Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagmata!  |  Hunyo 2013

 TABANG ALANG SA PAMILYA | KAMINYOON

Sa Unsang Paagi Malikayan ang Pagbungolay?

Sa Unsang Paagi Malikayan ang Pagbungolay?

ANG PROBLEMA

Nganong ang duha ka tawo nga nanumpa nga maghigugmaay dili man magtingganay usahay sulod sa daghang oras o daghang adlaw? Sila moingon, ‘Maayo hinuon na, kay dili na mi magtinubagay.’ Pero ang problema nagpabilin, ug lain pa gyod ang ilang buot.

MGA HINUNGDAN

Pagpanimalos. Dunay mga bana o asawa nga makigbungol agig panimalos. Pananglitan, ingnon ta nga ang bana nagplano kon unsay himoon sa Sabado ug Dominggo nga wala magkonsulta sa iyang asawa. Pagkahibalo sa asawa, siya masuko ug sultihan niya ang iyang bana nga wala siyay konsiderasyon. Ug tubagon siya sa iyang bana nga siya sobra ra ka sensitibo. Ang asawa molakaw ug dili na magtingog-tingog, nga morag nag-ingon, “Imo kong gipasakitan, pasakitan sab ti ka.”

Pagmaniobra. Ang uban makigbungol aron makuha ang ilang gusto. Pananglitan, ingnon ta nga ang magtiayon nagplano sa pagbiyahe ug gusto sa asawa nga iuban ang iyang ginikanan. Ang bana dili mosugot. “Akoy imong gipakaslan, dili ang imong ginikanan,” siya moingon. Dayon dili na niya tinggan ang iyang asawa aron mosurender ang asawa ug masunod ang iyang gusto.

Siyempre, ang paghilom makapakalma sa pagbati kon magkainit na ang panaglalis. Ang paghilom niana nga situwasyon maayo. Ang Bibliya nag-ingon nga dunay “panahon sa paghilom.” (Ecclesiastes 3:7) Pero kon ang paghilom gamiton agig pagpanimalos o pagmaniobra sa imong kapikas, magdugay lang ang inyong away ug mawad-an mog pagtahod sa usag usa. Unsay imong himoon aron dili kana mahitabo kaninyo?

 ANG IMONG HIMOON

Ang unang paagi aron malikayan ang pagbungolay mao ang pagdawat nga kini nga taktika dili makasulbad sa problema. Tingali nalipay ka kay nagtuo ka nga nakapanimalos ka o natuman ang imong gusto. Pero kini ba ang angayng itratar sa tawo nga imong gipanumpaang higugmaon? Adunay maayong paagi sa pagsulbad sa mga away-away.

Tugkara ang iyang gibati. Ang Bibliya nag-ingon nga ang gugma “dili mapasuko.” (1 Corinto 13:4, 5) Busa ayawg kasuko kon sultihan ka nga “Dili gyod ka maminaw” o “Pirme gyod kang maulahi.” Hinunoa, sabta kon unsay buot niyang ipasabot. Pananglitan, ang iyang pag-ingon ug “Dili gyod ka maminaw” tingali nagpasabot ug “Mora man god ug dili ka motuo sa akong isulti.”—Prinsipyo sa Bibliya: Proverbio 14:29.

Isipa ang imong kapikas nga imong ka-team imbes imong kontra

Palumaya ang imong tingog. Ang panaglalis kon magpadayon modako. Pero duna kay mahimo aron dili kini modako. Unsa man? Ang librong Fighting for Your Marriage nag-ingon: “Kon imong palumayon ang imong tingog ug sabton ang hunahuna sa imong kapikas, kini dakong tabang sa pagpakalma sa situwasyon ug sa pagtapos sa panaglalis. Sagad mao ra kanay solusyon.”—Prinsipyo sa Bibliya: Proverbio 26:20.

Dili lang imong kaugalingon ang imong hunahunaon. Ang Bibliya nag-ingon nga pangitaon nato dili ang atong kaugalingong kaayohan kondili ang kaayohan sa uban. (1 Corinto 10:24) Kon giisip nimo ang imong kapikas ingong ka-team imbes kontra, dili ka masuko, makiglalis, ug makigbungol.—Prinsipyo sa Bibliya: Ecclesiastes 7:9.

Ang pagpakigbungol kasumpaki sa tambag sa Bibliya: “Kinahanglang higugmaon . . . sa matag usa ang iyang asawa sama sa iyang kaugalingon; sa laing bahin, ang asawa angay nga adunay halawom nga pagtahod sa iyang bana.” (Efeso 5:33) Nganong dili ninyo estoryahan nga kinahanglang wad-on ninyo sa inyong kaminyoon ang pagbungolay?