Gawas pa sa pangengganyo sa mga tigpaanunsiyo, ang atong pagbati ug batasan makatukmod kanato sa pagpatuyang ug gasto. Aniay unom ka sugyot nga makatabang aron makapugong ka sa pagsigeg gasto.

  1. Ayaw pagdalidalig palit. Ganahan ka bang mamalit ilabinag makakita kag baligya nga gi-sale? Basig matental ka sa pagpalit nga wala sa plano. Aron dili ka matental, palandongag maayo ang sangpotanan sa pagpalit, pagpanag-iya, ug pagmentinar sa butang nga gusto nimong paliton. Hinumdomi kadtong panahon nga nagdalidali kag palit unya nagmahay ka. Hunahunaa unag maayo sa dili ka pa mopalit.

  2. Ayaw pamalit agig panghupay sa kaguol. Ang pagpamalit temporaryong makawala sa kaguol. Pero inigbalik sa imong kaguol, mopalit na pod ka para mahupayan na pod ka. Imbes mamalit sa pagpaalibyo sa imong gibati, pakig-uban sa mga higala nga mahingawaon o paghimog ubang kalihokan, sama sa paglakaw-lakaw.

  3.   Ayawg himoang lingaw-lingaw ang pag-shopping. Ang pagpamalit gihimong kalingawan sa dagkong mga mall. Bisag lingaw-lingaw lang ang pag-adtog mall o pagtan-aw-tan-aw sa Internet, ang kadaghanan sa imong makita gidisenyo aron maengganyo ka sa pagpalit. Pag-shopping lang kon duna ka nay espesipikong butang nga paliton, ug mao ra kanay palita.

  4. Magmaalamon sa pagpilig mga kauban. Ang estilo sa kinabuhi ug ang ginaestorya sa imong mga higala dakog impluwensiya kanimo. Kon nanobra ka na sa imong paggasto kay gusto kang makabaton sa nabatonan sa imong mga higala, nan pagpilig mga higala nga dili kaayo mohatag ug dakong importansiya sa kuwarta ug materyal nga mga butang.

  5. Magmaalamon sa paggamit ug credit card. Sayon ang pagpamalit pinaagig credit card nga ibalewala lang nimo ang mga epekto niini. Paningkamot nga mabayran kada bulan ang tibuok kantidad nga nautang. Kinahanglang mahibalo ka sa interes ug sa ubang bayranan sa credit card, ug itandi kini sa ubang mga credit card aron mahibalo ka kon hain ang kinaubsan ug interes. Pagbantay sa mga premium card nga dagkog interes ug dunay ubang bayranan ug nagtanyag ug mga benepisyo nga wala nimo kinahanglana. Imbes mamalit pinaagig credit card, pagtigom alang sa mahal nga palitonon ug bayri kinig cash.

  6. Sayra ang imong pinansiyal nga situwasyon. Magsige ra kag gasto kon dili ka segurado sa imong pinansiyal nga situwasyon. Paghimog rekord sa imong nagasto ug kon pila na lay nabiling kuwarta. Planoha kon pilay imong ibadyet kada bulan base sa imong kita ug sa miaging gastos. Subaya ang imong gastos, ug tan-awa kon nasunod ba nimo ang imong badyet. Pangutana sa imong kasaligang higala bahin sa pinansiyal nga mga butang nga wala kay hanaw.