Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Hulyo 2014

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Relihiyon

Relihiyon

Nganong daghan kaayo ang relihiyon?

“Kay gibiyaan ang sugo sa Diyos, kamo nangupot pag-ayo sa tradisyon sa mga tawo.”Marcos 7:8.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Kinaiyahan sa tawo nga mobati nga siya kinahanglang mosimba ug Diyos. (Mateo 5:3) Busa, ang tawo nagtukod ug daghang relihiyon base sa ideya sa tawo, dili sa Diyos.

Pananglitan, ang Bibliya nag-ingon bahin sa mga membro sa usa ka relihiyosong pundok sa unang siglo: “Sila may kasibot sa Diyos; apan dili sumala sa tukmang kahibalo; kay, tungod sa pagkawala-mahibalo sa pagkamatarong sa Diyos apan nagtinguha sa pagtukod sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala nila ipasakop ang ilang kaugalingon sa pagkamatarong sa Diyos.” (Roma 10:2, 3) Karon usab, daghang relihiyon “nagtudlo sa mga sugo sa mga tawo ingon nga mga doktrina.”—Marcos 7:7.

 Kinahanglan bang magpasakop ug usa ka relihiyon?

“Magmahunahunaon kita sa usag usa aron sa pagdasig ngadto sa paghigugma ug sa maayong mga buhat, nga dili talikdan ang atong mga panagkatigom.”—Hebreohanon 10:24, 25.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Sa Hebreohanon 10:25, mabasa ang mga pulong nga “dili talikdan ang atong mga panagkatigom.” Sa ato pa, buot sa Diyos nga magtigom ang mga tawo ingong usa ka organisadong grupo aron sa pagsimba. Apan husto ba nga ang matag magsisimba mag-iyaiya sa paghimog interpretasyon kon kinsa ang Diyos ug kon unsay iyang gikinahanglan? Dili. Ang Bibliya nag-ingon nga ang mosimba sa paagi nga uyonan sa Diyos kinahanglang “magasulti nga may panagkauyon” ug “bug-os nga magkahiusa sa samang kaisipan ug sa samang panghunahuna.” (1 Corinto 1:10) Sila organisahon ingong mga kongregasyon ug ‘magbaton ug gugma alang sa tibuok kapunongan sa mga igsoon’ sa tibuok kalibotan. (1 Pedro 2:17; 1 Corinto 11:16) Ang maong panaghiusa ug organisadong pagsimba hinungdanon aron ang Diyos mapahimut-an.

Mailhan ba ang tinuod nga relihiyon?

“Pinaagi niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an, kon kamo adunay gugma sa inyong taliwala.”—Juan 13:35.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Sa pagpakita kon unsaon pag-ila niadtong sakop sa tinuod nga relihiyon, ang Bibliya nag-ingon: “Pinaagi sa ilang mga bunga kamo makaila kanila. Ang mga tawo dili gayod mamupo ug ubas gikan sa sampinit o igos gikan sa kudyapa, dili ba?” (Mateo 7:16) Dili kinahanglang mahimo kang eksperto sa mga tanom aron mahibalo sa kalainan sa kahoyng igos gikan sa kudyapa; busa dili sab kinahanglang mahimo kang eksperto bahin sa relihiyon aron makaila sa tinuod gikan sa bakak. Unsa ang mga bunga, o klarong mga ilhanan, sa tinuod nga relihiyon?

  • Ang tinuod nga relihiyon nagtudlo ug kamatuoran gikan sa Pulong sa Diyos, ang Bibliya. (Juan 4:24; 17:17) Wala kini ibase sa pilosopiya sa tawo.

  • Ang tinuod nga relihiyon nagtabang sa mga tawo aron makaila sa Diyos, lakip sa iyang ngalan nga Jehova.—Juan 17:3, 6.

  • Ang tinuod nga relihiyon nagtudlo nga ang Gingharian sa Diyos, dili gobyerno sa tawo, ang bugtong paglaom sa katawhan.—Mateo 10:7; 24:14.

  • Ang tinuod nga relihiyon nagdasig sa pagpakitag gugma nga andam sa pagsakripisyo. (Juan 13:35) Kini nagtudlo sa pagtahod sa tanang rasa, sa paggamit sa ilang panahon ug materyal sa pagtabang sa uban, ug sa dili pag-apil sa gubat.—Miqueas 4:1-4.

  • Ang tinuod nga relihiyon maoy paagi sa pagkinabuhi, dili lang rituwal o pormalidad. Ang mga membro niini nagkinabuhi sumala sa ilang ginatudlo.—Roma 2:21; 1 Juan 3:18.

Ang mga Saksi ni Jehova, nga nagpatik niining magasina, naningkamot sa pagpasidungog sa Diyos sa pulong ug sa buhat. Ikaw among gidapit sa pagtambong sa tigom diha sa Kingdom Hall aron imong makita kini mismo.

Ang tinuod nga relihiyon maoy paagi sa pagkinabuhi, dili lang rituwal o pormalidad