Daotan bang makigsulti sa patay?

“Ayaw kamo pagdangop sa mga espiritista . . . sa ingon [kamo] mahimong mahugaw tungod kanila.”—Levitico 19:31.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Ang mga tawo gustong mahibalo kon ang ilang minahal ba nga namatay wala mag-antos. Busa sila moingon: “Nganong dili kita makig-estorya kaniya pinaagig espiritista? Basig ang espiritista may impormasyon bahin kaniya aron dili na kita mabalaka.”

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya tin-aw kon bahin sa tinguha sa mga buhi sa pagpakig-estorya sa patay—usa ka kostumbre nga komon sa karaang panahon. Pananglitan, ang Balaod ni Jehova nga Diyos sa nasod sa Israel nag-ingon: “Walay makaplagan diha kanimo nga bisan kinsang . . . nagakonsultag espiritista o . . . nagapakisayod sa mga patay. Kay bisan kinsa nga nagabuhat niining mga butanga dulumtanan kang Jehova.” (Deuteronomio 18:10-12) Ang Bibliya nag-ingon usab nga kadtong mag-apil-apil sa espiritismo “dili makapanunod sa gingharian sa Diyos.”—Galacia 5:19-21.

 Ang patay makaapektar ba sa mga buhi?

“Ang mga buhi nasayod nga sila mamatay; apan bahin sa mga patay, sila walay nahibaloan nga bisan unsa.”—Ecclesiastes 9:5.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Daghan ang nag-ingon nga ang mga patay buhi gihapon diha sa laing matang sa kinabuhi. Busa sila mosulay sa pagpakig-estorya sa namatay, tingali sa pagpakisayod sa ilang kahimtang o sa paglukmay kanila aron dili sila magsamok-samok sa mga buhi.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

“Ang mga buhi nasayod nga sila mamatay; apan bahin sa mga patay, sila walay nahibaloan nga bisan unsa . . . Ang ilang gugma ug ang ilang pagdumot ug ang ilang pangabugho [nga ilang gibati dihang buhi pa] nahanaw na.” (Ecclesiastes 9:5, 6) Ang Bibliya nagtudlo nga ang patay—patay! Sila dili makahunahuna, makalihok, o makasimba sa Diyos. Ang Salmo 115:17 nag-ingon: “Ang mga patay dili magadayeg [sa Diyos]; ni si bisan kinsa nga manaog ngadto sa kahilom.”

Dili ba makahatag man pod usahay ug hustong impormasyon ang mga espiritista?

“Angay bang mosangpit [o magpakisayod ang mga tawo] sa mga patay alang sa mga buhi?”—Isaias 8:19.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Ang uban nag-ingon nga ang mga espiritista makabutyag ug impormasyon nga ang patay lang ug ang tagtungod o mga higala ang nahibalo.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang 1 Samuel kapitulo 28 nag-asoy kon giunsa paglapas sa dili matinumanong haring Saul ang sugo sa Diyos sa dili pagkonsultag espiritista. Siya nagpakitabang ug espiritista, usa ka babaye nga daw nakig-estorya sa patay nang alagad sa Diyos nga si Samuel! Apan si Samuel ba gayod kadto? Dili! Ang tinuod, siya nakig-estorya sa usa ka impostor—usa nga nagpakaaron-ingnong ang namatayng Samuel.

Kana nga impostor maoy usa ka daotang espiritu, nga kombuya sa “amahan sa bakak”—si Satanas. (Juan 8:44) Nganong ang mga tawo gipatuo sa daotang mga espiritu, o mga demonyo, nga ang mga patay padayong nagkinabuhi? Sila nagtinguha sa pagdaot sa dungog sa Diyos ug sa pagkakasaligan sa iyang Pulong, ang Bibliya.—2 Timoteo 3:16.

Kini ba nagpasabot nga ang patay walay paglaom? Wala! Ang Bibliya nagsaad nga kadtong ‘nangatulog’ sa lubnganan banhawon sa umaabot. * (Juan 11:11-13; Buhat 24:15) Kita gipasaligan nga ang atong mga minahal nga nangamatay wala mag-antos.

^ par. 16 Ang kapitulo 7 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? dunay ulohang “Matuod nga Paglaom Alang sa Imong mga Minahal nga Namatay.”