Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Gingharian sa Diyos

Gingharian sa Diyos

Ang Gingharian ba sa Diyos anaa ra sa kasingkasing?

“Ikaw dili halayo sa gingharian sa Diyos.”—Marcos 12:34.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Daghang tawo nagtuo nga ang Gingharian sa Diyos, sama sa giingon sa usa ka dakong relihiyon sa Kakristiyanohan, maoy “paghari sa Diyos diha sa kasingkasing ug kinabuhi sa usa ka tawo.”

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Gingharian sa Diyos maoy tinuod nga kagamhanan, dili kay simbolo sa pagpasakop sa tawo ngadto sa Diyos diha sa iyang kasingkasing. Ang Gingharian sa Diyos magmando unya sa tibuok yuta.—Salmo 72:8; Daniel 7:14.

Pero dili ba miingon man si Jesus nga “ang gingharian sa Dios anaa sa sulod ninyo”? (Lucas 17:21, Ang Biblia Bag-ong Hubad Nga Binisaya) Dili puwede nga ang Gingharian anaa sa mga kasingkasing sa iyang mga mamiminaw. Ngano? Tungod kay nianang higayona ang iyang mga mamiminaw mga Pariseo. Si Jesus miingon nga sila dili mahimong bahin niana nga Gingharian kay ang ilang paagi sa pagsimba salingkapaw ug busa dili dalawaton sa Diyos. (Mateo 23:13) Apan husto si Jesus dihang miingon siya nga ang Gingharian “anaa sa sulod ninyo” o, “anaa sa inyong taliwala,” sumala sa pagkahubad sa Bag-ong Kalibotang Hubad. Ngano? Kay si Jesus, nga mao ang umaabot nga Hari sa Gingharian, nagtindog sa ilang atubangan.—Lucas 17:21.

 Unsa ang Gingharian sa Diyos?

“Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.”—Mateo 6:10.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Gingharian sa Diyos maoy tinuod nga kagamhanan sa Diyos nga si Jesu-Kristo ang Hari. (Mateo 28:18; 1 Timoteo 6:14, 15) Ang katuyoan sa Gingharian mao ang pagpatuman sa kabubut-on sa Diyos sa langit ug sa yuta. (Mateo 6:10) Busa pinaagi sa Gingharian, sulbaron sa Diyos ang tanang problema sa tawo. Himoon sa Gingharian ang dili gayod mahimo sa kagamhanan sa tawo.

Ilalom sa pagmando sa Gingharian sa Diyos, matagamtam sa tanan ang kalinaw, kasegurohan, ug kauswagan diha sa paraisong yuta. (Salmo 46:9; Isaias 35:1; Miqueas 4:4) Wala nay magsakit o mamatay, ug ang tanang sakit wagtangon. (Isaias 33:24; Pinadayag 21:4) Ang tigulang mabatan-on. Ang Bibliya nagtagna: “Mabag-o ang iyang unod labi pa kay sa pagkabatan-on; mahibalik siya sa mga adlaw sa kabaskog sa iyang pagkabatan-on.”—Job 33:25.

ANG IMONG HIMOON

Bisag unsa pay imong kagikan o dapit nga natawhan, mahimo kang sakop sa Gingharian kon motuman ka sa gisugo sa Diyos kanimo. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang Diyos dili mapihigon, apan sa matag nasod ang tawo nga mahadlok kaniya ug magabuhat sa pagkamatarong dalawaton kaniya.”—Buhat 10:34, 35.

Tawo ba ang magtukod sa Gingharian sa Diyos?

“Ang Diyos sa langit magatukod ug usa ka gingharian nga dili gayod malumpag.”—Daniel 2:44.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Ang uban nagtuo nga tawo ang magtukod sa Gingharian sa Diyos dinhi sa yuta pinaagi sa pagpangombertir sa uban sa pag-anib sa ilang relihiyon o pinaagi sa pagpaningkamot sa pagkab-ot sa tibuok kalibotang kalinaw ug panag-igsoonay.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Diyos—dili tawo—maoy magtukod sa Gingharian. (Daniel 2:44) Sa dihang natukod ang Gingharian, ang Diyos miingon: “Ako, ako mismo, nagpahimutang sa akong hari.” (Salmo 2:6) Ang tawo dili makapatungha sa Gingharian sa Diyos, ug sila dili makapanghilabot sa pagpalakaw niini kay kini magmando gikan sa langit.—Mateo 4:17.

NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO?

Natural lang nga kita gustog kalinaw ug panaghiusa. Tingali nagsakripisyo pa gani ka aron makab-ot kini, apan kay wala may nahitabong kausaban, nahigawad ka. Ang pagkahibalo nga ang Diyos maoy nagpaluyo sa Gingharian makatabang nimo sa pagsentro sa imong paningkamot sa mas mapuslanong paagi—sa pagkahimong sakop niana nga Gingharian.