Si Dr. Davey Loos maoy usa ka biochemist nga taga-Belgium. Kaniadto dili siya motuo ug Maglalalang kay nagtuo siya ug ebolusyon. Sa ulahi, nausab ang iyang hunahuna. Unsay nakapausab sa hunahuna niini nga researcher sa iyang pagtuo bahin sa sinugdanan sa kinabuhi? Si Dr. Loos giinterbiyo sa Pagmata! bahin sa iyang pagka-siyentista ug sa iyang pagtuo.

Nganong nahimo kang siyentista?

Sa nag-eskuyla ko sa unibersidad, chemistry ang akong gikuha. Interesado kaayo ko sa mga protein ug nucleic acid, nga mao ang labing komplikado sa mga molekula sa atong planeta. Sa ngadto-ngadto, nainteres ko sa reaksiyon sa pipila ka matang sa molekula dihang madan-agan sa sidlak sa adlaw.

Nagtuo ka bag Diyos sa una?

Oo, sa bata pa ko. Pero sa nag-eskuyla ko sa Catholic University of Leuven, kami gitudloan nga ang disenyo sa buhing mga butang kinaiyanhong naugmad. Gihimo sa mga propesor nga komplikadong paminawon ang pipila niini nga mga proseso. Sanglit hawod man sila nga mga siyentista, mituo pod ko. Sa ngadto-ngadto, dili na ko motuo ug Diyos.

Nganong nausab ang imong hunahuna bahin sa sinugdanan sa kinabuhi?

Niadtong 1999, nagkakita mi sa akong amigo sa estudyante pa ko nga nahimong Saksi ni Jehova, ug mitambong ko sa usa sa ilang mga tigom. Niadtong panahona usab, dihay Saksi nga miduaw sa among balay ug nagbilin ug librong Is There a Creator Who Cares About You? *

Unsay imong hunahuna bahin sa libro?

Nakadayeg ko kay maayo kaayo kining pagka-research. Busa nagsugod ko sa pagduhaduha kon ang mga disenyo sa kinaiyahan mitungha ba gyod pinaagig ebolusyon.

Unsang mga disenyo sa kinaiyahan ang nakapahingangha kanimo?

Apil sa akong trabaho ingong biochemist ang pagtuon sa disenyo sa pipila ka molekula nga makita diha sa cyanobacteria—gigming nga mga organismo sa dagat nga wala magdepende sa ubang buhing butang alang sa ilang pagkaon.  Ang ubang siyentista nagtuo nga kini nga mga organismo mao ang unang buhing mga butang sa atong planeta. Ang maong mga organismo komplikado kaayo ug proseso sa paghimo sa tubig ug carbon dioxide nga pagkaon pinaagi sa enerhiya gikan sa kahayag sa adlaw. Kini nga proseso wala pa matugkad sa mga siyentista. Nahingangha usab ako kay ang cyanobacteria hawod kaayong mosikop ug kahayag.

Ang mga dahon naggamit usab ug kahayag sa adlaw sa paghimog pagkaon. Busa unsa may nakapatalagsaon sa maong mga bakterya?

Sa magkalalom ang dagat, magkadiyutay ang kahayag. Busa tilokon ug maayo sa cyanobacteria ang diyutayng enerhiya sa kahayag nga makaabot kanila pinaagig maayo kaayong pagkadisenyong mga antena. Ang pagpasa sa makuhang enerhiya ngadto sa parte sa lawas nga maoy mohimog pagkaon episyente kaayo nga halos walay mausik. Kini nga disenyo nakapainteres pag-ayo sa mga tiggamag solar panel. Pero siyempre, ang hinimog-tawo nga mga solar cell layo kaayog biya sa sistema nga makita diha sa cyanobacteria.

Busa unsay imong konklusyon?

Namalandong ko bahin sa mga inhenyero nga naningkamot sa pagsundog sa makapahinganghang mga mekanismo sa buhing mga butang, ug nakaingon ko nga ang kinabuhi gidisenyo gayod sa Diyos

Namalandong ko bahin sa mga inhenyero nga naningkamot sa pagsundog sa makapahinganghang mga mekanismo sa buhing mga butang, ug nakaingon ko nga ang kinabuhi gidisenyo gayod sa Diyos. Apan wala lang nako ibase ang akong pagtuo diha sa akong nakat-onan sa siyensiya. Kini gibase usab sa akong pagsusig maayo sa Bibliya.

Unsay nakapakombinsir nimo nga ang Bibliya gikan sa Diyos?

Usa sa nakapakombinsir nako mao ang detalyadong katumanan sa mga tagna sa Bibliya. Pananglitan, gitagna nang daan ni Isaias sa daghang kasiglohang milabay ang bahin sa kamatayon ug paglubong kang Jesus. Kita nahibalo nga kini nga tagna gisulat una pa mamatay si Jesus kay ang Linukot nga Basahon sa Isaias, nga nakit-an didto sa Qumran, gikopya mga usa ka gatos ka tuig una pa matawo si Jesus.

Kini nga tagna nag-ingon: “Iyang himoon ang iyang lubnganan nga uban mismo sa mga daotan, ug ang iyang kamatayon uban sa mga dato.” (Isaias 53:9, 12) Tuod man, si Jesus gipatay kauban sa mga kriminal ug gilubong sa lubnganan sa dato nga pamilya. Usa lang kini sa daghang tagna nga nangatuman nga nakapakombinsir nako nga ang Bibliya inspirado sa Diyos. (2 Timoteo 3:16) Sa ngadto-ngadto, nahimo kong Saksi ni Jehova.

Nganong nalipay ka nga nahimong Saksi ni Jehova?

Ang among pagtuo dili binuta nga pagtuo nga nagbalewala sa mga kamatuoran nga napamatud-an sa siyensiya

Ang among pagtuo dili binuta nga pagtuo nga nagbalewala sa mga kamatuoran nga napamatud-an sa siyensiya. Dugang pa, ang prinsipyo nga naggiya kanamo binase gayod sa Bibliya. Ingong Saksi ni Jehova, malipayon ako sa pagpaambit sa makapahupay nga mensahe sa Bibliya ngadto sa uban ug sa pagtabang kanila sa pagkaplag sa tubag sa ilang mga pangutana.

^ par. 9 Giimprenta sa mga Saksi ni Jehova.