Gilalang ba sa Diyos ang yuta sulod sa unom ka adlaw nga tag-24 oras, sumala sa giingon sa mga creationist?

“Sa sinugdan gilalang sa Diyos ang mga langit ug ang yuta.” —Genesis 1:1.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Gilalang sa Diyos ang uniberso, lakip ang yuta, sa kanhiayng panahon—“sa sinugdan,” nga gihisgotan sa Genesis 1:1. Sumala usab sa modernong siyensiya, ang uniberso dunay sinugdanan. Dili pa dugay, ang mga siyentista nagbanabana nga halos 14 ka bilyong tuig na ang edad sa uniberso.

Ang Bibliya naghisgot usab ug unom ka “adlaw” nga paglalang. Apan wala kini mag-ingon nga kini nga mga adlaw maoy tag-24 ka oras. (Genesis 1:31) Gigamit sa Bibliya ang pulong “adlaw” sa pagtumong sa lainlaing gitas-on sa panahon. Pananglitan, gitawag niini ang tibuok yugto sa paglalang ingong ang “adlaw nga si Jehova nga Diyos naghimo sa yuta ug sa langit.” (Genesis 2:4) Klaro nga kini nga mga “adlaw” sa paglalang mikabat ug libolibo ka tuig.—Salmo 90:4.

KON NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO

Ang sayop nga mga ideya sa mga creationist lagmit makaaghat kanimo sa dili pagtuo ug Bibliya. Sa laing bahin, kon katuohan ang asoy sa Bibliya bahin sa paglalang, makabenepisyo ka sa dagayang “praktikal nga kaalam” niini.—Proverbio 3:21.

 Ebolusyon bay gigamit sa Diyos sa paglalang ug kinabuhi dinhi sa yuta?

“Miingon ang Diyos: ‘Magpatungha ang yuta ug buhing mga kalag sumala sa ilang mga matang.’”—Genesis 1:24.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Diyos wala maglalang ug simpleng porma sa kinabuhi nga inanayng nahimong komplikadong porma sa kinabuhi. Hinunoa, siya naglalang ug paninugdan sa “mga matang” sa komplikadong mga tanom ug mga mananap, nga mosanay “sumala sa ilang mga matang.” (Genesis 1:11, 21, 24) Tungod niini nga proseso, nga nagpadayon hangtod karon, ang yuta dagaya sa samang “mga matang” sa kinabuhi nga gilalang sa Diyos sa sinugdanan.—Salmo 89:11.

Ang Bibliya wala maghisgot kon pila ka variety ang mahimong motungha sa usa ka matang, nga moresulta sa dihang ang mga mananap sa usa ka matang magsanayay ug magpahiangay sa ilang palibot. Bisan ug giisip sa uban kini nga pagpahiangay ingong usa ka klase sa ebolusyon, walay bag-ong matang sa kinabuhi nga namugna. Ang dili pa dugayng mga panukiduki nagpakita nga ang paninugdan sa mga klase sa mga tanom ug mananap halos wala gayoy kausaban paglabay sa taas kaayong panahon.

KON NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO

Ang pagkatukma sa Bibliya labot sa siyensiya sa paghubit sa “mga matang” sa kinabuhi nagpakita nga tukma usab kini sa ubang bahin, sama sa kasaysayan ug tagna.

Diin gikan ang materyales sa paghimog uniberso?

“Ang akong mga kamot nagbuklad sa kalangitan.”—Isaias 45:12.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Diyos mao ang Tuboran sa walay kinutobang puwersa o enerhiya. (Job 37:23) Bililhon kini nga impormasyon kay nahibaloan sa mga siyentista nga ang enerhiya puwede himoong materya. Ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos mao ang Tuboran sa dagaya nga dinamikong enerhiya, ug kana nga enerhiya maoy materyales sa paghimo sa uniberso. (Isaias 40:26) Ang Diyos nagsaad sa paggamit sa iyang puwersa aron ang iyang kalalangan padayong mag-obra, kay ang Bibliya nag-ingon bahin sa adlaw, bulan, ug mga bituon: “Gipahimutang . . . sila [sa Diyos] sa ilang dapit hangtod sa kahangtoran.”—Salmo 148:3-6, Ang Biblia Bag-ong Hubad Nga Binisaya.

KON NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO

Ang astronomo nga si Allan Sandage miingon: “Ang siyensiya dili makatubag sa lisod kaayong mga pangutana. Dihang mangutana ka kon nganong dihay mitungha gikan sa wala, ang siyensiya dili na makatubag niana.” Gawas nga naghatag ug eksplinasyon ang Bibliya bahin sa paglalang nga nahiuyon sa siyensiya, nagtubag usab kini sa mga pangutana nga dili matubag sa siyensiya—sama sa, Unsay katuyoan sa Diyos alang sa yuta ug sa tawo? *

^ par. 16 Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang kapitulo 3 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.