Hain ang mga patay?

“Abog ikaw ug sa abog ikaw mopauli.”—Genesis 3:19.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Ang uban nagtuo nga dihang sila mamatay, sila moadto sa langit, impiyerno, purgatoryo, o Limbo. Ang uban pod nagtuo nga sila matawo pag-usab diha sa laing matang sa kinabuhi. Sa laing bahin, kadtong dili motuo sa mga doktrina sa relihiyon nagtuo nga ang kamatayon maoy kataposan sa kinabuhi sa tawo.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Ecclesiastes 9:10 nag-ingon nga “walay buluhaton ni lalang ni kahibalo ni kaalam sa Sheol [Lubnganan], ang dapit diin ikaw moadto.” Gipadayag usab sa Bibliya kon unsay mahitabo sa tawo ug mananap inigkamatay. Kini nag-ingon: “Ang tanan mangadto sa usa ka dapit. Silang tanan gikan sa abog, ug silang tanan mobalik sa abog.”—Ecclesiastes 3:20.

 Unsay kahimtang sa mga patay?

“Mogula ang iyang espiritu, mobalik siya sa iyang yuta; nianang adlawa mahanaw ang iyang mga hunahuna.”—Salmo 146:4.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Daghan ang gitudloan nga ang masinatian sa tawo inigkamatay nagdepende sa iyang binuhatan sa buhi pa siya sa yuta. Kon siya buotan, siya magmalipayon hangtod sa hangtod; kon siya daotan, siya sakiton sa walay kataposan. Ang tawo kuno inigkamatay kinahanglang hinloan sa sala didto sa purgatoryo una pa tugotan sa pag-atubang sa Diyos. Kadtong dili mahinloan dili kuno makabaton niana nga kalipay hangtod sa hangtod.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang patay dili na makabati ug kalipay ni kasakit. Sanglit sila walay kalibotan, sila dili na gayod makasinati ug bisan unsa ug dili usab sila makatabang o makahatag ug kadaot sa mga buhi. Ang Ecclesiastes 9:5, 6 nag-ingon: “Ang mga buhi nasayod nga sila mamatay; apan bahin sa mga patay, sila walay nahibaloan nga bisan unsa . . . Dugang pa, ang ilang gugma ug ang ilang pagdumot ug ang ilang pangabugho nahanaw na, ug sila wala nay bahin hangtod sa panahong walay tino sa bisan unsa nga buhaton ilalom sa adlaw.”

May paglaom ba ang mga patay?

“Kon mamatay ang tawo, mabuhi pa ba siya? Apan magpaabot ako hangtod nga moabot ang panahon nga ako buhian na gikan sa akong kahimtang.”—Job 14:14, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Daghan ang nagtuo nga dihang maimpiyerno ang tawo, siya wala nay paglaom. Ang pagpasakit sa impiyerno wala kunoy kataposan. Sa laing bahin, kadtong atua sa purgatoryo, magmalipayon kuno sa langit human sila mahinloan sa ilang mga sala pinaagig kalayo.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Human makapahulay sa kamatayon, ang mga patay banhawon, o buhion pag-usab, sa Anak sa Diyos dinhi sa yuta. Ang Bibliya nag-ingon: “Ayaw kahibulong niini, tungod kay ang takna nagsingabot nga ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan makadungog sa iyang tingog ug manggula.” (Juan 5:26, 28,  29) Human niana, ang binuhatan sa tawo maoy magtino kon hatagan ba siyag kinabuhing walay kataposan. *

^ par. 14 Alang sa dugang impormasyon bahin sa pagkabanhaw, palihog tan-awa ang kapitulo 7 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.