MGA 500 ka tuig kanhi, dihang ang mga Katsila nangabot sa dapit nga gitawag karon ug El Salvador, ang kinadaghanan sa grupo sa mga lumad nagtawag niining dapita nga Cuscatlán—ngalan nga nagkahulogang “Yuta sa Mutya.” Karon, ang kadaghanan sa taga-El Salvador maoy kaliwat sa mga lumad ug sa nanglalin nga mga taga-Europe.

Ang mga taga-El Salvador kugihan ug mahigalaon. Sila matinahoron usab. Sila mangatahoran sa dili pa makig-estorya o sa dihang mamalit pinaagi sa pag-ingon, “Buenos días” (maayong buntag) o “Buenas tardes” (maayong hapon). Gani, para sa probinsiyanong mga taga-El Salvador, ang tawo nga dili mangatahoran sa iyang masugatan walay batasan.

Ang pupusa maoy usa sa kinaham nga pagkaon sa El Salvador

Usa sa mga paboritong pagkaon sa mga taga-El Salvador mao ang pupusatortilla nga gama sa mais (o humay) nga sudlag keso ug beans, o karneng baboy o uban pa. Sagad idalit kini nga dunay tomato sauce ug curtido—salad nga may repolyo, carrots, sibuyas, ug halang nga suka. Bisag ang uban mogamit ug kutsilyo ug tenedor sa pagkaon ug pupusa, sagad kaonon kini nga kinamot.

Ang pagpananom ug kape dakog bahin sa kasaysayan sa El Salvador

Los Tercios Waterfall, sa Suchitoto

 NAHIBALO KA BA? Ang El Salvador gitawag ug yuta sa mga bolkan. Kini dunay kapin sa 20 ka bolkan, nga ang uban niini aktibo pa. Ang Los Tercios Waterfall nagbusagak diha sa habog, sayis-kantos nga haliging mga bato nga naporma gumikan sa pagbuto sa bolkan.

Dunay kapin sa 38,000 ka Saksi ni Jehova sa El Salvador diha sa mga 700 ka kongregasyon. Sila nanudlo sa Bibliya sa mga 43,000 ka tawo nga nagsultig Kinatsila, Iningles, ug Salvadoran Sign Language.