ANG gastric brooding frog sa Australia, nga gituohang napuo na niadtong 2002, dunay lahi nga paagi sa pagsanay. Tunlon sa baye ang iyang pertilisadong mga itlog ug imabdos kini sa mga unom ka semana. Dayon, kini nga mga itlog mahimong mga baki nga mogawas sa iyang baba.

Aron dili mahilis ang iyang mga itlog, ang inahan kinahanglang mohunong sa pagkaon ug paggamag acid diha sa iyang tiyan. Dayag nga ang mga kemikal nga ipagawas sa mga itlog ug mga pitopito makapahunong sa paggama ug acid.

Ang inahan magsabak ug mga duha ka dosenang itlog. Dihang hapit na siyang manganak, ang iyang gisabak motimbang ug 40 porsiyento sa total nga timbang sa iyang lawas. Mora kinig usa ka babaye nga mitimbang ug 68 kilos sa wala pa siya mamabdos nga nagsabak ug 24 ka bata nga ang matag usa motimbang ug 1.8 kilos! Tungod sa gagmayng baki, ang tiyan sa inahan moinat pag-ayo nga makaipit sa iyang baga mao nga sa panit na lang siya moginhawa.

Kasagaran, ang gagmayng baki mogula sulod sa pipila ka adlaw dihang sila andam na. Apan kon ang inahan makamatikod nga dunay kapeligrohan, ipanganak niya kini pinaagi sa pagdigwa. Ang mga tigpanukiduki nakakita nga dungang gidigwa sa baye ang unom ka gagmayng baki, nga gibuga kini nga milagpot ug mga usa ka metros.

Ang uban nag-ingon nga ang sistema sa pagsanay niini nga baki sulagma lang nga naugmad. Kon tinuod pa kini, ang gastric brooding frog kinahanglang maghimog dungang dagkong kausaban sa ilang lawas ug sa kinaiyahan niini sa pagsanay. “Ang hinay ug anam-anam nga kausaban sa sistema niini sa pagsanay imposibleng mahitabo,” miingon ang siyentista ug ebolusyonista nga si Michael J. Tyler. “Kini nga proseso kinahanglang molampos o dili molampos.” Ang katuohan lang nga eksplinasyon, sumala ni Tyler, mao ang “usa ka kalit ug dako kaayong kausaban.” Ang uban nag-ingon nga ang maong dako kaayong kausaban gitawag ug paglalang. *

Unsay imong hunahuna? Ang sistema sa pagsanay ba sa gastric brooding frog mitungha pinaagig ebolusyon? O kini ba gidisenyo?

^ par. 7 Sa iyang librong Origin of Species, si Charles Darwin nag-ingon: “Sa natural selection, ginagmay ug sunodsunod ang kausaban; kini dili gayod makahimog . . . dakong kausaban.”