ANG bakay-bakay, nga nagpuyo sa mga bato-bato sa dagat, talagsaon ug taming nga nahimutang sa ibabawng bahin sa iyang kabhang. Ang iyang taming dunay daghang gigming nga mga lente nga nagsilbing mga mata.

Ang kristal nga mga bugdo-bugdo diha sa kabhang maoy gigming nga primera-klaseng mga lente

Hunahunaa: Sa dihang gisusi sa mga siyentista ang taming sa bakay-bakay, sila nakakitag “talagsaong porma sa sunson kaayo, kristal nga mga bugdo-bugdo, nga ang matag usa mas nipis pa kay sa buhok sa tawo,” nag-ingon ang magasing Natural History. Kining kristal nga mga bugdo-bugdo, nga anapogon, maoy gigming nga primera-klaseng mga lente nga magpasa sa kahayag ngadto sa photosensitive nga kaugatan nga anaa sa ilalom sa taming. Dugang pa, sakto gayod ug porma ang mga lente nga maoy gikinahanglan aron ang bakay-bakay makakita.

Sumala sa chemist nga si Joanna Aizenberg, ang duhay-obra nga taming sa bakay-bakay “nagpamatuod sa usa ka hinungdanong prinsipyo: sa biology, ang materyales sagad mapuslan sa daghang kagamitan.”

Sa pagsundog sa kinaiyahan sa bakay-bakay, ang mga researcher nagdisenyo ug simple, barato nga paagi sa paghimog gigming nga mga lente nga gama sa anapog. Daghan ang kagamitan niini, sama diha sa telekomunikasyon, diin kini gigamit sa pagpasa ug kahayag pinaagig optical fiber.

Unsay imong hunahuna? Ang “makakita” nga kabhang sa bakay-bakay sulagma lang ba nga mitungha? O kini ba gidisenyo?