Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Agosto 2014

“Panid-i Pag-ayo ang mga Langgam”

“Panid-i Pag-ayo ang mga Langgam”

BISAN asa kang dapita sa kalibotan, aduna gayoy mga langgam, ug sila ang kinasayonang panid-an. Gawas pa niana, ang ilang nagkalainlaing porma, kolor, awit, kalaki, ug batasan makalingaw mao nga ang pagpaniid ug langgam nindot kaayo nga pasatiempo.

Masked weaver

Tingali makakita ka kanila adlaw-adlaw gikan sa bentana: siloy nga nanusiktusik ug mga ulod, kamantigon nga nangitag mga insekto, salampati nga namirigbirig, gitgit nga puliking naghimog salag, o maya nga nagpakaon sa iyang gigutom nga mga kuyabog.

Pabo

Ang ubang langgam makapahingangha—sama sa mga agila, manaol, ug mga banog—samtang maglupadlupad sa kahanginan. Ang uban pod makalingaw: mga goryon nga nag-ilogay sa pagkaon, laki nga bawod nga nagpabukad sa iyang dughan aron magpaibog sa baye nga walay interes kunohay, o grupo sa nag-iyagak nga mga salampati nga nangatuwad kay wala makapanimbang diha sa linya sa koryente nga ilang nalabyoglabyog. Ang ubang langgam makapatingala, sama sa pag-agi sa nanglalin nga mga madre-madre, tohil, o gangsa. Ang ingon niana nga pagpanglalin sa mga  langgam dugay nang napanid-an, nga nakapahingangha sa mga tawong naniid sa abilidad sa mga langgam sa paglupad sa lagyo kaayong distansiya nga untop sa panahon sa pag-abot sa ilang destinasyon. Sa pagkatinuod, ang Maglalalang nag-ingon: “Bisan ang cigueña [madre-madre] sa kalangitan—kini nahibalo pag-ayo sa iyang tinudlong kapanahonan; ug ang tukmo ug ang sayaw ug ang tagbaya—kini sila nagbantay pag-ayo sa panahon sa pag-abot sa matag usa kanila.”—Jeremias 8:7.

Pagpaniid ug mga Langgam Panahon sa Bibliya

Ang Bibliya daghang higayong naghisgot ug mga langgam aron sa pagtudlo kanato ug hinungdanong mga leksiyon. Pananglitan, bahin sa ostrich ug sa kusog kaayo nga pagdagan niini, ang Diyos miingon sa tawo nga ginganlag Job: “Sa diha nga ikapakapa niya ang iyang mga pako sa itaas, iyang kataw-an ang kabayo ug ang nagasakay niini.” * (Job 39:13, 18) Gipangutana usab siya sa Diyos: “Tungod ba sa imong panabot nga ang banog molupad pataas, . . . o tungod ba sa imong mando nga ang agila molupad pataas?” (Job 39:26, 27) Ang leksiyon? Ginahimo sa mga langgam ang ilang mga kalaki nga walay tabang sa tawo. Ang ilang mga katakos nagpamatuod sa kaalam sa Diyos, dili sa tawo.

Si Haring Solomon misulat bahin sa “tingog sa tukmo,” nga nagpahibalo nga moabotay na ang tingpamulak. (Awit ni Solomon 2:12) Usa ka salmista naghisgot ug gitgit dihang nagsulat bahin sa iyang pangandoy sa pag-alagad diha sa templo sa Diyos. Siya may pagmahay nga miingon: “Bisan ang langgam nakakaplag ug puloy-anan, ug ang gitgit sa usa ka salag alang sa iyang kaugalingon, nga gibutangan niya sa iyang mga kuyabog—ang imong dakong halaran, Oh Jehova.”—Salmo 84:1-3.

“Ginapakaon sila sa ilang langitnong Amahan. Dili ba kamo labaw pa ug bili kay kanila?”—Mateo 6:26

Ang pipila sa kinanindotang paghisgot bahin sa langgam gibungat ni Jesu-Kristo nga mabasa diha sa Mateo 6:26: “Panid-i pag-ayo ang mga langgam sa langit, tungod kay sila wala magapugas ug binhi o magaani o magatigom sa mga balay-tipiganan; sa gihapon ginapakaon sila sa ilang langitnong Amahan. Dili ba kamo labaw pa ug bili kay kanila?” Kini nga ilustrasyon nagpasalig sa mga sumusunod ni Jesus nga sila bililhon sa Diyos ug dili angay mabalaka sa materyal nga mga panginahanglan.—Mateo 6:31-33.

Ang pagpaniid ug mga langgam popular nga kalingawan karon—ug tinuod kini kay ang mga langgam makapahingangha kanato tungod sa ilang mga kalaki, kaanindot, pagpaibog ug mga baye, ug mga awit. Dugang pa, sila nagtudlo usab ug hinungdanong leksiyon sa kinabuhi sa mapamalandongong mga tigpaniid ug langgam. Ikaw ba ‘maniid pag-ayo sa mga langgam’?

^ par. 6 Ang ostrich mao ang kinadak-ang langgam, ug ang kinapaspasan modagan, nga makaabot ug mga 72 kilometros por ora sa usa ka pagbulhot.