa imong kapikas.

Makasalig ka nga may paglaom pa ang maong kahimtang. Apan tagda una ang pipila ka impormasyon bahin sa kayugot.

ANG ANGAY NIMONG MAHIBALOAN

Ang paghambin ug kayugot makahatag ug kabug-at sa kaminyoon

Ang kayugot makadaot sa kaminyoon. Ngano? Tungod kay daoton niini ang mga hiyas nga angayng mahimong pundasyon sa kaminyoon, nga naglakip sa gugma, pagsalig, ug pagkamaunongon. Sa ato pa, ang kayugot dili maoy resulta sa problema sa kaminyoon; kini maoy problema. Busa, ang Bibliya husto sa pag-ingon: “Isalikway ninyo ang tanang mapangdaot nga kayugot.”—Efeso 4:31.

Kon naghambin kag kayugot, imo lang gipasakitan ang imong kaugalingon. Ang paghambin ug kayugot sa usa ka tawo samag nagsagpa ka sa imong kaugalingon ug maglaom nga siya ang masakitan. “Ang membro sa pamilya nga imong gikayugtan basig malinawon ra, malipayon, ug tingali wala ra matugaw,” misulat si Mark Sichel sa iyang librong Healing From Family Rifts. Ang punto? “Ikaw ray masakitan sa imong kayugot, dili ang tawo nga imong gikayugtan,” miingon si Sichel.

Ang paghambin ug kayugot sa usa ka tawo samag nagsagpa ka sa imong kaugalingon ug maglaom nga siya ang masakitan

Ang pagkayugot maoy usa ka desisyon. Ang uban tingali dili mouyon niana. Sila moingon, ‘Ang akong kapikas maoy hinungdan sa akong kayugot.’ Ang problema mao, gipadako niini nga pangatarongan ang usa ka butang nga dili kapugngan—ang aksiyon sa uban. Ang Bibliya naghatag ug sugyot. Kini nag-ingon: “Ang tagsatagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan.” (Galacia 6:4, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Dili kita makakontrolar sa isulti o buhaton sa uban, apan makakontrol kita sa atong reaksiyon niini. Ang pagkayugot dili lang ang kapilian.

 ANG IMONG MAHIMO

Dawata nga ikay midesisyon sa pagkayugot. Tinuod, ang imong kapikas dayon ang imong basolon. Apan hinumdomi, ikay midesisyon sa pagkayugot. Pero makapili pod ka sa pagpasaylo. Ang Bibliya nagtambag: “Ayaw pasalopi sa adlaw ang inyong kasuko.” (Efeso 4:26) Kon andam ka sa pagpasaylo, andam ka usab sa pag-atubang sa imong mga problema sa kaminyoon.—Prinsipyo sa Bibliya: Colosas 3:13.

Susiha pag-ayo ang imong kaugalingon. Ang Bibliya nag-ingon nga ang ubang tawo daling ‘masuko’ ug “maaligutgoton.” (Proverbio 29:22) Ingon ka ba niini? Pangutan-a ang imong kaugalingon: ‘Dali ba akong mahiubos? Dali ba akong masilo? Himoon ba nakong isyu ang gagmayng butang?’ Ang Bibliya nag-ingon nga ang tawong magdumot makapahilayo sa suod nga mga higala. (Proverbio 17:9; Ecclesiastes 7:9) Mahitabo usab kana sa kaminyoon. Busa kon may tendensiya ka nga mayugot, pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Mahimo bang mas magmapailobon ako sa akong kapikas?’—Prinsipyo sa Bibliya: 1 Pedro 4:8.

Tinoa kon unsa gayoy importante. Ang Bibliya nag-ingon nga adunay “panahon sa paghilom ug panahon sa pagsulti.” (Ecclesiastes 3:7) Dili tanang butang kinahanglang hisgotan; usahay ang imo lang himoon mao ang ‘pagpamalandong samtang mag-inusara ka sa imong lawak.’ (Salmo 4:4, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Kon kinahanglan man ugaling estoryahan ang problema, paghulat hangtod mawala ang imong kasuko. “Kon masakitan ko,” miingon ang asawa nga si Beatriz, “magpakalma una ko. Usahay makaamgo ko nga dili diay ingon niana ka seryoso ang iyang nahimo, busa matinahoron na akong makigsulti.”—Prinsipyo sa Bibliya: Proverbio 19:11.

Sabta ang kahulogan sa pulong “pasaylo.” Sa Bibliya, ang pulong “pasaylo” usahay hubaron gikan sa orihinal nga pinulongan nga may ideya nga paglimot sa usa ka butang. Busa, ang pagpasaylo wala magpasabot nga gibalewala na lang nimo ang sayop nga nasulti o nabuhat nga morag wala kini mahitabo; kini mahimong magpasabot nga imo na lang kining gikalimtan kay ang paghambin ug kayugot makadaot sa imong panglawas ug sa kaminyoon.