Sa Biyernes, Marso 11, 2011, usa ka linog nga may gikusgong 9.0 mitay-og sa Japan, nga nakakalas ug kapin sa 15,000 ka kinabuhi ug mikabat ug kapin sa $200 bilyones (U.S.) ang nahimong kadaot. Pagkadungog nga dunay moabot nga tsunami, ang 32 anyos nga si Kei miikyas ngadto sa habog nga dapit. “Pagkabuntag, mibalik ko sa balay sa pagtan-aw kon duna pa ba akoy makuha,” siya miingon, “apan ang tanan nabanlas sa dagat, hasta ang akong apartment. Pundasyon na lay nabilin.

“Dugaydugay ko nakaamgo nga dili lang mga butang nako ang nawala kondili ang akong tibuok palibot. Ang tanan gibanlas—akong awto; mga computer nga gamit nako sa trabaho; mga lamesa, lingkoranan, ug sopa; organ, sista, ukelele, ug plawta; mga gamit sa pagdrowing nga mga watercolor, oil, ug pastel; tanan nakong painting ug drowing.”

PAGBANGON GIKAN SA TRAHEDYA

Ipokus ang imong hunahuna sa kon unsay nabilin kanimo dili kon unsay nawala kanimo. Ang Bibliya nag-ingon: “Bisag ang usa ka tawo adunay kadagaya ang iyang kinabuhi wala magagikan sa mga butang nga iyang gipanag-iya.” (Lucas 12:15) Si Kei nahinumdom sa iyang situwasyon. Siya miingon, “Una, naghimo kog listahan sa mga butang nga gusto nako, apan makapahinumdom lang kini kanako sa mga butang nga nangawala. Akong gilista ang mga butang lang nga akong gikinahanglan, ug papason kini sa listahan kon ako na kining mabatonan. Kini nga listahan nakatabang nako sa pagbangon.”

Imbes magpunayg hinuktok, gamita ang imong kasinatian sa paghupay sa uban. “Daghan kog nadawat nga tabang gikan sa gobyerno ug mga higala, apan sa sige nakog dawat, mibati ko nga nawad-an ko ug dignidad,” miingon si Kei. “Dayon nakahinumdom ko sa giingon sa Bibliya diha sa Buhat 20:35 nga ‘adunay labaw nga kalipay sa paghatag kay sa pagdawat.’ Sanglit wala man koy ikahatag nga materyal nga butang, naningkamot ko sa pagdasig sa mga nabiktima sa kalamidad. Ang paghatag niining paagiha nakatabang pag-ayo kanako.”

Pag-ampo sa Diyos nga hatagan kag praktikal nga kaalam sa pagsagubang sa imong kahimtang. Si Kei mituo sa pasalig sa Bibliya nga ang Diyos mamati sa “pag-ampo niadtong gihukasan sa tanang butang.” (Salmo 102:17) Mahimong makaampo ka usab.

Nahibalo ka ba? Ang Bibliya nagtagna ug panahon diin kita dili na mabalaka nga mawad-an ug mga kabtangan tungod sa mga kalamidad. *Isaias 65:21-23.

^ par. 9 Aron makakat-on ug dugang bahin sa katuyoan sa Diyos para sa yuta, tan-awa ang kapitulo 3 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.