ANG PROBLEMA

Ang imong dalagita miingon nga tensiyonado siya. ‘Bisag 13 pa?’ nakapangutana ka nga daw dili makatuo. ‘Bata pa kaayo siya nga matensiyon!’ Pero sa dili pa nimo kana isulti kaniya, hunahunaa una ang mga hinungdan kon nganong makapatensiyon kaayo para sa imong dalagita ang kinabuhi.

MGA HINUNGDAN

Kausaban sa lawas. Ang kusog nga pagtubo sa pagkahimong dalagita makapabalaka kaayo, ilabina kon ang kausaban sa iyang lawas maulahi—o mauna—sa iyang mga amiga. “Usa ko sa unang nag-bra taliwala sa akong mga amiga, ug gilainan ko sa akong kaugalingon,” miingon si Anna, * nga karon 20 anyos na. “Daw lahi ko sa akong mga amiga kay mora kog tagalaing planeta!”

Kausaban sa emosyon. Si Karen, nga 17 anyos na karon, nahinumdom: “Makalagot kaayo kay dili ko makasabot kon nganong malipayon kaayo ko kon adlaw, ug kon gabii magsige kog hilak. Ambot kon naunsa ko. Daw dili makontrolar ang akong pagbati.”

Pagsugod sa pagregla. “Bisag giandam na ni Mama ang akong hunahuna, nakalitan gihapon ko dihang giregla ko,” miingon ang dalagitang si Kathleen. “Daghang beses ko maligo sa usa ka adlaw kay gihugawan ko sa akong kaugalingon. Unya ang tulo nako ka magulang nga lalaki grabe pa gyod makasungog. Abi nilag sayon-sayon lang ang pagregla.”

Presyur gikan sa ubang batan-on. Si Marie nga 18 na karon miingon: “Sa nag-edad kog 12 ngadto sa 14, ang presyur grabe kaayo. Ang mga batan-on sa eskuylahan daogdaogan niadtong lahi kanila.” Si Anita nga 14 anyos miingon: “Sa mga batan-ong sama nako, importante kaayong duna kay higala, ug sakit kaayo kon ikaw likay-likayan.”

 ANG IMONG MAHIMO

Awhaga ang imong dalagita sa pagsulti bahin sa iyang gibating tensiyon. Seguro sa primero, magpanuko siya. Apan pailob lang ug sunda ang tambag sa Bibliya nga “magmaabtik sa pagpaminaw, magmahinay sa pagsulti.”—Santiago 1:19.

Ayaw pakamenosa ang iyang tensiyon. Hinumdomi nga kulang pa siyag eksperyensiya sa kinabuhi, ug busa wala pa siyay kalibotan kon unsa gayoy tensiyon—labaw na ang pagsagubang niana.—Prinsipyo sa Bibliya: Roma 15:1.

Ayaw siya pabug-atig daghan kaayong kalihokan. Sumala sa librong Teach Your Children Well, ang mga batan-on nga sobra ka daghag kalihokan “sagad dunay mga simtoma sa tensiyon, sama sa labad sa ulo ug sakit sa tiyan.”—Prinsipyo sa Bibliya: Filipos 1:9, 10.

Paneguroa nga sakto siyag tulog. Sagad ang mga batan-on dugay matulog. Kon ang imong anak kulag tulog, dili siya makahunahunag maayo ug maglisod sa pagsagubang sa tensiyon.—Prinsipyo sa Bibliya: Ecclesiastes 4:6.

Tabangi siya sa pagpangitag maayong pangontra sa tensiyon. Para sa ubang dalagita, ang ehersisyo makatabang sa pagwala sa tensiyon. Ang Bibliya nag-ingon nga ang pag-ehersisyo mapuslanon. (1 Timoteo 4:8) Ang uban pod natabangan pinaagig pagsulat diha sa diary. “Sa dalagita pa ko,” miingon ang 22 anyos nga si Brittany, “akong isulat ang mga problema nga dili nako masulbad. Kana nakatabang kanako sa pagsabot kon unsa gayoy akong gibati bahin sa usa ka problema, ug busa sayon na kining sulbaron o kaha kalimtan.”

Pagpakitag maayong panig-ingnan. Giunsa nimo pagsagubang ang tensiyon? Daghan ra ba kaayo kag buluhatong giako nga dili nimo maakatar, ug dayon magkara-kara sa paghuman niana? Imo bang gipahago ug maayo ang imong kaugalingon tungod sa kadaghan sa trabaho nga wala na kay panahon para sa mas importanteng mga butang? Ang Filipos 4:5 nag-ingon: “Ipaila ang inyong pagkamakataronganon.” Hinumdomi, ang imong anak nagtan-aw sa imong ginahimo ug kanay iyang sundon, sa ikaayo o ikadaot.

^ par. 6 Ang mga ngalan niini nga artikulo giilisan.