Sub-Saharan Africa

Ang report sa UNICEF sa sub-Saharan Africa nag-ingon nga “38 porsiyento lang sa mga bata nga wala pay 5 anyos ang dunay birth certificate.” Pero sa ubang bahin nianang dapita sa Africa, “ang mga bata kinahanglang iparehistro aron makabenepisyo sa serbisyo medikal ug edukasyon, ug aron ang mga ilo makapanunod sa kabtangan sa ilang ginikanan,” matod pa ni Elke Wisch, nga deputy regional director sa UNICEF sa sidlakan ug habagatang Africa.

Italy

Sumala sa usa ka surbi, ang gikahadlokan sa kadaghanang batan-on sa Italy mao ang cyberbullying. Sa mga batan-on nga nag-edad ug 12 ngadto sa 17 anyos, 72 porsiyento kanila miingon nga nahadlok sila niini. Sila mas daghan kay niadtong nahadlok sa droga (55 porsiyento), mamolestiya sa dagko (44 porsiyento), o matakdan ug sakit nga mapasa sa pagpakigsekso (24 porsiyento).

Japan

Ang The Japan Times nag-ingon nga ang mga batan-ong Hapones sagad dili modawat ug promosyon sa trabaho. Kuwarenta porsiyento kanila wala makaangay sa dili maayong pamatasan ug sa daghang panglimbong diha sa trabahoan. Daghang empleyado mahadlok makigsulti sa ilang kadagkoan. Ang mga gulang-gulang dili na layhang mobalhin ug laing trabaho, pero 60 porsiyento sa mga batan-ong empleyado karon nagpabilin lang sa ilang trabaho mentras naghulat ug mas maayong trabaho.

Brazil

Gikan sa 1980 ngadto sa 2010, mga 800,000 ka tawo sa Brazil nangamatay kay napusilan. Kapin sa 450,000 ka biktima nag-edad ug 15 ngadto sa 29. Gipakita sa usa ka pagsusi dili pa dugay nga ang pagpamatay sagad maoy tungod sa away sa pamilya, sa mga silingan, pangabubho, o panaglalis sa mga drayber.