ANG PROBLEMA

“Wala man ka mamati nako!” moingon ang imong kapikas. ‘Namati man ko,’ moingon ka sa imong kaugalingon. Pero ang imong nadunggan lahi sa iyang gisulti. Busa maglalis na pod mo.

Malikayan nimo kini nga mga panaglalis. Apan kinahanglang mahibalo ka kon nganong may masipyatan ka nga importanteng mga detalye sa gisulti sa imong kapikas—bisan tuod sa imong hunahuna namati ka.

MGA HINUNGDAN

Gikapoy o dunay gihunahuna. Ang mga bata nagsininggitay, ang TV kusog kaayo, ug naghunahuna ka sa imong problema sa trabahoan. Karon nakigsulti nimo ang imong asawa nga kamo dunay gipaabot nga bisita nianang gabhiona. Ikaw miyango ug miingong “okey,” apan nakadungog ba gyod ka sa iyang gisulti? Lagmit wala.

Sayop nga pagtuo. Gitawag kini nga makadaot nga matang sa “pagbasa sa hunahuna.” Ikaw nagtuo nga dunay laing kahulogan kanang gisulti sa imong kapikas, pero sa imo ra nang hunahuna. Pananglitan, ang imong asawa moingon: “Nagsige kag obertaym karong semanaha.” Kay imo man kining gisabot ingong reklamo, motubag ka: “Sala ba diay nako na! Alang-alang, mag-obertaym gyod ko kay sige lang kag gasto.” “Gibasol ba diay ti ka?” mosingka ang imong asawa—pero gusto lang unta niya nga manuroy mo sa Sabado o Dominggo.

Maghunahuna dayon ug solusyon. “Usahay gusto lang kong magpahungaw sa akong gibati,” miingon si Marcie, * “pero solusyon dayon ang isulti ni Mike. Dili solusyon ang akong gusto. Gusto lang ko nga mahibalo siya sa akong gibati.” Ugaling lang, si Mike nagkabuang nag pangitag solusyon. Busa masipyatan tingali niya ang uban o ang tanang gisulti ni Marcie.

Kon unsa man ugaling ang hinungdan sa problema, unsay imong himoon aron mahimo kang mas maayong tigpaminaw?

 ANG IMONG MAHIMO

Ihatag ang imong bug-os nga atensiyon. Ang imong kapikas dunay importanteng isulti, pero interesado ka bang mamati? Tingali dili. Seguro duna kay laing gihunahuna. Busa, ayaw pagpakaaron-ingnong namati ka. Kon mahimo, biyai una ang imong gibuhat ug hatagig bug-os nga atensiyon ang imong kapikas, o hangyoa siya sa paghulat una. —Prinsipyo sa Bibliya: Santiago 1:19.

Ayaw pagsalga. Kon ang imong kapikas nagsulti, pugngi ang imong kaugalingon sa pagsalga o pagsupak. Duna ra kay higayon sa pagsulti. Sa pagkakaron, pamati lang. —Prinsipyo sa Bibliya: Proverbio 18:13.

Pangutana. Kon mangutana ka, mas makasabot ka kon unsay gisulti sa imong kapikas. Si Marcie nga nahisgotan na, miingon: “Malipay ko dihang mangutana si Mike kay nagpakita kini nga interesado siya sa akong gisulti.”

Sabta kon unsay buot niyang ipasabot. Matikdi ang iyang linihokan, tinan-awan, ug tono sa tingog. Ang iyang pag-ingon ug “Okey ra ko” basin nagpasabot ug “Dili ko okey”—depende sa pagkasulti. Kon siya moingon nga “Dili gyod ka motabang,” tingali buot niyang ingnon nga “Morag dili ko importante nimo.” Sabta kon unsay buot niyang ipasabot, bisag wala kini isulti. Kay kon dili, maglalis hinuon mo sa nasulti imbes magpokus sa kon unsay buot niyang ipasabot.

Pamati gayod. Ayaw paglingog-lingog o paglakaw, bisag wala ka makaangay sa imong nadunggan. Pananglitan, unsa kon nanaway nimo ang imong kapikas? “Pamati gayod,” miingon si Gregory, kinsa minyo na sa kapin sa 60 ka tuig. “Pamati pag-ayo sa imong asawa. Nagkinahanglan kinig igong kahamtong, pero maayo kinig sangpotanan.”—Prinsipyo sa Bibliya: Proverbio 18:15.

Pakitaig tinuod nga interes ang imong kapikas. Ang pagpaminaw dili kay usa lang ka ordinaryong buhat, kondili pagpakita kinig gugma. Kon interesado gyod ka sa isulti sa imong kapikas, ang pagpaminaw dili mahimong pinugos kondili mahimong natural. Sa ingon, nagsunod ka sa tambag sa Bibliya: “Tagda ang usag usa ninyo ka kaayohan, dili lang ang imong kaugalingong kaayohan.”—Filipos 2:4, Good News Translation.

^ par. 9 Ang mga ngalan giilisan.