Germany

Sa 2012, usa sa kinatas-ang korte sa Germany nagpakanaog ug desisyon nga kon ang usa magpatangtang sa iyang ngalan ingong membro sa simbahan, nga giila ingong publikong korporasyon, siya dili na ilhong membro niana nga relihiyon. Busa ang mga Katoliko nga wala na magpamembro, ug sa ingon wala na magbayad ug buhis para sa simbahan pero mosimba gihapon, dumilian sa pagkalawat, pagkumpisal, pagbatog katungdanan sa simbahan, ug dili serbisyohan sa paglubong.

Kalibotan

Usa ka pagsusi maylabot sa mga relihiyon sa kalibotan nagpakita nga ang mga tawo nga nangangkong “walay relihiyon,” bisag dili tanan mga ateyista, moabot na karon ug 1.1 ka bilyon. Sila ang ikatulo; ang Kristiyanidad maoy una nga may 2.2 ka bilyong membro ug ang Islam maoy ikaduha nga may 1.6 ka bilyong membro. Ang Hinduismo mao ang ikaupat, nga mga usa ka bilyon ang membro.

Japan

Nadiskobrehan sa mga siyentista sa Japan nga kon ang tawo dayegon, dunay parte sa iyang utok nga moreaksiyon nga mopabati kaniyag kalipay. Kining ilang nadiskobrehan nagpakita nga ang pagdayeg maoy maayong paagi sa pagdasig sa tawo sa pag-uswag.

Bolivia

Sa ulahing mga bulan sa 2012, dihay gihimong census sa tibuok nasod sa Bolivia. Aron eksakto ang pag-ihap, ang mga molupyo gibaoran sa pagpondo sa balay nianang adlawa. Gidili ang pagbiyahe sa pribadong mga sakyanan, gisirad-an ang utlanan sa nasod, ug gidili ang pag-inom ug alkoholikong ilimnon.

Italy

Sa usa ka surbi, ang mga Italyano miingon nga sagad sila makigdula sa ilang mga anak sulod sa 15 minutos sa usa ka adlaw. “Sa matag 5 ka ginikanan, 1 lang ang nagtuo nga ang pagdula makatabang sa pagkat-on,” nag-ingon ang La Repubblica. Kon ang ginikanan makigdula sa ilang mga anak, gitabangan nila ang ilang mga anak sa pag-ugmad sa ilang imahinasyon ug sa “pagsunod ug balaod,” miingon si Andrea Angiolino nga propesyonal nga tigdisenyog mga board game.