“Ang mga maaghop magapanag-iya sa yuta, ug sila makakaplag gayod sa ilang tumang kalipay sa kadagaya sa pakigdait.”—SALMO 37:11.

Ang Bibliya nag-ingon nga ang kinabuhi “tugob sa kasamok.” (Job 14:1) Karon, ang tanan makasinatig lainlaing trahedya. Apan ang uban mobati nga wala nay paglaom, nga dulom kaayo ang umaabot. Mao ba kanay imong gibati? Kon mao, ang Bibliya nagpasalig nga dunay tinuod nga paglaom—dili lang para kanimo kondili para sa tanang tawo. Pananglitan:

  • • Ang Bibliya nagtudlo nga si Jehova nga Diyos dunay nindot kaayong katuyoan para kanato.—Genesis 1:28.

  • Si Jehova nga Diyos nagsaad nga ang yuta himoon niyang paraiso.—Isaias 65:21-25.

  • Ang maong saad seguradong matuman. Ang Pinadayag 21:3, 4 nag-ingon:

    “Ang tolda sa Diyos anaa uban sa mga tawo, ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang mga katawhan. Ug ang Diyos makig-uban kanila. Ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa. Ang unang mga butang nangagi na.”

Ang maong paglaom dili usa ka damgo. Tumanon gayod kana ni Jehova nga Diyos, ug siya dunay gahom ug tinguha sa paghimo niana. Ang paglaom nga gihatag sa Bibliya kasaligan, ug kini nagtubag sa pangutana nga “Nganong angay kang magpabiling buhi?”

HINUMDOMI KINI: Bisan tuod ang imong emosyon morag sakayan nga gikusokuso sa dagkong balod, ang paglaom nga gitagana sa Bibliya nahisamag angkla nga makapalig-on kanimo.

ANG IMONG MAHIMO KARON: Tun-i kon unsay gitudlo sa Bibliya bahin sa tinuod nga paglaom sa umaabot. Ang mga Saksi ni Jehova malipay sa pagtabang kanimo. Kontaka sila sa inyong lugar o pangitag impormasyon sa ilang Web site nga jw.org/ceb. *

^ par. 11 Sugyot: Ablihi ang jw.org/ceb ug tan-awa ang PUBLIKASYON > ONLINE NGA LIBRARYA. Dayon, itayp ang “depresyon” o “paghikog” alang sa dugang tabang.